Palócz Éva vezérigazgató

20150313_ed másolataKutatási terület:

 • Makrogazdasági elemzés, fiskális és monetáris politika
 • Mikrogazdasági elemzés, üzleti felmérések
 • Rendszerváltozás és gazdasági átmenet Közép-Kelet Európában
 • Nemzeti számlák módszertana
 • Szolgáltatások szerepe a gazdasági fejlődésben és a nemzetközi kereskedelemben
 • Nemzetközi tőkeáramlás

Iskolák:

 • 1991-1992 MTA, PhD
 • 1980-1981 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, doktori fokozat
 • 1970-1974 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, közgazdász diploma

Korábbi munkahelyek:

 • 2002-2007: KOPINT-DATORG Rt., tudományos vezérigazgató helyettes
 • 1999-2002: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Kht., ügyvezető igazgató
 • 1995-1998: Magyar Nemzeti Bank Statisztikai Főosztály, főosztályvezető-helyettes
 • 1994-1995: Budapest Bank Rt., főosztályvezető
 • 1993-1994: ÁV Rt., kutatásvezető
 • 1992-1993: IFO Institut für Wirtschaftsforschung, München vendégkutató
 • 1990-1992: KOPINT-DATORG, főosztályvezető
 • 1974-1990: KOPINT Konjunktúra és Piackutató Intézet, tudományos munkatárs, főmunkatárs

Nyelvismeret:

 • Angol: kiváló
 • Német: kiváló
 • Orosz: közepes
 • Francia: alapszintű

Társadalmi pozíciók:

 • A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) alelnöke
 • A Külgazdaság szerkesztőbizottságának tagja
 • A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány kurátora
 • Az Európai Bizottság mellett működő Euro-team tagja
 • A Pénzügyi  Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja
 • Az NGTT tagja

Kitüntetések, elismerések

 • 2007: Fényes Elek díj (KSH)
 • 2008: Káldor díj (Heller Farkas kollégium)
 • 2009: Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetés

Fontosabb kutatások, publikációk:

2019:

Gondolatok a külföldi tőke szerepéről az EU-országokban, különös tekintettel a V4 országokra és Magyarországra. 53. sz. Műhelytanulmány, 2019. augusztus.

2018:

Körkérdés a bérfelzárkóztatás határairól. Bérfelzárkóztatás alulnézetből. In: Külgazdaság, LXII. évfolyam 2018/9-10. p. 70-74.

Mi lett velük? Egy kiterjesztett esettanulmány tanulságai a középvállalati réteg sorsának alakulásáról 2000-2006 között. Társszerző: Vakhal Péter In: Társadalmi Riport 2018. Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk) TÁRKI Budapest: 2018.

Fél pohár víz  avagy hogyan értelmezhető a magyar versenyképesség az objektív és szubjektív mutatók szerint?  Társszerző: Vakhal Péter In: Társadalmi Riport 2018. Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk) TÁRKI Budapest: 2018.

Konjunktúraelemzések 2018 tavaszán. Folytatódik a jó ütemű növekedés. Társszerzők: Matheika Zoltán – Nagy Katalin. Külgazdaság LXII. évfolyam 2018/3-4. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány. pp. 16-28.

Palócz, É. (kutatásvezető), Kállay, L., Matheika, Z., Mérő, K., Vakhal, P. [2018]: A Széchenyi Kártya Program Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Konstrukcióinak hatáselemzése. Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára. Budapest, Kopint-Tárki.

2017:

A külkereskedelem szerepe a magyar gazdaságban. In: Becsey Zsolt László (szerk.): A magyar külgazdaság helye a gazdaságpolitikában konferencia előadásainak szerkesztett változata. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. 23-38. o.

Az oligarchák demotiválnak. Siker és elrettentés: kétarcú az orbáni gazdaságpolitika. In: 168 óra 2017. január 5.

2016:

Peer country paper-Hungary (Ádám Zoltánnal együttműködve). Kopint-Tárki, Budapest, 2016, November. A tanulmány megírása a “Best practices in reducing tax gaps in V4 countries and Ukraine” c. program keretében történt.

Katalin Nagy- Péter Vakhal: Risks and challenges to international and Hungarian economy in the middle of the decade. In: Hungarian Statistical Review, Special Number 20., 2016. Budapest.

Néhány gondolat a “drágulásról”, azaz az inflációról. In: TŐKE-PIAC-GAZDASÁG  2016 . II. évfolyam 4. szám

A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai. In: Társadalmi Riport 2016. Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk) TÁRKI Budapest: 2016.

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában. In Magyar Polgár ISBN 978-963-14-3407-1. Morcsányi Géza–Tóth István György (szerk) http://www.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/magyarpolgar/palocz.pdf

Structural changes in Public Expenditures in the European Union since 2008 – with special regard to new member states. Társszerzők: Zoltán Matheika, Péter Vakhal.  In: SPINTAN Smartpublicintanglibes.  SPINTAN Working Paper No. 14. DOI http://dx.medra.org/10.12842/SPINTAN-WP-14

2015:

Növekedési kockázatok Magyarországon, 2015 őszén. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2015-2016. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft.  ISSN 2063-188X. pp. 46-48.

Kopint-Tárki Zrt.: Háromszázalékos növekedés, nulla infláció. Társszerzők: Nagy K., Vakhal P.:In: Külgazdaság, LIX. évfolyam 2015/3-4. p. 11-19

Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben.Társszerzők: Nagy Katalin,, Vakhal Péter.  Statisztikai Szemle, 93. évfolyam 4. szám. p 297-318

Gondolatok az európai és magyar gazdaság szerkezeti változásairól. In: Külgazdaság LIX. évfolyam 2015/1-2. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány. pp. 46-51.

2014:

A fenntartható és kiegyensúlyozott növekedés feltételeiről. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2014-2015. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft.  ISSN 2063-188X. pp.39-41.

A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében. Társszerző: Matheika Zoltán. In: Társadalmi Riport 2014. Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk) TÁRKI Budapest: 2014.
A magyar vállalati szektor átalakulása az elmúlt 2 évtizedben. In: Gazdaság, társadalom, fogyasztás – 1989-2014. Készült a GfK Hungária fennállásának 25. évében. Sugatagi Gábor (szerk). GfK Hungária Piackutató Intézet, Budapest, 2014.  pp. 32-46

2013:

The elements of a micro based macroeconomic model a Small Scale Semi Structured Dynamic Gap Macromodell and a Computeable General Equlilibrium (CGE) modell and its integration to a dynamic/behavourial households microsimulation modell. A projekt nemzetközi csapatának vezetője és a végleges tanulmány szerkesztője Palócz Éva. A projekt főszakértője:  Cathal O’Donoghue, Dublin, Teagasc Mellows Campus

Válságon innen és túl. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2013-2014. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft.  ISSN 2063-188X. pp.41-45.

A foglalkoztatási és képzési szerkezet eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban. Társszerző: Vakhal Péter. Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége számára. Budapest. Kopint-Tárki, Budapest.

A magyar gazdaság lemaradásának néhány reálgazdasági összetevője. In: “Minden egész eltörött. Útkeresés és útfüggőség válságos környezetben”.  Muraközy László (szerk). Akadémiai Kiadó. Budapest, 2013. ISBN 978-963-05-9433-1. pp. 37-79.

2012

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások. Társzerző: Oblath Gábor. In: Társadalmi Riport 2012. Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk). Tárki 2012. ISSN 1216-6561. pp. 115-133.

Elszalasztott lehetőségek. Hozzászólás az euró bevezetésének lehetőségiről szóló vitához. Közgazdasági Szemle LIX. évf., 2012. június

Létezik-e magyar útja a válság kezelésének. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2012-2013. Kerekes György (szerk). Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X. pp.39-41.

Competition on business services market in Hungary. Társszerző: Vakhal Péter. In: Tächiciu (szerk.): A 22. RESER Nemzetközi Konferencia Tanulmánykötete. Bukarest. 2012. RESER.

2011

Makroökonomische Nachhaltigkeit vom Standpunkt der Ökologie. Társzerző: Páczi Erzsébet. In: “TÁMOP-Humboldt Kolleg für den Umwelt- und Klimaschutz. Michael Palócz-Andresen, Róbert Németh ,  Dóra Szalay (eds).  University of West Ungarn Press. ISBN 978-963-334-063-9.

Different trajectories of Central and Eastern Europeean countries after the Crisis. In: “Adaptability and Change – The regional Dimensions in Central and Eastern Europe”. Grzegorz Gorzelak, Chor-Ching Goh, Károly Fazekas (eds).  Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. Krakkow 2011. pp. 59-80.

Lassú kilábalás, sok gazdaságpolitikai kanyarral.  In: Magyarország Politikai Évkönyve 2010-ről. Sándor, P. -Vass, L. (szerk). Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 2061.7631, 2011. Budapest.

The share and volume of services in member states of the EU: an expenditure-side analysis (with Gábor Oblath). Paper presented at the XXI. Annual Conference of RESER, Hamburg, 9th September 2011. In: RESER 2011 Productivity of Services Next Gen – Beyond Output / Input. (Eds: Ganz,W., Schletz, A, Kicherer, F.) ISBN: 978-3-8396-0298-0.

A bérek konvergenciája az Európai Unióban (szerkesztő és a munkacsoport vezetője. Társzerzők: Hárs Ágnes, Nagy Katalin és Matheika Zoltán). A tanulmány a Gazdasági és Szociális Tanács (GSzT) részére készült. Kopint-Tárki,  Budapest.  2011 február. p. 150.

A Kopint-Tárki  Zrt. elemzése és prognózisa 2011 tavaszán  (Társszerzők: Bartha Attila és Nagy Katalin). In: Külgazdaság 2011/3-4. Budapest, pp. 10-16.

Palócz Éva: Kihívások és irányok: a magyar gazdaság helyzetének értékelése a gazdaságpolitikai tükrében. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2011-2012. Szerk: Kerekes György. TAS-11 Kft Kiadó, Budapest. ISSN 2063-188X. pp. 49-51.

The role of foreign capital inflow in the economies of New Member States in EU. Előadás a Humboldt Kolleg Nemzetközi Konferencián Isztambulban, 2011. június 4-én.

2010

Palócz Éva: Tervezésünk és az EU követelményei. Pénzügyi Szemle Budapest, 2010/3. pp.475-479.

Palócz Éva: A gazdasági növekedés és az adósságcsapda dilemmája. In: Társadalmi Riport. Kolosi, T.-Toth, I. Gy. (szerk). 2010. pp.139-159. ISSN- 1216-6561.

Palócz Éva: Túlvagyunk a mélyponton, de a neheze még hátravan. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2009-ről. Sándor, P. Vass,L. (szerk). Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 2061,7631, 2010. Budapest pp. 821-832

Palócz Éva: Nem tudunk kibújni a bőrünkből. In: Te rongyos élet….Életcélok és életstratégiák a mai Magyarországon. Hankiss, E.-Heltai, P (szerk). Médiavilág Kiadó Budapest, 2010 pp. 215-218. ISBN 978-963-06-8773-7

Palócz Éva: Gúzsba Kötve. In: Budapest Business Journal 2010. január 15. Letöltés

Palócz Éva: Hol a kijárat? Gondolatok az exit stratégiáról. In: Külgazdaság 2010/1-2. Letöltés

2009

Palócz Éva: Fragezeichnen der Zukunft der ungarischen Wirtschaft. Europäische Rundschau, 2009/4, Jahrgang 37. pp. 85-92.

Áttekintés az állami rendszerek működéséről nemzetközi összehasonlításban. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. A tanulmányt készítő munkacsoport: Gém Erzsébet, Nagy Ágnes, Páczi Erzsébet, Palócz Éva, Tóth Gábor. Készült a VOSZ megbízásából

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. A tanulmányt készítő munkacsoport: Matheika Zoltán, Palócz Éva, Nagy Katalin, Nagy Ágnes. Készült a Takarékszövetkezeti Bank Zrt. támogatásával.

Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében. Kutatásvezető: Tóth István György. A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Gál Róbert Iván, Kolosi Tamás, Nagy Katalin, Palócz Éva, Szivós Péter és Tóth István György, Budapest, 2009. június. Készült az MGyoSz megbízásából

A gazdasági növekedés dinamizálásának lehetősége az államháztartási kiadások csökkentése mellett. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. A tanulmányt készítő munkacsoport: Antal Dániel, Bartha Attila, Gém Erzsébet, Hárs Ágnes, Kincses Gyula, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva, Voszka Éva. Készült a Reformszövetség megbízásából.

Palócz Éva: Gondolatok a világgazdaság állapotáról. In: Münchhausen báró kerestetik. Mit kezdjünk a Nagy magyar válsággal? Hankiss Elemér- Heltai Péter (szerk). Médiavilág kiadó, Budapest, 2009. ISBN 978-963-06-6572-8. pp. 275-280.

Palócz Éva: 2008: a romló gazdasági helyzet , súlyos pénzpiaci krízis éve. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 0864-7755, 2008. Budapest pp. 821-832

2008

Palócz Éva: A magyar valutapiaci krízis háttere. Az Elemző. Közép és kelet-európai politikai és gazdasági szemle. 4. évfolyam/ 3-4. szám, 2008. ősz-tél. pp 5-21.

Palócz Éva: Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. in: Társadalmi Riport 2008 (szerk: Kolosi.T-Tóth I.Gy.),Budapest 2008. ISSN 1216-6561. p. 189-204.

Palócz Éva: Nyugdíj – szerencse dolga is. HVG 2008. november 5.

Palócz Éva: A javuló államháztartás és a tovább romló reálgazdaság éve. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2007-ről. Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány. ISSN 0864-7755, 2008. Budapest pp. 664-673.

Palócz Éva: ÁFA átalakítási aknamező. Behatolni veszélyes. HVG 2008. augusztus 9. pp. 101-103

Elemzés a kiszámítható adózási és járulékfizetési környezet megalapozása érdekében. A munkacsoport vezetője és a tanulmány szerkesztője. Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Kopint-Tárki. Budapest 2008. p 125.

Palócz Éva: A magyar gazdaság jövője a politikától függ. Külgazdaság 2008/1-2.

2007

Az adóbázis szélesítésének nemzetközi tapasztalatai. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Készült a Pénzügyminisztérium megbízásából. Kopint-Tárki. Budapest 2007. p 90.

Elemzés a kiszámítható adózási és járulékfizetési környezet megalapozása érdekében. Szerkesztette, és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva. A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Erdős Szabolcs, Kutasi Gábor, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Palócz Éva. Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Budapest, 2008. április 7.

Palócz Éva: A magyar gazdaság rövid-középtávú kilátásai 2007 elején. In: Fejlesztés és Finanszírozás ISSN:1589-3596. 2007/2. pp 87-96. www.ffdf.mfb.hu

Palócz Éva: Az egészségügy és a versenyképesség kapcsolata. In: Vizi.E. Szilveszter – Teplán István – Szentpéteri József (szerk.), Előtanulmányok a Társadalmi Párbeszédhez. A gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok. Budapest 2006. ISBN 963 06 0046 3. pp.111-125

2006

Gém Erzsébet és Palócz Éva: A tőke és a szolgáltatások szabad áramlásának feltételei és hatásai a magyar pénzügyi rendszerben, az Európai Uniós csatlakozást követően. Készült a PSZÁF támogatásával. 2006. január

Gém Erzsébet – Palócz Éva: Államháztartáspolitika. In: Pesti Sándor (szerk) Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon. Rejtjel kiadó Budapest 2006. 13-64.o

Palócz. Éva: The Paradox of the Reaction to the Service Directive: Paper presented on the Conference “Beyond Homogeneity”, organized by the Center for EU Enlargement Studies on the 9th of February 2006 CEU, Budapest p 17-24.

Palócz, Éva – Kovács, Zoltán Ákos (2006): A magyar szolgáltatásexport támogatása (módszerek és ágazatok). Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Budapest, 2006. július.

2005

Palócz Éva: a javuló reálgazdaság és tovább romló államháztartás éve. Magyarország Politika Évkönyve 2006. pp 349-371. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Budapest, ISSN 0864-7755

Palócz, Éva: A Szolgáltatás-Direktíva lehetséges hatásai az EU Belső Piacára és a magyar szolgáltatáspiacra. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Budapest, 2005. június

Palócz Éva-Hamar Judit: Business services in Hungary. Kopint-Datorg Discussion Papers No 68. Budapest 60p.

Palócz, É.- Kovács, Z. Á., Pénzes, P. (2005) L’économie hongroise apres son adhésion a’ l’Union Européenne (Hungarian economy after the EU-accession)
Accomex. 2005. janvier/février. No 61. p. 17-21.

2004

Az árak, a bérek és az infláció várható alakulása az EU-csatlakozást követően, valamint az adórendszer harmonizálásának hatása az árszínvonalra. Szerkesztette, és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Készült a Külügyminisztérium megbízásából. Budapest. KOPINT DATORG. 67 oldal.

Palócz Éva-Hamar Judit: Az üzleti szolgáltatások helyzete Magyarországon (a nemzetközi tendenciák és empirikus felmérések tükrében). Budapest, 2004. augusztus. 37 oldal. Kopint- Datorg Műhelytanulmányok 40. sz. Budapest, 2004. augusztus. 37 oldal

2003

Palócz Éva – Tóth I. János: A 2002. évi bérnövekedés okai. Elemzés a statisztikai adatok és egy vállalati felmérés tükrében Bp., 2003. május. 47 oldal. Kopint- Datorg Műhelytanulmányok; 37. sz. ISBN 963 7275 92 4 Bp.. 47 p.

2002

Palócz, Éva- Borszéki Zsuzsa: A szolgáltatáskereskedelem helye és szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Készült a Külügyminisztérium megbízásából Bp. Kopint- Datorg, 71 oldal.