Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Oblath Gábor tudományos tanácsadó

Személyes információ

Név Oblath Gábor
Telefonszám (36-20) 9229-497   
E-mail gabor.oblath(at)kopint-tarki.hu
Nemzetiség Magyar

Szakmai tapasztalat

2010-től-napjainkig Tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet, Makrogazdaságtan és növekedés kutatócsoport, Kutatási terület: makroökonómia, gazdasági statisztika, gazdasági konvergencia, nemzetközi kereskedelem
2009-től – napjainkig Tudományos tanácsadó, Kopint-Tárki Konjuktúrakutató Intézet
2009-2010 A Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának tagja
2002-2009 Az MNB Monetáris Tanácsának tagja
2000-2002 A Kopint-Datorg IT elnöke
1995-2005 Kopint-Datorg, kutatási igazgató
1986-1993 Kopint (Konjunktúra és Piackutató Intézet; 1987-től: Kopint-Datorg), kutatási főosztályvezető
1975-1993 Kopint, tudományos munkatárs, majd főmunkatárs
Külföldön:
1994 Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (Genf) Közgazdasági Elemzési és Előrejelzési Főosztályának (DEAP) munkatársa (10 hónap)
1992 Finn Nemzeti Bank, vendégkutató (3 hónap)

Tanulmányok

1993 Ph. D. (Közgazdaság), MTA, Téma: Monetárispolitika
1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi (ma Corvinus) Egyetem

Nyelvtudás

Anyanyelv Magyar
Egyéb nyelvek Szövegértés Beszéd Íráskészség
Angol C2 C2 C2
Francia B1 A2 A2

Személyes készségek

Oktatási tevékenység
2013-2014 Nemzetközi pénzügyek ELTE TÁTK
2013-2014 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok ELTE TÁTK
2010 – Makrostatisztika ELTE TÁTK, Közgazdaságtudományi Tanszék
2015-2006 Corvinus Egytem, Makrogazdasági Tanszék (kurzus a gyakorlati

makrogazdasági elemzésről) statisztikákról)

1996-1998 CEU, Közgazdasági Tanszék (nemzetközi gazdaságtan és

kereskedelempolitika)

Szakmai testületi tagság és egyéb szakmai tevékenység
2002-2007 A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének tagja
1999-2003 A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának

elnöke

1998-2001 Az Eximbank FB elnöke
2012-2016 Magyar Tudományos Akadémia választott küldöttje
Jelenlegi szakmai testületi tagság
A Külgazdaság szerkesztőbizottságának tagja
Közgazdasági Szemle szerkesztőbizottságának tagja
Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának tagja
Az MTA Pénzügytani Bizottságának tagja
Szakpolitikai tanácsadás
1998-2002 A Miniszterelnök Gazdasági Tanácsadó Testületének tagja
1999-2002 A Gazdasági Miniszter Gazdasági Tanácsadó Testületének tagja
1996-1997 A Pénzügyminiszter Gazdasági Tanácsadó Testületének tagja
1990-1991 A Magyar Kék Szalagbizottság konvertibilitási bizottságának vezetője
Díjak és kitüntetések
2001 Káldor-díj (az elmélet és a gyakorlat határterületén folytatott kutatásokért)
2002 Fényes Elek díj (a KSH által adott díj a gazdaságstatisztika terén végzett módszertani és alkalmazott elemzésekért)
Számítógép-felhasználói készségek Microsoft Office

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989.

A magyarországi importliberalizálás: korlátok, alternatívák tanulságok. Megjelent: Köves A. – Márer P: Külgazdasági Liberalizálás. KJK, Budapest, 1991.

A forint konvertibilitása. Hogyan, mikor és milyen típusú konvertibilitás vezethető be Magyarországon? Magyar-Nemzetközi Kék Szalag Bizottság. 1. Gazdaságpolitikai tanulmány, Budapest, 1992.

Államadósság – külső adósság – fizetési mérleg. Megjelent: Ki fizet a végén. KJK-MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 1991.

Makrogazdasági folyamatok, külső és belső egyensúlyhiányok Magyarországon az 1990-es évtizedben. Megjelent: Kurtán S.– Sándor P. Vas L. (szerk.): Magyarország évtizedkönyve. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, 1998.

Makrogazdasági folyamatok, előrejelzések és értelmezések: a hazai gazdaság 1999-ben. Megjelent: Kurtán S.– Sándor P. Vas L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyve, 1999. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, 2000.

Makrogazdasági folyamatok és szerkezeti átalakulás a kilencvenes években Magyarországon. Megjelent: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2000. TÁRKI, Budapest, 2000 (Társzerző: Pula Gábor)

James Meade. Megjelent: Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004. (Szerk.: Bekker Zsuzsa), KJK, 2005.

Makrogazdasági konvergencia az EU tagországaiban. Megjelent: Társadalmi Riport (szerk.: Kolosi Tamás – Tóth I. György), TÁRKI, 2008, Budapest. (Társzerző: Szörfi Béla)

Magyarország „feltárult” nemzetközi versenyképessége közép-kelet-európai összehasonlításban. Megjelent: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2010. Tárki, Budapest, 2010

A költségvetési felelőtlenség ellensúlya: A Magyar Köztársaság új intézménye, a Költségvetési Tanács. In: Sándor P, Vass L (szerk.) Magyarország politikai évkönyve, 2009-ről (DVD melléklettel): Kormányzat, Közpolitika, Közélet. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2010. pp. 235-238. (22.)

A gradualizmus politikája. Megjelent: Taros Károly: Felzárkózás vagy Lemaradás? Gondolat Kiadó, 2010, Budapest.

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások. Megjelent: Kolosi TamásTóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2012. Tárki, Budapest, 2012. (Társszerző: Palócz Éva)

Angol nyelven

Internal Regulation of Foreign Trade with Respect to Socialist Trading Partners: a Comparison of the Finnish and Hungarian Systems. In: Marrese, M. – Richter, S. (eds.):The Challenge of Simultaneous Economic Relations with East and West. McMillan, 1990.

Unresolved Issues of Comecon Trade in Convertible Currencies. In: Csaba, L. (ed.): Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe. Dartmouth Press, Aldershot, Brookfield, USA, 1991.

Hungary’s Foreign Debt: Controversies and Problems. In: Newbery, D – I. Székely (eds): Hungary: an Economy in Transition. Cambridge University Press, 1993.

Real Exchange Rate Changes and Exchange Rate Policy under Economic Transition in Hungary and Central Eastern Europe. In: Gács, J. – G. Winkler, (eds.): International Trade and Restructuring in Eastern Europe. IIASA, Laxemburg, 1993.

Capital inflows to Hungary in 1995-96 and the accompanying policy responses. In: J. Gács – R. Holzmann – M. Wyzan (eds.): The mixed blessing of Financial Inflows – Transition countries in Comparative Perspective. .Edward Elgar, Cheltenham, 1999.

Opening Up The Hungarian Economy: Conditions and Consequences of Liberalizing Trade and Capital Flows in Hungary. In: Lance Taylor (ed.): External Liberalization, in Asia, PostSocialist Europe and Brazil. Oxford University Press, 2006.

The share and volume of services in member states of the EU: an expenditure-side analysis. In: Ganz W, Kicherer F, Schletz A (szerk.)RESER 2011 – Productivity of services next gen – beyond output/input: conference proceedings. Hamburg, Németország, 2011.09.07- 2011.09.10. Hamburg: Fraunhofer IRB Verlag, pp. 1-19.(ISBN:978-3-8396-0298-0) (Palócz Évával)

FOLYÓIRATCIKK

Külső adósságfelhalmozás és az adósságkezelés makroökonómiai problémái Magyarországon. I. rész: A külső adósság felhalmozása, erőforrástranszfer és a hazai adósságstratégia kritikái. Közgazdasági Szemle, 1992. 7-8. sz. II. rész: Az adósságkezelés makroökonómiája és a külföldi tőke beáramlása. Közgazdasági Szemle, 1992 9. sz.

Nemzetközi tapasztalatok a valutakonvertibilitásról és a forint konvertibilitásának feltételei. Külgazdaság 1993. 8. sz.

Seigniorage és inflációs adó – néhány makroökonómiai összefüggés magyarországi alkalmazása. I. rész: A pénzteremtésből eredő állami bevétel és az államadósság. Közgazdasági Szemle, 1993. 10. sz.; II. rész: Az államháztartás, a jegybank és az adósság dinamikája. Közgazdasági Szemle, 1993. 11. sz. (Társszerző: Valentinyi Ákos)

A költségvetési deficit makrogazdasági hatásai Magyarországon. Külgazdaság, 1995. 7-8 sz.

A privatizációs devizabevételek felhasználásának makrogazdasági összefüggései. Társadalmi Szemle, 1996. 4. sz.

Külföldi államadósság, magánadósság és tőkebeáramlás. I. rész: Külföldi államadósság és adósságszolgálat. Külgazdaság, 1996. 12. sz.; II. rész: A leértékelési veszteség és a sterilizáció költsége. Külgazdaság, 1997. 1. sz.

Árfolyam-politika, bérköltségek és nemzetközi versenyképesség I., II. rész. Külgazdaság, 1998/8-9. sz.

A maastrichti szerződés fiskális kritériumai és a hazai államháztartási helyzet értelmezése. Közgazdasági Szemle, 1999. október.

Magyarország külkereskedelemi cserearányainak alakulása. Külgazdaság, 2000. 11. sz. 3

Magyarország külkereskedelemi cserearányainak alakulása hosszabb távon és az 1990-es években. Fejlesztés és Finanszírozás, 2003. 4. sz. (Társzerző: Jutkusz Lilla)

A hazai gazdaság nemzetközi versenyképessége. Competitio, 2003. november. (Társzerző: Pénzes Petra)

A nemzetgazdaság nemzetközi versenyképessége: értelmezések, mutatók és néhány tanulság. Külgazdaság, 2004. 2. sz. (Társzerző: Pénzes Petra)

A hazai makrogazdasági statisztikák konzisztenciájáról. Statisztikai Szemle, 2008. 7-8. (Társszerzők: Antal Judit és Komáromi András)

A költségvetési felelőtlenség ellensúlya. Megjelent: Sándor Péter- Vass László: Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja, Budapest, 2010.

Magyarország versenyképessége nemzetközi összehasonlításban – a makrogazdasági mutatók jelzései. Külgazdaság 2010/9-10.

Az euró magyarországi bevezetésének újragondolása. Közgazdasági Szemle, 2012. június (Társszerző: Neményi Juditl)

Ezentúl minden másképpen volt? Gondolatok a GDP-adatok legutóbbi revízióiról. Statisztikai Szemle, 2012. június.

Angol nyelven

Stabilization and Foreign Economic Policy in Hungary. Acta Oeconomica, 1991. No 1-2. (With A. Köves)

The Terms of Trade Effects from the Elimination of State Trading in Soviet-Hungarian Trade. Journal of Comparative Economics, 1992. No 1 (March). (With David Tarr)

The Limits, Successes and Question Marks of Import Liberalization in Hungary. Russian and East European Finance and Trade, 1992 Summer.

Macroeconomic Developments in Hungary between 1990 and 1994. The Hungarian Quarterly, 1994 Summer.

Macroeconomic effects of Fiscal Deficits in Hungary. Russian and East European Finance and Trade, 1996. No 3.

Review article on Currency Crises in Emerging Markets” by Darowski, M. (Ed.), Economic Systems, December, 2003

On the interpretation and international comparison of external imbalances. WIIW Monthly Report 2006 No. 7.

Globalization and macroeconomic statistics: Problems of measurement, interpretation and comparison. Hungarian Statistical Review, 2007/11 (Special number)

MŰHELYTANULMÁNYOK

A finn-szovjet gazdasági kapcsolatok fejlődése, mechanizmusa és intézményrendszere. Közgazdasági Információs Szolgálat – KOPINT, Budapest, 1985.(Társszerző: Pete Péter)

Áttérés a dollárelszámolásra szovjet viszonylatú kereskedelmünkben. KOPINT-DATORG, Budapest, 1990. május.

Fiskális problémák Kelet-Európában (Magyarország államháztartási gondjai kelet-európai összehasonlításban). KOPINT-DATORG, 1995 július. 4

A GDP és a GNI mit mutatnak, és mit fednek el a gazdasági növekedés szokásos mutatói? (Javaslat átfogó mutatórendszerre és kísérlet a számszerűsítésre). KOPINT-DATORG, 2000, október.

Az árak, a bérek és az infláció várható alakulása a csatlakozást követően. KOPINT-DATORG, 2004. március. (Szerk.: Palócz Éva) A tanulmánykötet 1,. 2. és 6. fejezete.

Az Euró Hazai bevezetésének újragondolása. MTA KTI Műhelytanulmányok. MT-DP 2012/14, március. (Társszerző:Neményi Judit)

Angol nyelven

Accumulation of Foreign Debt and Macroeconomic Problems of Debt Management: Hungary’s case. KOPINT-DATORG Discussion Papers No.1, 1992.

Sustainable Forint Convertibility for Hungary. Policy Study Commissioned by the Blue Ribbon Commission. Indianapolis and Budapest, 1992. (With Paul Marer)

Interpreting and Implementing Currency Convertibility in Central and Eastern Europe: A Hungarian Perspective. Review of Economies in Transition. 1993 No 2. The Bank of Finland, Helsinki

Macroeconomic Policy, Liberalisation and Transition: Hungary’s Case. Centre for Social and Economic Research. Warsaw. December, 1993. (With Ákos Valetinyi)

The Regional Role of the Former Soviet Union and the CMEA: a Net Assessment. KOPINTDATORG Discussion Papers, September 1994. (Originally published in the “Green Book” for the US Congress) (With A. Köves.)

Economic Growth and Fiscal Crisis in Central and Eastern Europe. The Vienna Institute for Comparative Economic Studies (WIIW), Research Report No. 218, May 1995.

Interpreting and Measuring Seigniorage: Hungary’s Case. Kopint-Datorg Discussion Papers No. 58. August, 1999. (With András Sebestyén)

Liberalisation of Imports in Hungary: Alternative Proposals, Conditions, Consequences and the Role of the World Bank. Paper prepared for the World Bank in the framework of theme No. 2. of the Hungarian SAPRI Project. Budapest, June, 2000.

Opening up the Hungarian Economy. (Conditions and Consequences of Liberalizing Trade and Capital Flows in Hungary). Paper prepared in the framework of the Ford Foundation project “External Liberalization, Distribution, and Growth”. June, 2001.

Managing Capital Flows in Hungary. Paper prepared in the framework of the ICEG project: “Managing Capital Flows in the Transition Economies of Central and Eastern Europe”. October, 2001. (With Gy. Barabás)

Macroeconomic and Sectoral Aspects of Hungary’s International Competitiveness and Trade Performance on EU Markets. WIIW Research Report, September 2002. (With S. Richter).

The policy environment shaping public expenditures and the composition of social expenditures in the European Union. Study commissioned by the UNICEF. February 2009. (with Ágnes Hárs.)

Unit values, unit labor costs and trade performance in four Central European Countries. Research paper prepared in the framework of the FP7 project: Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe (GRINCOH); WP2.1. 5 March 2013. (With Balázs Muraközy, Gábor Békés, Zsuzsa Munkácsi). [MTA KRTK KTI WP series-ben megjelenés alatt]

Külkereskedelmi cserearány-változások és hatásuk a bruttó hazai reáljövedelemre, a belföldi felhasználásra és a jövedelmi felzárkózásra. Az Európai Unió tagországainak tapasztalatai 1995 és 2017 között – magyarországi tanulságokkal. külgazdaság 2019, 11-12 sz. 3-41.

NÉHÁNY RÖVIDEBB SZAKMAI ÍRÁS

Egy társadalmi-gazdasági megállapodás esélye (I-II). Világgazdaság, 2002. július 16-17.

Lemaradtak-e a bérek az EU-hoz viszonyítva? Világgazdaság, 2002. november 6.

Belül biztonságosabb (Az euró hazai bevezetésének kérdései a spekulatív roham fényében). Figyelő, 2003. április 30.

Összehangolt cselekvés – gondolatok egy középtávú társadalmi-gazdaságpolitikai megállapodásról. Népszabadság 2003. szeptember 27. (Társszerzők: Bruszt László és Tóth András)

Mire jó a vásárlóerő-paritás? Világgazdaság, 2005. április 19.

A Bokros-csomag mai tanulságai- Figyelő, 2005. 13. sz.

A bérmegállapodás tétje. Népszabadság, 2007. december 11.

Paradox történet. HVG, 2008. január 19.

A hazai szakma felelősségéről. Eltecon. blog.hu 2009. május 8.

Ki, miben felelős?: Észrevételek Surányi György diagnózis- és terápia-kritikájához. PORTFOLIO.HU -(2010.03.17.)