Vakhal Péter tudományos munkatárs

ELÉRHETŐSÉG

kt_profil

E-mail: peter.vakhal(kukac)kopint-tarki.hu

KUTATÁSI TERÜLET

Többváltozós statisztikai elemzések
Közép-kelet európai országok konjunktúraciklusai az EU-hoz való csatlakozás után
Globális értékláncok statisztikai számbavétele a régióban

EDDIGI MUNKAKÖRÖK

2010-            :tudományos munkatárs, Kopint-Tárki Zrt.
2008-2010: kutatási asszisztens, Kopint-Tárki Zrt.
2006-2008: gyakornok, Kopint-Tárki Zrt. (korábban Kopint-Datorg Zrt.)

VÉGZETTSÉG

2014-          : Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
2011-2014  : Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatikai Doktori Iskola
2008-2010: Széchenyi István Egyetem, kiváló minősítésű egyetemi diploma
2004-2008: MMU (BGE)

EGYÉB SZAKÉRTELEM

R, SPSS, EViews, Gretl, Microsoft Office, SQLite, Minitab, OriginLab, SAS JMP, Scribus, STATA, Statistica, QGIS

OKTATÁS, KUTATÓCSOPORTOK

2013- : többváltozós statisztika (mesterszak, Budapesti Corvinus Egyetem)
2016- : makrostatisztika (alapszak, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

2016-2018: EFOP-3.6.1-16-2016-00012: A fenntarthatóság és a versenyképesség néhány hazai és nemzetközi mikro- és makrogazdasági kérdése (BGE)
2016-         : Globális és európai uniós kihívások és a magyarországi makrogazdasági folyamatok fenntarthatósága különös tekintettek a gazdaságpolitikára, azon belül a pénzügyi stabilitásra és a tőkeáramlásra (MTA)
2018-         : K_17 125125 A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében – a magyar vállalatok integrálódása szempontjából (NKFIH)

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ MUNKÁK

Vakhal, P. [2018]: A termelési tényezők szerepe az európai járműipari értékláncban. In: Külgazdaság, LXII. évfolyam 11-12, pp. 32-66.

Vakhal, P. [2018]: Sources of growth – production functions of European automotive industry: A micro approach. Elhangzott az Európai Konjunktúrakutatóintézetek Szövetségének (AIECE) éves konferenciáján Brüsszelben 2018. november 15-én.

Vakhal, P. [2018]: Hol helyezkedik el Magyarország a regionális beszállítói láncban? Elhangzott a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 26. kongresszusán, Siófokon 2018. november 14-én.

Vakhal, P. [2018]: Versenyképességünk átértékelődése az új kereskedelemstatisztika fényében. Elhangzott A magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének helyzete konferencia című konferencián Budapesten 2018. szeptember 21-én.

Palócz, É., Vakhal, P. [2018]: Mi lett velük: egy kiterjesztett esettanulmány tanulságai a középvállalati réteg sorsának alakulásáról 2000-2016 között. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2018. Budapest, Tárki. pp. 203-216. ISSN: 1216-6561.

Vakhal, P., Palócz, É. [2018]: Fél pohár víz – avagy hogyan értelmezhető a magyar versenyképesség az objektív és szubjektív mutatók között? In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2018. Budapest, Tárki. pp. 217-232. ISSN: 1216-6561.

Chikán, A., Kovács, E., Matyusz, Zs., Sass, M., Vakhal, P. [2018]: Inventories in National Economies – A Cross-Country Analysis of Macroeconomic Data. Springer-Verlag London Ltd., ISBN: 1447173694.

Palócz, É. (kutatásvezető), Kállay, L., Matheika, Z., Mérő, K., Vakhal, P. [2018]: A Széchenyi Kártya Program Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Konstrukcióinak hatáselemzése. Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Vakhal, P. [2018]: Competitiveness from official statistical data – what do we really know? Elhangzott a European International Business Academy konferenciáján Budapesten 2018. március 7-én.

Vakhal, P. [2017]: Globális értékláncok és hozzáadott érték kereskedelem. In: Koppány K. (szerk.): Makrogazdasági és regionális hatáselemzés multiplikátor modellekkel. Komáromi Nyomda és Kiadó, pp. 168-176. (ISBN: 978-962-8288-31-8).

Vakhal, P. [2017]: Magyarország elhelyezkedése a globális érték- és termelési láncban. Készült a Költségvetési Tanács számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Vakhal, P. [2017]: Fenn vagy lenn – hol helyezkedik el Magyarország a globális értékláncban? Elhangzott a Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlésén Egerben 2017. szeptember 8-án.

Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter [2016]: Risks and challenges to international and Hungarian economy in the middle of the decade. In: Hungarian Statistical Review, Special number 20. pp. 20-43.

Vakhal, P. [2016]: A GVC-k felülnézetből, avagy mit lát a hivatalos statisztika a globális értékláncokból? In: Czakó, E. (szerk.): A globális értékláncok – elméleti alapok és számbavételi lehetőségek. Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 7. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmányok No. 163. pp. 60-71.

Chikán Attila, Kovács Erzsébet, Matyusz Zsolt, Sass Magdolna, Vakhal Péter [2016]: Long-term trends in inventory investment in traditional market and post-socialist economies. In: International Journal of Production Economies, 181, issue PA, pp. 14-23.

Vakhal Péter [2016]: Idősoros adatok klaszterezése. Elhangzott a XIV. Gazdaságmodellezési Szakértői Konferencián Budapesten 2016. június 10-én. Az előadás Chikán Attila – Kovács Erzsébet – Matyusz Zsolt – Sass Magdolna -Vakhal Péter azonos című tanulmánya alapján készült.

Vakhal Péter [2016]: A hozzáadott-érték kereskedelem tendenciái az OECD-országokban. Kopint-Tárki Műhelytanulmányok No. 50.

Palócz Éva (szerk.), Pethő Annamária, Serfőző Nóra, Vakhal Péter [2015]: Fiskális folyamatok átrendeződése a világgazdaság fontosabb országaiban, az EU-ban és Magyarországon. Készült a Költségvetési Tanács számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Nagy Ágnes, Palócz Éva (szerk.), Tarnai Zoltán, Vakhal Péter [2015]: Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és befektetési egyezmény komplex hatásvizsgálata a magyar gazdaságra. Készült az Országgyűlés Hivatala Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa megbízásából. Budapest. Kopint-Tárki.

Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter [2015]: Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben. Statisztikai Szemle 93. évf. 4. szám. pp. 297-318.

Vakhal Péter [2014]: Mozgatórugók – avagy a lakossági és a vállalati hangulatindexek ingadozása. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. Budapest. Tárki. pp. 432-453.

Nagy Katalin, Serfőző Nóra, Vakhal Péter [2014]: Indikátorok és bázis és célértékeinek meghatározásához módszertani támogatás. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2014]: Növekedési pólusok a világgazdaságban. In: Palócz É. (szerk.) et al.: Világgazdasági átrendeződések és hatások a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és a költségvetésre. Készült a Költségvetési Tanács számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Nagy Katalin, Vakhal Péter [2014]: Az európai konjunktúrakutató intézetek véleménye a 2014-es kilátásokról. In: Külgazdaság 58. évf., 1-2. szám. pp. 104-115.

Nagy Katalin, Vakhal Péter [2013]: Fejlesztési kataszter összeállítása az eddig elvégzett önkormányzati fejlesztésekről. Készült az “Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Belügyminisztérium, Önkormányzati Helyettes Államtitkárság, Önkormányzati Koordinációs Iroda számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2013]: Ok-okozati összefüggések a német és a magyar gazdaság teljesítménye között. In:  Palócz É. (szerk.) et al.: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai. Készült a Költségvetési Tanács Titkársága megbízásából. Budapest, Kopint-Tárki.

Nagy Katalin, Vakhal Péter [2013]: Gazdasági indikátorrendszer. In: Gábos András (szerk.): A magyar társadalom jóllétét és haladását mérő indikátorrendszer. Készült a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal számára.  Budapest. TÁRKI.

Vakhal Péter [2013]: A Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi Indexe – adalékok a gazdasági versenyképesség komplex rendszerének értelmezéséhez. Elhangzott a Magyar Atlanti Tanács “Versenyképesek-e a rangsorok, avagy mit mutat a jó állam index?” című konferenciáján 2013. augusztus 27-én Budapesten.

Palócz Éva, Vakhal Péter [2013]: A foglalkoztatási és képzési szerkezet eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban. Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2013]: Növekedés a feltételek nélkül?! Külgazdaság 57. évf. 2. szám. pp. 25-37.

Vakhal Péter [2012]: Magyarország versenyképességének alakulása a Világgazdasági Fórum Versenyképességi Indexe alapján. Okok és okozatok. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2012. Budapest. Tárki. pp. 115-133.

Palócz Éva, Vakhal Péter [2012]: A piaci szerkezet változásai Magyarországon 2000 és 2010 között a magyar szolgáltatószektorban a feldolgozóiparral összehasonlítva (angolul). In: Tächiciu (szerk.): A 22. RESER Nemzetközi Konferencia Tanulmánykötete. Bukarest. RESER.

Palócz Éva (szerk.), Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Vakhal Péter [2012]: A szálláshely-vendéglátó ágazat helyzetértékelése. Készült a Magyar Fejlesztési Bank számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Nagy Katalin, Vakhal Péter [2012]: Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás: a közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Palócz Éva (szerk.), Hárs Ágnes, Matheika Zoltán, Nagy Katalin, Vakhal Péter [2011]: A bérek konvergenciája az Európai Unióban. Budapest. Kopint-Tárki.

Klauber Mátyás (szerk.), Gyukics Rita, Palócz Éva, Páczi Erzsébet, Vakhal Péter [2011]: A magyar kis- és középvállalatok beszállítói szerepének erősítéséről szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjárműipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetőségek kihasználásának eszközei. Készült a Commerzbank Zrt. számára. Budapest. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány.

Vakhal Péter [2011-től]: A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexének magyarországi felmérése (évente). Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2011]: Kísérlet a regionálsi növekedési pólusok feltárásai Magyarországon az elmúlt 15 év során dinamikus klaszteranalízis segítségével (angolul). Elhangzott a Humboldt Kolleg Nemzetközi Konferencián Isztambulban, 2011. június 4-én. Az előadásból műhelytanulmány készült. Budapest. Kopint-Tárki.

Bartha Attila (szerk.), Gyukics Rita, Kiss Attila , Kulcsár Péter, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Palócz Éva, Páczi Erzsébet, Szabó Márton, Vakhal Péter [2010]: A magyar makrogazdaság szerkezetének alakulása a rendszerváltás után, a makrogazdaság szerkezetének átalakítása a fenntarthatóság irányába. Készült a a Miniszterelnöki Hivatal Fenntartható Fejlődési Tanácsa számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Szabó Márton, Vakhal Péter [2010]: Egyes élelmiszeripari ágazatok költség-, ár-, jövedelemviszonyainak vizsgálata a vertikális láncban és ennek versenyre gyakorolt hatása. Készült a Gazdasági Versenyhivatal számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2010]: Szocialista dezintegráció. EU Working Papers 14. évf. 2. szám. pp. 25-37.

Vakhal Péter [2010-től]: Konjunktúrajelentés. Kelet-Európa fejezet. Megjelenik negyedévente. Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2010-től]: Feldolgozóipari konjunktúrateszt. Megjelenik negyedévente. Budapest. Kopint-Tárki.

Palócz Éva (szerk.),  Bartha Attila, Gém Erzsébet, Gyukics Rita, Klauber Mátyás, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Vakhal Péter [2010]: A világgazdaság és magyar gazdaság helyzete és 2010. évi kilátásai. Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Klauber Mátyás (szerk.), Nagy Ágnes, Vakhal Péter [2009]: Az FHB Bankcsoport vállalati, elsősorban kis- és középvállalati kockázatvállalását elősegítő ágazati rating-rendszer felállítását megalapozó tanulmány. Készült az FHB Jelzálogbank Nyrt. számára. Budapest. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány.

Klauber Mátyás (szerk.), Bernát Anikó, Nagy Ágnes, Palócz Éva, Vakhal Péter [2008]: A járműipari ágazati stratégia kialakítását megalapozó szakmai átvilágító tanulmány. Készült a Gazdasági Minisztérium számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Klauber Mátyás (szerk.), Gém Erzsébet, Nagy Katalin, Páczi Erzsébet, Vakhal Péter [2008]: Felmérés a készülő új Polgári Törvénykönyv új rendelkezéseinek a gazdálkodó szférára gyakorolt hatásáról. Készült az Igazságügyi Minisztérium számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Bartha Attila (szerk.), Klauber Mátyás, Szörfi Béla, Vakhal Péter [2007]: Magyarország mint turisztikai desztináció küldő országainak piaci potenciál elemzése. Készült a Magyar Turizmus Zrt. számára. Budapest. Kopint-Tárki.