Landau Edit a Külgazdaság főszerkesztője

landaueedit-landau(kukac)kopint-tarki.hu

Szakterülete:

  • A Külgazdaság folyóirat profiljának alakítása, az állandó, illetve az új szerzői kör kiépítése és a kapcsolatok ápolása
  • Lektoráltatás szervezése, a közgazdasági kutatási eredmények nyomon követése, a szakmai irodalomban való folyamatos tájékozódás, a lap súlypontjainak meghatározása, fontos és érdeklődésre számot tartó témák kiválasztása, a szerzők megkeresése és felkérése cikkek megírására
  • Elkészült kéziratok publikálásra való előkészítése
  • Viták szervezése mind elméleti, mind aktuális, gazdaságpolitikai jelentőségű témakörökben.
  • Tanulmánykötetek szervezése, válogatása és szerkesztése. Ezek témakörei: innováció, munkaerőpiaci, foglalkoztatás- és szociálpolitikai problémák, a civil szféra és a romák helyzete.

Iskolák:

1972-1976: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakának pénzügypolitika szakágazata

 

Korábbi munkahelyek:

2009: a Külgazdaság főszerkesztője

1987: a Külgazdaság rovatvezetője
1985-1987: a Külgazdaság szerkesztője
1978-1985: szerkesztő a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó vállalati szerkesztőségében
1977-1978: a Pénzügyminisztérium Költségvetési és közgazdasági főosztályán előadó
1976-1977: a Magyar Nemzeti Bank előadója

 

Nyelvismeret:

Német kiváló
Angol közepes

Egyéb fontosabb munkák

1995-1996 az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében kiadványok szervezője és szerkesztője
1992-2002 a Gazdaság c. folyóirat új folyamának szerkesztője

Publikációk:

Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség. Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai. (Felelős szerkesztő: Landau Edit.) Napvilágkiadó, Budapest, 2009.

Szanyi Miklós. A versenyképesség javítása együttműködéssel : regionális klaszterek. (Felelős szerkesztő: Landau Edit.) Napvilág Kiadó, Budapest, 2008.

Piacok, globalizáció, harmadik út – Lányi Kamilla válogatott tanulmányai. (Szerkeszti: Landau Edit.) Budapest, 2007.

Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek. Tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után. (Szerkesztette: Landau Edit, Vince Péter.) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány Külgazdaság szerkesztősége, Budapest. 2007.

A külkereskedelmi termékforgalom adatainak konzisztenciavizsgálata. Készítette: a KOPINT-DATORG zRt. munkacsoportja, vezető: Palócz Éva. Műhelytanulmány. (Szerkesztette: Landau Edit.) KOPINT-DATORG zRt., Budapest, 2006.

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. Aktív korú nem foglalkoztatottak módszertani kézikönyve. (Szerkesztette: Landau Edit.) Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete. Budapest, 2006.

Szociális földprogram modellek. (Szerkesztette: Landau Edit, Nagyné Varga Ilona.) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, Szolnok, 2006, 98 old.

Országos Esélyegyenlőségi Hálózat. Esélyek Háza 2006. (Szerkesztette: Landau Edit, Szalai Ibolya.) Veled – Érted Egyesület, Budapest, 2006, 94 old.

Hablicsek László – Tóth Pál Péter – Veres Valér: A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021. KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentése. (Szerkesztette: Landau Edit.) KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2005.

Európai Foglalkoztatási Stratégia. Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára. (Szerkesztette: Hárs Ágnes, Landau Edit, Nagy Katalin.) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány, Budapest, 2005, 142 old.

Tárcatükör. (Szerkesztette: Landau Edit.) Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest, 2005, 129 old.

A szociális képzések gyakorlata. (Szerkesztette: Landau Edit.) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, Szolnok, 2005, 98 old.

Munkanélküliség, inaktivitás, munkahely-teremtés – foglalkoztatáspolitika a mai Magyarországon. (Szerkesztette: Landau Edit, Vince Péter.) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány Külgazdaság szerkesztősége, Budapest, 2005, 128 old.

Bóc Imre – Klauber Mátyás: A közvetítő kereskedelem szerepe a magyar exportban és importban. Műhelytanulmány. (Szerkesztette: Landau Edit.) KOPINT-DATORG Rt., Budapest, 2004.

Tranzitfoglalkoztatás. Módszertani gyűjtemény a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásra épülő szakképzési projektjeihez. (Szerkesztette: Landau Edit.) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 2004, 191 old.Szociális-Igazgatás-Szerkezet. Válogatás a II. Országos Szociális Igazgatás Konferencia előadásaiból. (Szerkesztette: Landau Edit, Ulicska lászló.) Szofa Alapítvány, Debrecen, 2003, 290 old.

Szociális-jog-biztonság. Válogatás az I. Országos Szociális Igazgatás Konferencia előadásaiból. (Szerkesztette: Landau Edit, Ulicska lászló.) Szofa Alapítvány, Debrecen, 2002, 271 old.

Horváth Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. (Felelős szerkesztő: Landau Edit.) Új Mandátum Könyvkiadó – Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 2000, 617 old.Az államtalanítás dilemmái: Munkaerő-piaci kényszerek és választások. (Felelős szerkesztő Landau Edit.) Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1997, 660 old.

Lányi Kamilla köszöntése. Külgazdaság, 1999, 3. szám.

Bevezetés az innovációmenedzsmentbe. PHARE-TDQM-program, 1996-1997. Közreműködés a kutatási zárójelentés elkészítésében. Kézirat.

Az államtalanítás dilemmái: Szociálpolitikai kényszerek és választások. (Felelős szerkesztő: Landau Edit.) Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1995, 430 old.

Az utódköztársaságok fenntartják az állami megrendelések rendszerét. Beszélgetés Timár Lászlóval, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának főosztályvezetőjével. Külgazdaság, 1992, 2. szám.

Innováció és vállalkozás. (Társszerző: Vince Péter.) Kutatási jelentés. OMFB, 1981.

AZ USA, Franciaország és az NSZK bankrendszere. Bankszemle, 1976, 6. szám.