Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Nagy Ágnes vezető kutató

 

nagyaÖnéletrajz

Személyi adatok

Vezetéknév/Utónév Nagy Ágnes
Telefonszám Vezetékes: munkahely: (36-1) 309 26 44;
  Mobil: (36) 30 825 41 83; (36) 20 255 18 14
Fax (36-1) 309 26 47
E-mail agnes.nagy@kopint-tarki.hu
Állampolgárság Magyar

Szakmai tapasztalat

Időtartam 2007. március –
Munkáltató neve és címe Kopint-Tárki Zrt., 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tevékenység típusa Alkalmazott közgazdasági kutatás
Beosztása Vezető kutató
Fő tevékenysége, szakterülete Magyar és nemzetközi gazdaság elemzése, vállalati felmérések szervezése és értékelése

Időtartam 1970. szeptember 15 – 2007. február 28.
Munkáltató neve és címe Kopint-Datorg Zrt., 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Tevékenység típusa Alkalmazott közgazdasági kutatás
Beosztása Legmagasabb beosztás: főosztályvezető; munkaviszony megszűnésekor: tudományos főmunkatárs
Fő tevékenysége, szakterülete Gazdasági folyamatok elemzése (elsősorban feldolgozóipar, külkereskedelem, vámok és vámpolitika vonatkozásában nagyméretű adatbázisok használatával is), vállalati felmérések szervezése és értékelése

Tanulmányok

Időtartam

1966-1970

Oktatási intézmény neve és címe

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Szak/szakterület Külkereskedelmi szak; nemzetközi szervezetek

Egyéni készségek és kompetenciák

Anyanyelv Magyar
Egyéb nyelvek  
Olvasás Angol (kiváló), orosz és spanyol (közepes)
Írás Angol (jó)
Beszéd Angol (jó)

Kiegészítő információk

Szervezési készség Több évtizedes tapasztalat vállalati felmérések készítésében
Számítógép-felhasználói ismeretek OFFICE, SPSS
Járművezetői engedély B kategória

 

Fontosabb munkák listája

Folyó/ismétlődő munkák Megbízó
Évente (február-április) Versenyképességi felmérés vállalati menedzserek körében (témafelelős) World Economic Forum (Svájc)
Évente négyszer (január, április, július, október) Konjunktúrateszt feldolgozóipari vállalkozások körében (menedzserek véleménye vállalatuk helyzetéről és kilátásairól) PM, MNB
Évente négyszer (március, június/július, szeptember/október, december) Konjunktúrajelentés (részanyagok készítése: nemzetközi kereskedelem és nyersanyagpiacok, Kína, magyar feldolgozóipar és külkereskedelem) Megrendelők a vállalati és az államigazgatási szférából

 

Közelmúltban végzett fontosabb munkák  Megbízó
     
2009. 06-07 A vállalkozásokat érintő adók változásának hatása VOSZ
2009. 02- 2009. 03. A válság hatása a különböző  ágazatokban, túlélési stratégiák Magyar Telekom
2009. 01-02 Vállalati szerkezet néhány sajátossága (részanyag) Reformszövetség
2008.10 – 2008.11. Magyar járműipar helyzete számviteli adatok alapján NFGM
2007.10–2008.05. Adók, adótervezés, adóadatbázis (részanyagok készítése) PMISZK
2007-2006 Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ármegfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban (részterületek felelőse) KSH
2007 Elemzés a kiszámítható adózási és járulékfizetési környezet megalapozása érdekében (részanyag készítése) GKM
2007 Az adóbázis szélesítésének nemzetközi tapasztalatai (részanyag készítése) PM
2006 A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán: A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régióinak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány (részfeladat: adatállomány összeállítása) Foglalkoztatási Hivatal
2006 A külkereskedelmi termékforgalom adatainak konzisztencia-vizsgálata (részanyag készítése: elemzés tükörstatisztikák alapján) KSH Külkereskedelem-statisztikai főosztály
2006 Országos szintű, szakágazati bontású árbevételi, nyereségességi, foglalkoztatási, export, FDI adatok összeállítása (témafelelős) MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája 
2005 A magyar közigazgatás hatékonysága mérését, illetve annak időbeli alakulása nyomon követését lehetővé tevő adatbázis kialakításának lehetősége (témafelelős) MeH
2005 A szolgáltatások belső piacára vonatkozó EU direktíva-tervezet lehetséges magyarországi hatásainak felmérése (részanyag készítése) Nemzeti Fejlesztési Hivatal
2005 200 külföldi tulajdonú vállalkozás végső ellenőrzést gyakorló szervezeti egységének (UCI) meghatározása a FATS Kézikönyv tervezet, valamint az OECD Globalizációs Kézikönyv alapján (témafelelős) KSH
2005 Kína gazdasági fejlődésének várható trendjei 2020-ig (témafelelős) Nemzeti Fejlesztési Hivatal
2005 Az atipikus foglalkoztatás magyarországi elterjedésének monitoringozása, különös tekintettel az e-munka végzésre (felmérés szervezése) Budapesti Munkaerő Intervenciós Központ
2004 A személyszállítási, termékszállítási, pénzügyi, biztosítási és egyéb kormányzati szolgáltatások külkereskedelme statisztikai megfigyelési rendszere (részanyagok készítése) KSH
2004 EU-csatlakozásunk miatt bekövetkező forgalmi és piacra jutási változások az Oroszországgal, Ukrajnával, Kazahsztánnal, Kínával, Vietnammal, Horvátországgal, Bosznia-Hercegovinával, Szerbia-Montenegróval, Romániával és Bulgáriával folytatott kereskedelemben fontosabb vámtarifa-csoportok tételes vizsgálata alapján (témafelelős) KüM
2003 Duális gazdaság vagy felzárkózás és európai integrálódás (részanyag készítése) Oktatási Minisztérium, NKFP pályázat
  A forint árfolyam-változásának közvetlen és közvetett hatásai a gazdálkodó szférára: Vállalati vélemények (részanyag készítése) GKM
2003 Érdekeltségünk az ipari vámok csökkentésére irányuló WTO tárgyalásokon az EU-tagság perspektívájában, exportőri és importőri minőségben (témafelelős) KüM
2002 Magyarország 2004-2006. évi külkereskedelmi forgalmának és vámbevételeinek előrejelzése PM
2002 Szolgáltatások külkereskedelmének statisztikai rendszere (megvalósíthatósági tanulmány, részanyagok készítése) KSH
2002 Az Intrastat bevezetése Magyarországon: (megvalósíthatósági tanulmány; részanyagok készítése) KSH