Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Palócz Éva vezérigazgató

20150313_ed másolataKutatási terület:

 • Makrogazdasági elemzés, fiskális és monetáris politika
 • Mikrogazdasági elemzés, üzleti felmérések
 • Rendszerváltozás és gazdasági átmenet Közép-Kelet Európában
 • Nemzeti számlák módszertana
 • Szolgáltatások szerepe a gazdasági fejlődésben és a nemzetközi kereskedelemben
 • Nemzetközi tőkeáramlás

Iskolák:

 • 1991-1992 MTA, PhD
 • 1980-1981 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, doktori fokozat
 • 1970-1974 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, közgazdász diploma

Korábbi munkahelyek:

 • 2002-2007: KOPINT-DATORG Rt., tudományos vezérigazgató helyettes
 • 1999-2002: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Kht., ügyvezető igazgató
 • 1995-1998: Magyar Nemzeti Bank Statisztikai Főosztály, főosztályvezető-helyettes
 • 1994-1995: Budapest Bank Rt., főosztályvezető
 • 1993-1994: ÁV Rt., kutatásvezető
 • 1992-1993: IFO Institut für Wirtschaftsforschung, München vendégkutató
 • 1990-1992: KOPINT-DATORG, főosztályvezető
 • 1974-1990: KOPINT Konjunktúra és Piackutató Intézet, tudományos munkatárs, főmunkatárs

Nyelvismeret:

 • Angol: kiváló
 • Német: kiváló
 • Orosz: közepes
 • Francia: alapszintű

Társadalmi pozíciók:

 • A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) alelnöke
 • A Külgazdaság szerkesztőbizottságának tagja
 • A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány kurátora
 • Az Európai Bizottság mellett működő Euro-team tagja
 • A Pénzügyi  Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja
 • Az NGTT tagja

Kitüntetések, elismerések

 • 2007: Fényes Elek díj (KSH)
 • 2008: Káldor díj (Heller Farkas kollégium)
 • 2009: Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetés

Fontosabb kutatások, publikációk:

2019:

Adalékok a külföldi vállalatok magyarországi szerepének a megítéléséhez. Külgazdaság, LXIII. évfolyam 2019/9-10. p. 39-64.

Gondolatok a külföldi tőke szerepéről az EU-országokban, különös tekintettel a V4 országokra és Magyarországra. 53. sz. Műhelytanulmány, 2019. augusztus.

2018:

Körkérdés a bérfelzárkóztatás határairól. Bérfelzárkóztatás alulnézetből. In: Külgazdaság, LXII. évfolyam 2018/9-10. p. 70-74.

Mi lett velük? Egy kiterjesztett esettanulmány tanulságai a középvállalati réteg sorsának alakulásáról 2000-2006 között. Társszerző: Vakhal Péter In: Társadalmi Riport 2018. Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk) TÁRKI Budapest: 2018.

Fél pohár víz  avagy hogyan értelmezhető a magyar versenyképesség az objektív és szubjektív mutatók szerint?  Társszerző: Vakhal Péter In: Társadalmi Riport 2018. Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk) TÁRKI Budapest: 2018.

Konjunktúraelemzések 2018 tavaszán. Folytatódik a jó ütemű növekedés. Társszerzők: Matheika Zoltán – Nagy Katalin. Külgazdaság LXII. évfolyam 2018/3-4. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány. pp. 16-28.

Palócz, É. (kutatásvezető), Kállay, L., Matheika, Z., Mérő, K., Vakhal, P. [2018]: A Széchenyi Kártya Program Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Konstrukcióinak hatáselemzése. Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára. Budapest, Kopint-Tárki.

2017:

A külkereskedelem szerepe a magyar gazdaságban. In: Becsey Zsolt László (szerk.): A magyar külgazdaság helye a gazdaságpolitikában konferencia előadásainak szerkesztett változata. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. 23-38. o.

Az oligarchák demotiválnak. Siker és elrettentés: kétarcú az orbáni gazdaságpolitika. In: 168 óra 2017. január 5.

2016:

Peer country paper-Hungary (Ádám Zoltánnal együttműködve). Kopint-Tárki, Budapest, 2016, November. A tanulmány megírása a “Best practices in reducing tax gaps in V4 countries and Ukraine” c. program keretében történt.

Katalin Nagy- Péter Vakhal: Risks and challenges to international and Hungarian economy in the middle of the decade. In: Hungarian Statistical Review, Special Number 20., 2016. Budapest.

Néhány gondolat a “drágulásról”, azaz az inflációról. In: TŐKE-PIAC-GAZDASÁG  2016 . II. évfolyam 4. szám

A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai. In: Társadalmi Riport 2016. Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk) TÁRKI Budapest: 2016.

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában. In Magyar Polgár ISBN 978-963-14-3407-1. Morcsányi Géza–Tóth István György (szerk) http://www.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/magyarpolgar/palocz.pdf

Structural changes in Public Expenditures in the European Union since 2008 – with special regard to new member states. Társszerzők: Zoltán Matheika, Péter Vakhal.  In: SPINTAN Smartpublicintanglibes.  SPINTAN Working Paper No. 14. DOI http://dx.medra.org/10.12842/SPINTAN-WP-14

2015:

Növekedési kockázatok Magyarországon, 2015 őszén. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2015-2016. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft.  ISSN 2063-188X. pp. 46-48.

Kopint-Tárki Zrt.: Háromszázalékos növekedés, nulla infláció. Társszerzők: Nagy K., Vakhal P.:In: Külgazdaság, LIX. évfolyam 2015/3-4. p. 11-19

Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben.Társszerzők: Nagy Katalin,, Vakhal Péter.  Statisztikai Szemle, 93. évfolyam 4. szám. p 297-318

Gondolatok az európai és magyar gazdaság szerkezeti változásairól. In: Külgazdaság LIX. évfolyam 2015/1-2. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány. pp. 46-51.

2014:

A fenntartható és kiegyensúlyozott növekedés feltételeiről. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2014-2015. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft.  ISSN 2063-188X. pp.39-41.

A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében. Társszerző: Matheika Zoltán. In: Társadalmi Riport 2014. Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk) TÁRKI Budapest: 2014.
A magyar vállalati szektor átalakulása az elmúlt 2 évtizedben. In: Gazdaság, társadalom, fogyasztás – 1989-2014. Készült a GfK Hungária fennállásának 25. évében. Sugatagi Gábor (szerk). GfK Hungária Piackutató Intézet, Budapest, 2014.  pp. 32-46

2013:

The elements of a micro based macroeconomic model a Small Scale Semi Structured Dynamic Gap Macromodell and a Computeable General Equlilibrium (CGE) modell and its integration to a dynamic/behavourial households microsimulation modell. A projekt nemzetközi csapatának vezetője és a végleges tanulmány szerkesztője Palócz Éva. A projekt főszakértője:  Cathal O’Donoghue, Dublin, Teagasc Mellows Campus

Válságon innen és túl. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2013-2014. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft.  ISSN 2063-188X. pp.41-45.

A foglalkoztatási és képzési szerkezet eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban. Társszerző: Vakhal Péter. Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége számára. Budapest. Kopint-Tárki, Budapest.

A magyar gazdaság lemaradásának néhány reálgazdasági összetevője. In: “Minden egész eltörött. Útkeresés és útfüggőség válságos környezetben”.  Muraközy László (szerk). Akadémiai Kiadó. Budapest, 2013. ISBN 978-963-05-9433-1. pp. 37-79.

2012

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások. Társzerző: Oblath Gábor. In: Társadalmi Riport 2012. Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk). Tárki 2012. ISSN 1216-6561. pp. 115-133.

Elszalasztott lehetőségek. Hozzászólás az euró bevezetésének lehetőségiről szóló vitához. Közgazdasági Szemle LIX. évf., 2012. június

Létezik-e magyar útja a válság kezelésének. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2012-2013. Kerekes György (szerk). Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X. pp.39-41.

Competition on business services market in Hungary. Társszerző: Vakhal Péter. In: Tächiciu (szerk.): A 22. RESER Nemzetközi Konferencia Tanulmánykötete. Bukarest. 2012. RESER.

2011

Makroökonomische Nachhaltigkeit vom Standpunkt der Ökologie. Társzerző: Páczi Erzsébet. In: “TÁMOP-Humboldt Kolleg für den Umwelt- und Klimaschutz. Michael Palócz-Andresen, Róbert Németh ,  Dóra Szalay (eds).  University of West Ungarn Press. ISBN 978-963-334-063-9.

Different trajectories of Central and Eastern Europeean countries after the Crisis. In: “Adaptability and Change – The regional Dimensions in Central and Eastern Europe”. Grzegorz Gorzelak, Chor-Ching Goh, Károly Fazekas (eds).  Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. Krakkow 2011. pp. 59-80.

Lassú kilábalás, sok gazdaságpolitikai kanyarral.  In: Magyarország Politikai Évkönyve 2010-ről. Sándor, P. -Vass, L. (szerk). Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 2061.7631, 2011. Budapest.

The share and volume of services in member states of the EU: an expenditure-side analysis (with Gábor Oblath). Paper presented at the XXI. Annual Conference of RESER, Hamburg, 9th September 2011. In: RESER 2011 Productivity of Services Next Gen – Beyond Output / Input. (Eds: Ganz,W., Schletz, A, Kicherer, F.) ISBN: 978-3-8396-0298-0.

A bérek konvergenciája az Európai Unióban (szerkesztő és a munkacsoport vezetője. Társzerzők: Hárs Ágnes, Nagy Katalin és Matheika Zoltán). A tanulmány a Gazdasági és Szociális Tanács (GSzT) részére készült. Kopint-Tárki,  Budapest.  2011 február. p. 150.

A Kopint-Tárki  Zrt. elemzése és prognózisa 2011 tavaszán  (Társszerzők: Bartha Attila és Nagy Katalin). In: Külgazdaság 2011/3-4. Budapest, pp. 10-16.

Palócz Éva: Kihívások és irányok: a magyar gazdaság helyzetének értékelése a gazdaságpolitikai tükrében. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2011-2012. Szerk: Kerekes György. TAS-11 Kft Kiadó, Budapest. ISSN 2063-188X. pp. 49-51.

The role of foreign capital inflow in the economies of New Member States in EU. Előadás a Humboldt Kolleg Nemzetközi Konferencián Isztambulban, 2011. június 4-én.

2010

Palócz Éva: Tervezésünk és az EU követelményei. Pénzügyi Szemle Budapest, 2010/3. pp.475-479.

Palócz Éva: A gazdasági növekedés és az adósságcsapda dilemmája. In: Társadalmi Riport. Kolosi, T.-Toth, I. Gy. (szerk). 2010. pp.139-159. ISSN- 1216-6561.

Palócz Éva: Túlvagyunk a mélyponton, de a neheze még hátravan. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2009-ről. Sándor, P. Vass,L. (szerk). Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 2061,7631, 2010. Budapest pp. 821-832

Palócz Éva: Nem tudunk kibújni a bőrünkből. In: Te rongyos élet….Életcélok és életstratégiák a mai Magyarországon. Hankiss, E.-Heltai, P (szerk). Médiavilág Kiadó Budapest, 2010 pp. 215-218. ISBN 978-963-06-8773-7

Palócz Éva: Gúzsba Kötve. In: Budapest Business Journal 2010. január 15. Letöltés

Palócz Éva: Hol a kijárat? Gondolatok az exit stratégiáról. In: Külgazdaság 2010/1-2. Letöltés

2009

Palócz Éva: Fragezeichnen der Zukunft der ungarischen Wirtschaft. Europäische Rundschau, 2009/4, Jahrgang 37. pp. 85-92.

Áttekintés az állami rendszerek működéséről nemzetközi összehasonlításban. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. A tanulmányt készítő munkacsoport: Gém Erzsébet, Nagy Ágnes, Páczi Erzsébet, Palócz Éva, Tóth Gábor. Készült a VOSZ megbízásából

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. A tanulmányt készítő munkacsoport: Matheika Zoltán, Palócz Éva, Nagy Katalin, Nagy Ágnes. Készült a Takarékszövetkezeti Bank Zrt. támogatásával.

Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében. Kutatásvezető: Tóth István György. A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Gál Róbert Iván, Kolosi Tamás, Nagy Katalin, Palócz Éva, Szivós Péter és Tóth István György, Budapest, 2009. június. Készült az MGyoSz megbízásából

A gazdasági növekedés dinamizálásának lehetősége az államháztartási kiadások csökkentése mellett. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. A tanulmányt készítő munkacsoport: Antal Dániel, Bartha Attila, Gém Erzsébet, Hárs Ágnes, Kincses Gyula, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva, Voszka Éva. Készült a Reformszövetség megbízásából.

Palócz Éva: Gondolatok a világgazdaság állapotáról. In: Münchhausen báró kerestetik. Mit kezdjünk a Nagy magyar válsággal? Hankiss Elemér- Heltai Péter (szerk). Médiavilág kiadó, Budapest, 2009. ISBN 978-963-06-6572-8. pp. 275-280.

Palócz Éva: 2008: a romló gazdasági helyzet , súlyos pénzpiaci krízis éve. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 0864-7755, 2008. Budapest pp. 821-832

2008

Palócz Éva: A magyar valutapiaci krízis háttere. Az Elemző. Közép és kelet-európai politikai és gazdasági szemle. 4. évfolyam/ 3-4. szám, 2008. ősz-tél. pp 5-21.

Palócz Éva: Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. in: Társadalmi Riport 2008 (szerk: Kolosi.T-Tóth I.Gy.),Budapest 2008. ISSN 1216-6561. p. 189-204.

Palócz Éva: Nyugdíj – szerencse dolga is. HVG 2008. november 5.

Palócz Éva: A javuló államháztartás és a tovább romló reálgazdaság éve. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2007-ről. Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány. ISSN 0864-7755, 2008. Budapest pp. 664-673.

Palócz Éva: ÁFA átalakítási aknamező. Behatolni veszélyes. HVG 2008. augusztus 9. pp. 101-103

Elemzés a kiszámítható adózási és járulékfizetési környezet megalapozása érdekében. A munkacsoport vezetője és a tanulmány szerkesztője. Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Kopint-Tárki. Budapest 2008. p 125.

Palócz Éva: A magyar gazdaság jövője a politikától függ. Külgazdaság 2008/1-2.

2007

Az adóbázis szélesítésének nemzetközi tapasztalatai. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Készült a Pénzügyminisztérium megbízásából. Kopint-Tárki. Budapest 2007. p 90.

Elemzés a kiszámítható adózási és járulékfizetési környezet megalapozása érdekében. Szerkesztette, és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva. A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Erdős Szabolcs, Kutasi Gábor, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Palócz Éva. Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Budapest, 2008. április 7.

Palócz Éva: A magyar gazdaság rövid-középtávú kilátásai 2007 elején. In: Fejlesztés és Finanszírozás ISSN:1589-3596. 2007/2. pp 87-96. www.ffdf.mfb.hu

Palócz Éva: Az egészségügy és a versenyképesség kapcsolata. In: Vizi.E. Szilveszter – Teplán István – Szentpéteri József (szerk.), Előtanulmányok a Társadalmi Párbeszédhez. A gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok. Budapest 2006. ISBN 963 06 0046 3. pp.111-125

2006

Gém Erzsébet és Palócz Éva: A tőke és a szolgáltatások szabad áramlásának feltételei és hatásai a magyar pénzügyi rendszerben, az Európai Uniós csatlakozást követően. Készült a PSZÁF támogatásával. 2006. január

Gém Erzsébet – Palócz Éva: Államháztartáspolitika. In: Pesti Sándor (szerk) Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon. Rejtjel kiadó Budapest 2006. 13-64.o

Palócz. Éva: The Paradox of the Reaction to the Service Directive: Paper presented on the Conference “Beyond Homogeneity”, organized by the Center for EU Enlargement Studies on the 9th of February 2006 CEU, Budapest p 17-24.

Palócz, Éva – Kovács, Zoltán Ákos (2006): A magyar szolgáltatásexport támogatása (módszerek és ágazatok). Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Budapest, 2006. július.

2005

Palócz Éva: a javuló reálgazdaság és tovább romló államháztartás éve. Magyarország Politika Évkönyve 2006. pp 349-371. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Budapest, ISSN 0864-7755

Palócz, Éva: A Szolgáltatás-Direktíva lehetséges hatásai az EU Belső Piacára és a magyar szolgáltatáspiacra. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Budapest, 2005. június

Palócz Éva-Hamar Judit: Business services in Hungary. Kopint-Datorg Discussion Papers No 68. Budapest 60p.

Palócz, É.- Kovács, Z. Á., Pénzes, P. (2005) L’économie hongroise apres son adhésion a’ l’Union Européenne (Hungarian economy after the EU-accession)
Accomex. 2005. janvier/février. No 61. p. 17-21.

2004

Az árak, a bérek és az infláció várható alakulása az EU-csatlakozást követően, valamint az adórendszer harmonizálásának hatása az árszínvonalra. Szerkesztette, és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Készült a Külügyminisztérium megbízásából. Budapest. KOPINT DATORG. 67 oldal.

Palócz Éva-Hamar Judit: Az üzleti szolgáltatások helyzete Magyarországon (a nemzetközi tendenciák és empirikus felmérések tükrében). Budapest, 2004. augusztus. 37 oldal. Kopint- Datorg Műhelytanulmányok 40. sz. Budapest, 2004. augusztus. 37 oldal

2003

Palócz Éva – Tóth I. János: A 2002. évi bérnövekedés okai. Elemzés a statisztikai adatok és egy vállalati felmérés tükrében Bp., 2003. május. 47 oldal. Kopint- Datorg Műhelytanulmányok; 37. sz. ISBN 963 7275 92 4 Bp.. 47 p.

2002

Palócz, Éva- Borszéki Zsuzsa: A szolgáltatáskereskedelem helye és szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Készült a Külügyminisztérium megbízásából Bp. Kopint- Datorg, 71 oldal.