Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Landau Edit a Külgazdaság főszerkesztője

landaueedit-landau(kukac)kopint-tarki.hu

Szakterülete:

  • A Külgazdaság folyóirat profiljának alakítása, az állandó, illetve az új szerzői kör kiépítése és a kapcsolatok ápolása
  • Lektoráltatás szervezése, a közgazdasági kutatási eredmények nyomon követése, a szakmai irodalomban való folyamatos tájékozódás, a lap súlypontjainak meghatározása, fontos és érdeklődésre számot tartó témák kiválasztása, a szerzők megkeresése és felkérése cikkek megírására
  • Elkészült kéziratok publikálásra való előkészítése
  • Viták szervezése mind elméleti, mind aktuális, gazdaságpolitikai jelentőségű témakörökben.
  • Tanulmánykötetek szervezése, válogatása és szerkesztése. Ezek témakörei: innováció, munkaerőpiaci, foglalkoztatás- és szociálpolitikai problémák, a civil szféra és a romák helyzete.

Iskolák:

1972-1976: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakának pénzügypolitika szakágazata

 

Korábbi munkahelyek:

2009: a Külgazdaság főszerkesztője

1987: a Külgazdaság rovatvezetője
1985-1987: a Külgazdaság szerkesztője
1978-1985: szerkesztő a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó vállalati szerkesztőségében
1977-1978: a Pénzügyminisztérium Költségvetési és közgazdasági főosztályán előadó
1976-1977: a Magyar Nemzeti Bank előadója

 

Nyelvismeret:

Német kiváló
Angol közepes

Egyéb fontosabb munkák

1995-1996 az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében kiadványok szervezője és szerkesztője
1992-2002 a Gazdaság c. folyóirat új folyamának szerkesztője

Publikációk:

Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség. Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai. (Felelős szerkesztő: Landau Edit.) Napvilágkiadó, Budapest, 2009.

Szanyi Miklós. A versenyképesség javítása együttműködéssel : regionális klaszterek. (Felelős szerkesztő: Landau Edit.) Napvilág Kiadó, Budapest, 2008.

Piacok, globalizáció, harmadik út – Lányi Kamilla válogatott tanulmányai. (Szerkeszti: Landau Edit.) Budapest, 2007.

Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek. Tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után. (Szerkesztette: Landau Edit, Vince Péter.) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány Külgazdaság szerkesztősége, Budapest. 2007.

A külkereskedelmi termékforgalom adatainak konzisztenciavizsgálata. Készítette: a KOPINT-DATORG zRt. munkacsoportja, vezető: Palócz Éva. Műhelytanulmány. (Szerkesztette: Landau Edit.) KOPINT-DATORG zRt., Budapest, 2006.

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. Aktív korú nem foglalkoztatottak módszertani kézikönyve. (Szerkesztette: Landau Edit.) Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete. Budapest, 2006.

Szociális földprogram modellek. (Szerkesztette: Landau Edit, Nagyné Varga Ilona.) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, Szolnok, 2006, 98 old.

Országos Esélyegyenlőségi Hálózat. Esélyek Háza 2006. (Szerkesztette: Landau Edit, Szalai Ibolya.) Veled – Érted Egyesület, Budapest, 2006, 94 old.

Hablicsek László – Tóth Pál Péter – Veres Valér: A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021. KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentése. (Szerkesztette: Landau Edit.) KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2005.

Európai Foglalkoztatási Stratégia. Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára. (Szerkesztette: Hárs Ágnes, Landau Edit, Nagy Katalin.) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány, Budapest, 2005, 142 old.

Tárcatükör. (Szerkesztette: Landau Edit.) Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest, 2005, 129 old.

A szociális képzések gyakorlata. (Szerkesztette: Landau Edit.) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, Szolnok, 2005, 98 old.

Munkanélküliség, inaktivitás, munkahely-teremtés – foglalkoztatáspolitika a mai Magyarországon. (Szerkesztette: Landau Edit, Vince Péter.) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány Külgazdaság szerkesztősége, Budapest, 2005, 128 old.

Bóc Imre – Klauber Mátyás: A közvetítő kereskedelem szerepe a magyar exportban és importban. Műhelytanulmány. (Szerkesztette: Landau Edit.) KOPINT-DATORG Rt., Budapest, 2004.

Tranzitfoglalkoztatás. Módszertani gyűjtemény a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásra épülő szakképzési projektjeihez. (Szerkesztette: Landau Edit.) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 2004, 191 old.Szociális-Igazgatás-Szerkezet. Válogatás a II. Országos Szociális Igazgatás Konferencia előadásaiból. (Szerkesztette: Landau Edit, Ulicska lászló.) Szofa Alapítvány, Debrecen, 2003, 290 old.

Szociális-jog-biztonság. Válogatás az I. Országos Szociális Igazgatás Konferencia előadásaiból. (Szerkesztette: Landau Edit, Ulicska lászló.) Szofa Alapítvány, Debrecen, 2002, 271 old.

Horváth Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. (Felelős szerkesztő: Landau Edit.) Új Mandátum Könyvkiadó – Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 2000, 617 old.Az államtalanítás dilemmái: Munkaerő-piaci kényszerek és választások. (Felelős szerkesztő Landau Edit.) Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1997, 660 old.

Lányi Kamilla köszöntése. Külgazdaság, 1999, 3. szám.

Bevezetés az innovációmenedzsmentbe. PHARE-TDQM-program, 1996-1997. Közreműködés a kutatási zárójelentés elkészítésében. Kézirat.

Az államtalanítás dilemmái: Szociálpolitikai kényszerek és választások. (Felelős szerkesztő: Landau Edit.) Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1995, 430 old.

Az utódköztársaságok fenntartják az állami megrendelések rendszerét. Beszélgetés Timár Lászlóval, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának főosztályvezetőjével. Külgazdaság, 1992, 2. szám.

Innováció és vállalkozás. (Társszerző: Vince Péter.) Kutatási jelentés. OMFB, 1981.

AZ USA, Franciaország és az NSZK bankrendszere. Bankszemle, 1976, 6. szám.