Rendszeres kiadványok

seasons2

KONJUNKTÚRAJELENTÉS

A Kopint-Tárki több évtizede publikálja  a cég védjegyének is tekinthető Konjunktúrajelentését. Az évente négyszer megjelenő kiadvány átfogó képet nyújt a világgazdaság és az európai gazdaság aktuális helyzetéről, illetve egy fókuszált elemzést a kelet-közép európai és a magyar gazdaság állapotáról és kilátásairól. Magyarország vonatkozásában az elemzések fókuszában a GDP alakulása, a fogyasztás, az általános kormányzás, a fizetési mérlegek és a pénzügyi piacok állnak. A jelentés ezen túl összehasonlító táblákat tartalmaz a GDP növekedésről, a munkanélküliségről, inflációról és egy makrotáblát a Kopint-Tárki makrogazdasági előrejelzéseiről.

Kiadványunkra elő lehet fizetni az alábbi elérhetőségen.

Megrendelés:

Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Rózsás Erika Titkárságvezető

tel.: +36 1 309-2695, fax: +36 1 309 2647,

e-mail: erika.rozsas@kopint-tarki.hu

 KONJUNKTÚRATESZT

A kiadvány a Kopint-Tárki feldolgozóipari konjunktúratesztjeinek összesített adatain, az adatokból származó információkon alapszik. A konjunktúratesztelést ma már több, mint 40 országban alkalmazzák a gazdasági helyzet és a gazdasági kilátások gyors felmérésére.

A kiadvány – a konjunktúratesztek eredményei alapján – többek között foglalkozik:

  • vállalkozások gazdasági helyzetével és rövid távú kilátásaival,
  • termelés tendenciáival, a cégek termelését akadályozó tényezőkkel,
  • készletek és a rendelésállomány alakulásával, a belföldi és az exportértékesítési tervekkel,
  • kapacitáskihasználás és a foglalkoztatás alakulásával.

Az elemzés nemcsak ágazatok, hanem különböző csoportképző ismérvek szerint is – pl. méret, tulajdonszerkezet, régió, termékek jellege – tartalmazza a felmérések eredményeinek értékelését. Kiadványunkra elő lehet fizetni az alábbi elérhetőségen.

Megrendelés:

Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Rózsás Erika Titkárságvezető

tel.: +36 1 309-2695, fax: +36 1 309 2647,

e-mail: erika.rozsas@kopint-tarki.hu

 EUREN
Az EUREN (European Economic Network- Európai Gazdasági Hálózat), 1999-ben került megalapításra és jelenleg kilenc európai gazdaságkutató intézetet tömörít, köztük a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézetet. Az EUREN-t az Európai Unió nagy horderejű intézményi változásai közepette azzal a céllal hozták létre, hogy a lehető legpontosabb elemzések készülhessenek. Azóta rendszeresen publikál előrejelzéseket az euro-térség gazdaságáról és egyéb európai vonatkozású tanulmányokat.

WEF FELMÉRÉS

A svájci székhelyű Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) 1990 óta készíti globális versenyképességi riportját, amelyben a világ összes országát gazdasági, műszaki és társadalmi szempontból egy azonos keretrendszer szerint értékelik, rangsorolják. A számos hasonló tartalmú jelentés (IMD, Doing Business, Economic Freedom stb.) mellett a WEF riportja minden szempontból a legátfogóbb. Összesen több mint 150 mutatót tartalmaz, amelyek megfelelően súlyozva kiadják a világ versenyképességi rangsorát. A Globális Versenyképességi Indexet a Föld összes országában jegyzik, és a legmagasabb szinten foglalkoznak vele. A jelentés évente egyszer jelenik meg, tavaly összesen 142 országot dolgoztak fel benne a kutatók. A WEF a felmérés elkészítésének tekintélyes részét helyi kutatóintézetek bevonásával készíti el. Magyarországon a Kopint-Tárki (és jogelődje) már több mint 15 éve vesz részt a hazai felmérés elkészítésében.