Statisztikai rendszer fejlesztése Montenegróban

A projekt továbbfejlesztette a Monstat kapacitásait annak érdekében, hogy eredményesebben készíthessen agrárstatisztikákat, nemzeti számlákat és üzleti statisztikákat, illetve megerősítette a Monstat informatikai szektorát, azaz továbbfejlesztette a metaadatokat, elektronikus kérdőíveket és a PC AXIS végrehajtását. Az agrárstatisztikák területén, a projekt keretében létre kellett hozni egy statisztikai farm nyilvántartást, valamint gyakorlatokat a karbantartáshoz és naprakésszé tételhez. Ezen felül elő-felmérések végzése növénytermelési és állatállományra vonatkozó statisztikákról, egy mezőgazdasági monetáris statisztika kidolgozása és környezeti számlák bevezetése tartozott még ide. A nemzeti számlák területén a további nemzeti számla mutatók váltak hangsúlyossá, mind az új és az alacsonyabban összevontak, mint például a negyedéves számlák termelése, kormányzati pénzügyi statisztikák, kínálat és felhasználási táblázat, kiadási megközelítésű GDP mutató, mely állandó árakon számított, illetve harmonizált fogyasztói árindexek (HICP). Az üzleti statisztikákban bekövetkezett fejlesztés a következőket tartalmazta: rövid távú és strukturális üzleti statisztikák kimerítő jellegét javító új kísérleti felmérések, a teljes energiamérleg-adatok előállítása; a cégnyilvántartás javítása vállalkozások csoportjainak bevonásával és a termelői árindexek javításával. A projekt javította az SBS és az STS felhasználását a nemzeti számlák összeállításánál.
Ügyfél: ME-Podgorica: IPA /133277/C/SER/ME
A Kopint-Tárki az AAM Hungary alvállalkozója volt a projektben.
Projekt időtartama: 2012. október – 2015. június.