Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Vakhal Péter tudományos munkatárs

ELÉRHETŐSÉG

kt_profil

E-mail: peter.vakhal(kukac)kopint-tarki.hu

KUTATÁSI TERÜLET

Többváltozós statisztikai elemzések
Közép-kelet európai országok konjunktúraciklusai az EU-hoz való csatlakozás után
Globális értékláncok statisztikai számbavétele a régióban

EDDIGI MUNKAKÖRÖK

2010-            :tudományos munkatárs, Kopint-Tárki Zrt.
2008-2010: kutatási asszisztens, Kopint-Tárki Zrt.
2006-2008: gyakornok, Kopint-Tárki Zrt. (korábban Kopint-Datorg Zrt.)

VÉGZETTSÉG

2014-          : Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
2011-2014  : Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatikai Doktori Iskola
2008-2010: Széchenyi István Egyetem, kiváló minősítésű egyetemi diploma
2004-2008: MMU (BGE)

EGYÉB SZAKÉRTELEM

R, SPSS, EViews, Gretl, Microsoft Office, SQLite, Minitab, OriginLab, SAS JMP, Scribus, STATA, Statistica, QGIS

OKTATÁS, KUTATÓCSOPORTOK

2013- : többváltozós statisztika (mesterszak, Budapesti Corvinus Egyetem)
2016- : makrostatisztika (alapszak, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

2016-2018: EFOP-3.6.1-16-2016-00012: A fenntarthatóság és a versenyképesség néhány hazai és nemzetközi mikro- és makrogazdasági kérdése (BGE)
2016-         : Globális és európai uniós kihívások és a magyarországi makrogazdasági folyamatok fenntarthatósága különös tekintettek a gazdaságpolitikára, azon belül a pénzügyi stabilitásra és a tőkeáramlásra (MTA)
2018-         : K_17 125125 A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében – a magyar vállalatok integrálódása szempontjából (NKFIH)

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ MUNKÁK

Vakhal, P. [2018]: A termelési tényezők szerepe az európai járműipari értékláncban. In: Külgazdaság, LXII. évfolyam 11-12, pp. 32-66.

Vakhal, P. [2018]: Sources of growth – production functions of European automotive industry: A micro approach. Elhangzott az Európai Konjunktúrakutatóintézetek Szövetségének (AIECE) éves konferenciáján Brüsszelben 2018. november 15-én.

Vakhal, P. [2018]: Hol helyezkedik el Magyarország a regionális beszállítói láncban? Elhangzott a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 26. kongresszusán, Siófokon 2018. november 14-én.

Vakhal, P. [2018]: Versenyképességünk átértékelődése az új kereskedelemstatisztika fényében. Elhangzott A magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének helyzete konferencia című konferencián Budapesten 2018. szeptember 21-én.

Palócz, É., Vakhal, P. [2018]: Mi lett velük: egy kiterjesztett esettanulmány tanulságai a középvállalati réteg sorsának alakulásáról 2000-2016 között. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2018. Budapest, Tárki. pp. 203-216. ISSN: 1216-6561.

Vakhal, P., Palócz, É. [2018]: Fél pohár víz – avagy hogyan értelmezhető a magyar versenyképesség az objektív és szubjektív mutatók között? In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2018. Budapest, Tárki. pp. 217-232. ISSN: 1216-6561.

Chikán, A., Kovács, E., Matyusz, Zs., Sass, M., Vakhal, P. [2018]: Inventories in National Economies – A Cross-Country Analysis of Macroeconomic Data. Springer-Verlag London Ltd., ISBN: 1447173694.

Palócz, É. (kutatásvezető), Kállay, L., Matheika, Z., Mérő, K., Vakhal, P. [2018]: A Széchenyi Kártya Program Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Konstrukcióinak hatáselemzése. Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Vakhal, P. [2018]: Competitiveness from official statistical data – what do we really know? Elhangzott a European International Business Academy konferenciáján Budapesten 2018. március 7-én.

Vakhal, P. [2017]: Globális értékláncok és hozzáadott érték kereskedelem. In: Koppány K. (szerk.): Makrogazdasági és regionális hatáselemzés multiplikátor modellekkel. Komáromi Nyomda és Kiadó, pp. 168-176. (ISBN: 978-962-8288-31-8).

Vakhal, P. [2017]: Magyarország elhelyezkedése a globális érték- és termelési láncban. Készült a Költségvetési Tanács számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Vakhal, P. [2017]: Fenn vagy lenn – hol helyezkedik el Magyarország a globális értékláncban? Elhangzott a Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlésén Egerben 2017. szeptember 8-án.

Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter [2016]: Risks and challenges to international and Hungarian economy in the middle of the decade. In: Hungarian Statistical Review, Special number 20. pp. 20-43.

Vakhal, P. [2016]: A GVC-k felülnézetből, avagy mit lát a hivatalos statisztika a globális értékláncokból? In: Czakó, E. (szerk.): A globális értékláncok – elméleti alapok és számbavételi lehetőségek. Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 7. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmányok No. 163. pp. 60-71.

Chikán Attila, Kovács Erzsébet, Matyusz Zsolt, Sass Magdolna, Vakhal Péter [2016]: Long-term trends in inventory investment in traditional market and post-socialist economies. In: International Journal of Production Economies, 181, issue PA, pp. 14-23.

Vakhal Péter [2016]: Idősoros adatok klaszterezése. Elhangzott a XIV. Gazdaságmodellezési Szakértői Konferencián Budapesten 2016. június 10-én. Az előadás Chikán Attila – Kovács Erzsébet – Matyusz Zsolt – Sass Magdolna -Vakhal Péter azonos című tanulmánya alapján készült.

Vakhal Péter [2016]: A hozzáadott-érték kereskedelem tendenciái az OECD-országokban. Kopint-Tárki Műhelytanulmányok No. 50.

Palócz Éva (szerk.), Pethő Annamária, Serfőző Nóra, Vakhal Péter [2015]: Fiskális folyamatok átrendeződése a világgazdaság fontosabb országaiban, az EU-ban és Magyarországon. Készült a Költségvetési Tanács számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Nagy Ágnes, Palócz Éva (szerk.), Tarnai Zoltán, Vakhal Péter [2015]: Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és befektetési egyezmény komplex hatásvizsgálata a magyar gazdaságra. Készült az Országgyűlés Hivatala Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa megbízásából. Budapest. Kopint-Tárki.

Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter [2015]: Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben. Statisztikai Szemle 93. évf. 4. szám. pp. 297-318.

Vakhal Péter [2014]: Mozgatórugók – avagy a lakossági és a vállalati hangulatindexek ingadozása. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. Budapest. Tárki. pp. 432-453.

Nagy Katalin, Serfőző Nóra, Vakhal Péter [2014]: Indikátorok és bázis és célértékeinek meghatározásához módszertani támogatás. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2014]: Növekedési pólusok a világgazdaságban. In: Palócz É. (szerk.) et al.: Világgazdasági átrendeződések és hatások a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és a költségvetésre. Készült a Költségvetési Tanács számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Nagy Katalin, Vakhal Péter [2014]: Az európai konjunktúrakutató intézetek véleménye a 2014-es kilátásokról. In: Külgazdaság 58. évf., 1-2. szám. pp. 104-115.

Nagy Katalin, Vakhal Péter [2013]: Fejlesztési kataszter összeállítása az eddig elvégzett önkormányzati fejlesztésekről. Készült az “Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Belügyminisztérium, Önkormányzati Helyettes Államtitkárság, Önkormányzati Koordinációs Iroda számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2013]: Ok-okozati összefüggések a német és a magyar gazdaság teljesítménye között. In:  Palócz É. (szerk.) et al.: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai. Készült a Költségvetési Tanács Titkársága megbízásából. Budapest, Kopint-Tárki.

Nagy Katalin, Vakhal Péter [2013]: Gazdasági indikátorrendszer. In: Gábos András (szerk.): A magyar társadalom jóllétét és haladását mérő indikátorrendszer. Készült a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal számára.  Budapest. TÁRKI.

Vakhal Péter [2013]: A Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi Indexe – adalékok a gazdasági versenyképesség komplex rendszerének értelmezéséhez. Elhangzott a Magyar Atlanti Tanács “Versenyképesek-e a rangsorok, avagy mit mutat a jó állam index?” című konferenciáján 2013. augusztus 27-én Budapesten.

Palócz Éva, Vakhal Péter [2013]: A foglalkoztatási és képzési szerkezet eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban. Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2013]: Növekedés a feltételek nélkül?! Külgazdaság 57. évf. 2. szám. pp. 25-37.

Vakhal Péter [2012]: Magyarország versenyképességének alakulása a Világgazdasági Fórum Versenyképességi Indexe alapján. Okok és okozatok. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2012. Budapest. Tárki. pp. 115-133.

Palócz Éva, Vakhal Péter [2012]: A piaci szerkezet változásai Magyarországon 2000 és 2010 között a magyar szolgáltatószektorban a feldolgozóiparral összehasonlítva (angolul). In: Tächiciu (szerk.): A 22. RESER Nemzetközi Konferencia Tanulmánykötete. Bukarest. RESER.

Palócz Éva (szerk.), Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Vakhal Péter [2012]: A szálláshely-vendéglátó ágazat helyzetértékelése. Készült a Magyar Fejlesztési Bank számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Nagy Katalin, Vakhal Péter [2012]: Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás: a közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Palócz Éva (szerk.), Hárs Ágnes, Matheika Zoltán, Nagy Katalin, Vakhal Péter [2011]: A bérek konvergenciája az Európai Unióban. Budapest. Kopint-Tárki.

Klauber Mátyás (szerk.), Gyukics Rita, Palócz Éva, Páczi Erzsébet, Vakhal Péter [2011]: A magyar kis- és középvállalatok beszállítói szerepének erősítéséről szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjárműipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetőségek kihasználásának eszközei. Készült a Commerzbank Zrt. számára. Budapest. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány.

Vakhal Péter [2011-től]: A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexének magyarországi felmérése (évente). Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2011]: Kísérlet a regionálsi növekedési pólusok feltárásai Magyarországon az elmúlt 15 év során dinamikus klaszteranalízis segítségével (angolul). Elhangzott a Humboldt Kolleg Nemzetközi Konferencián Isztambulban, 2011. június 4-én. Az előadásból műhelytanulmány készült. Budapest. Kopint-Tárki.

Bartha Attila (szerk.), Gyukics Rita, Kiss Attila , Kulcsár Péter, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Palócz Éva, Páczi Erzsébet, Szabó Márton, Vakhal Péter [2010]: A magyar makrogazdaság szerkezetének alakulása a rendszerváltás után, a makrogazdaság szerkezetének átalakítása a fenntarthatóság irányába. Készült a a Miniszterelnöki Hivatal Fenntartható Fejlődési Tanácsa számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Szabó Márton, Vakhal Péter [2010]: Egyes élelmiszeripari ágazatok költség-, ár-, jövedelemviszonyainak vizsgálata a vertikális láncban és ennek versenyre gyakorolt hatása. Készült a Gazdasági Versenyhivatal számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2010]: Szocialista dezintegráció. EU Working Papers 14. évf. 2. szám. pp. 25-37.

Vakhal Péter [2010-től]: Konjunktúrajelentés. Kelet-Európa fejezet. Megjelenik negyedévente. Budapest. Kopint-Tárki.

Vakhal Péter [2010-től]: Feldolgozóipari konjunktúrateszt. Megjelenik negyedévente. Budapest. Kopint-Tárki.

Palócz Éva (szerk.),  Bartha Attila, Gém Erzsébet, Gyukics Rita, Klauber Mátyás, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Vakhal Péter [2010]: A világgazdaság és magyar gazdaság helyzete és 2010. évi kilátásai. Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Klauber Mátyás (szerk.), Nagy Ágnes, Vakhal Péter [2009]: Az FHB Bankcsoport vállalati, elsősorban kis- és középvállalati kockázatvállalását elősegítő ágazati rating-rendszer felállítását megalapozó tanulmány. Készült az FHB Jelzálogbank Nyrt. számára. Budapest. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány.

Klauber Mátyás (szerk.), Bernát Anikó, Nagy Ágnes, Palócz Éva, Vakhal Péter [2008]: A járműipari ágazati stratégia kialakítását megalapozó szakmai átvilágító tanulmány. Készült a Gazdasági Minisztérium számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Klauber Mátyás (szerk.), Gém Erzsébet, Nagy Katalin, Páczi Erzsébet, Vakhal Péter [2008]: Felmérés a készülő új Polgári Törvénykönyv új rendelkezéseinek a gazdálkodó szférára gyakorolt hatásáról. Készült az Igazságügyi Minisztérium számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Bartha Attila (szerk.), Klauber Mátyás, Szörfi Béla, Vakhal Péter [2007]: Magyarország mint turisztikai desztináció küldő országainak piaci potenciál elemzése. Készült a Magyar Turizmus Zrt. számára. Budapest. Kopint-Tárki.