Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Nagy Katalin a Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány ügyvezető igazgatója

katalin.nagy(kukac)kopint-tarki.hu

nagyk

Kutatási terület:

Makrogazdasági elemzések
Európai Uniós politikák
Német gazdaság kutatása
Regionális politika

Végzettség:

Közgazdasági Egyetem
MKKE Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Szak. Posztgraduális doktori diploma

Korábbi munkahelyek:

1997- KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány ügyvezető igazgatója
1995-1997 KOPINT-DATORG Világgazdasági Osztály vezetője
1990-1995 Öt évet Németországban töltöttem, s ezalatt külső munkatársként dolgoztam az intézet számára
1986-1990 Konjunktúra, Piackutató és Informatikai Intézet közgazdász kutató
1975-1986 Magyar Nemzeti Bank közgazdász kutató

Nyelvismeret:

Angol: kiváló
Német: kiváló
Orosz: jó

Fontosabb kutatások, publikációk:

Könyvfejezet

Nagy K.-Serfőző N.: Gazdasági különbségek és hasonlóságok a szlovák-magyar határ mentén, In: A szlovák-magyar határ menti migráció, Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány, Budapest, 2015 ISBN: 978-963-12-2839-7

Nagy K.: Mitgliedschaft der mittel- und osteuropäischen Länder in der Währungsunion – Risiken und Chancen, Co-author Ferkelt, Balázs, Europa Kolleg Hamburg, Discussion Paper, No. 4/13., October 2013, http://www.europa-kolleg-hamburg.de

Nagy K.: Kohäsionspolitik aus der Sicht der Beitrittsländer, in Schäfer, W. – Graf Wass von Czege (Hrsg.): Aktuelle Probleme der europäischen Integration, Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung, 67. Nomos, Baden-Baden, 2012. ISBN 978-3-8329-7103-8, pp. 71-100.

Nagy K.: Finanzmarktturbulenzen und Binnenmarkt, in Schäfer, W. – Graf Wass von Czege (Hrsg.): Dienstleistungsfreiheit in der EU, Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung, 62. Nomos, Baden-Baden, 2010. ISBN 978-3-8329-5405-5, pp. 153-185.

Nagy K.: Európai támogatások és a hazai fejlesztési politika, társszerző: Klauber Mátyás, in Társadalmi Riport – 2010, Szerk.: Kolosi Tamás és Tóth István György, Tárki, Budapest, 2010. pp 159-175

Nagy K.: Labour Market Monitoring in Border Regions, in Larsen, Ch. – Mathejczyk, W. –  Kipper, J. – Schmid, A. (Eds.): Target Group Monitoring in European Regions, Empirical Findings and Conceptual Approaches, Rainer Hampp Verlag, Muenchen, Mering 2008. ISBN 978-3-86618-269-1, pp 72-79. Társszerző: Hárs, Á.

Nagy K.: Finanzielle Vorausschau und Kohäsionspolitik: Zielkonflikte, in Schäfer, W. – Graf Wass von Czege, A. (Hrsg.): Das Gemeinsame Europa – viele Wege, kein Ziel? Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung 54, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2007 ISBN 978-3-8329-2902-2, pp:243-263.

Nagy K: Human Development Report, Slovakia and Hungary, Socio-Economic Portrait of Eastern Slovakia and Hungary, UNDP, Bratislava, 2007, report done on the basis of short-term consultancy.

Nagy K.: Die Zukunft der EU-Strukturfonds – Wie weit werden die Beitrittsländer in der Lage sein die Möglichkeiten der europäischen Strukturpolitik auszuschöpfen?, in Bruha, T.- Schäfer, A. Wass von Czege (Hrsg.): Die Europäische Union nach der Erweiterung – deutsche und ungarische Standpunkte, Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung 45, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004 ISBN 3-8329-0951-6, pp:156-176. A kötet szerzoi: Nölling W., Hefeker C., Lammers K., Schäfer W., Bruha Th., Nowak C., Behrens P., Seidel M., Inotai A., Nagy K., Vida K., Ferkelt B., Szanyi M.

Nagy K.: Lehetőségek, kihívások, ellentmondások: Kohéziós politika a kibővített Európai Unióban, in EU-Kaleidoszkóp: Magyarország EU-érettsége és az EU fogadókészsége című tanulmánykötet, Szerkesztette: Dr. Rácz Margit. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2003, ISBN 963 224 7221, pp: 111-133, 273-293 A kötet szerzői: Dezséri K., Ferkelt B., Fóti K., Hasse R., Nagy K., Nicolaysen G., NöllingW., Rácz M, Schäfer W., Schenk K., Szemlér T.
Német fejezet: Chancen, Herausforderung und Kontroverse. Kohäsionspolitik in einer erweiterten Europäischen Union. Szerkesztette: Dr. Rácz Margit. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2003, ISBN 963 224 7221, pp: 273-293

Nagy K.: Die EU-Strukturpolitik und die ungarischen Unternehmen, in Rolf Hasse/Karl-Ernst Schenk/ Andreas Graf Wass von Czege (Hrsg.): Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union: Perspektiven und Engpässe, in der Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung, Band 27, Nomos Verlagsgesellschaft, 2000, Baden-Baden, ISBN 3-7890-6569-2, pp:181-200.  A kötet szerzői: Balázs P., Jacob K., Straubhaar Th., Rácz M., Bruha Th., Jakš J., Pitschas R., Schäfer W., Szemlér T., Martin R., Delhaes K., Sepp Jüri, Nagy K., Varga Gy. (Az “Őszinte Könyv”-ben megjelent tanulmány átdolgozott, német szakértők által lektorált és elfogadott változata.)

Nagy K.: A magyar támogatási rendszer átalakításának megalapozása, in Az Európai Unió Évkönyve 1999-2000, Szerkesztette: Forgács Imre, Inotai András és Wéber Attila (közrem.: Horváthné Stramszky Márta), DHV Magyarország-Osiris, 2000, (Magyarország az Európai Unióban kézikönyvtár, ISSN 1585-1508) ISBN 963 379 954 6, pp. 243-268

Nagy K.: Az Európai Unió strukturális politikája és a magyar iparvállalatok, “Őszinte Könyv az Európai Unióról”, Szerkesztette: Dr. Rácz Margit, Lektorálta: Olter László, Euro Info Service, 1999. május, ISBN 963-03-7487-0,: 148-169 p. A kötet szerzői: Balázs P., Nicolaysen G., Hasse R., Szemlér T., Varga Gy., Schäfer W., Dezséri K, Martin R., Gérnyi G., Nagy K.

Magyar nyelvű folyóiratcikk

Konjunktúraelemzések 2018 tavaszán. Folytatódik a jó ütemű növekedés. Társszerzők: Matheika Zoltán – Palócz Éva. Külgazdaság LXII. évfolyam 2018/3-4. Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány. pp. 16-28.

Nagy K., Serfőző N.: Gazdasági potenciál, együttműködési lehetőségek és korlátok a szlovák-magyar határ mentén. In: Külgazdaság, LXII. évfolyam 2015/5-6. p.3-29.

Nagy K., Palócz É., Vakhal P.: Kopint-Tárki Zrt.: Háromszázalékos növekedés, nulla infláció. In: Külgazdaság, LIX. évfolyam 2015/3-4. p. 11-19

Nagy K., Palócz É., Vakhal P. [2015]: Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben. Statisztikai Szemle 93. évf. 4. szám. pp. 297-318.

Nagy K.: Twenty Years of German Unification / 20 éves a német újraegyesülés, Külgazdaság, LIII. Évfolyam, 2009./11-12, p. 4-20

Nagy K.: Napirenden a német reformok, Cégvezetés, XI. évfolyam, 2003. július

Nagy K.: Németország – elmulasztott reformok, stagnáló gazdaság, Külgazdaság, XLVII. Évfolyam, 2003/5. p. 37-58

Nagy K.- Molnár Éva: A közös közlekedési politika működésének esélyei az Európai Unió országaiban, Külgazdaság, XLI. Évf. 1997/11., pp.

Nagy K.: A német újraegyesülés első öt éve: mit jelent a német egység a keletnémet tartományok számára?, Külgazdaság, XL. Évfolyam, 1996/10, pp. 42-66

Nagy K.: Németország mint a legjelentősebb nyugati beruházó Kelet-Európában, Külgazdaság, XXXVIII. Évfolyam, 1994./7., p. 66-74

Kiadványok

Nagy K.: Az állami szektor reformálatlansága versenyhátrányt jelent. In: Tóth I. Gy. (szerk.): Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében. Budapest: TÁRKI. 30-35. o.,2009 (Letölthető: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b252.pdf )

Nagy K.: Gondolatok a magyar iparpolitikáról: alkalmazkodás és útkeresés / Bp.: KOPINT-DATORG, 2004. – 43 p. ; ISSN 0866-3653 ISBN 963-7275-95-9

Nagy K.- Molnár Éva: A közlekedési szektor az Európai Unióban és Magyarországon: A mai helyzet és feladatok a csatlakozásig, Bp.: KOPINT-DATORG,. Műhelytanulmányok, 1997. márc. (Kutatásvezetés és szerkesztés közösen Dr. Molnár Évával)

Nagy K.: EU-források a keletnémet tartományok újjáépítése szolgálatában / Nagy Katalin. – Bp.: KOPINT-DATORG, 1997. – 49 p.; 30 cm. – (Műhelytanulmányok; No. 24) (ISBN 963 7275 33 9) Sorozatszerkesztő: Schweitzer Iván

Nagy K.: A német újraegyesülés első öt éve: mit jelent a német egység a keletnémet tartományok számára? / Nagy Katalin. – Bp.: KOPINT-DATORG, 1996. – 55 p.; 30 cm. – (Műhelytanulmányok; No. 20) ISBN 963 7275 19 3 Sorozatszerkesztő: Schweitzer Iván

Nagy K.: Gazdasági alkalmazkodás a volt NDK-ban; Az újraegyesülés előnyei és árnyoldalai /Nagy Katalin. – Bp.: KOPINT-DATORG, Műhelytanulmány, 1992. február – 81. p ISBN: 963 7852 36 0

Idegennyelvű folyóirat cikk

Katalin Nagy – Éva Palócz – Péter Vakhal: Risks and challenges to international and Hungarian economy in the middle of the decade. In: Hungarian Statistical Review, Special Number 20., 2016. Budapest

Katalin Nagy – Nóra Serfőző: Differences of economic development and ways of cooperation in the Slovak-Hungarian cross-border region. In: Studies in International Economics, Vol. 1, No.2. 23-49 p., 2015, Budapest

Egyéb

Indikátorok és bázis és célértékeinek meghatározásához módszertani támogatás, készült a Miniszterelnökség, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkársága megbízásából, 2014.augusztus

Világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és a költségvetésre, a tanulmány a Költségvetési Tanács megbízásából készült, 2014. június

Fejlesztési kataszter összeállítása az eddig elvégzett önkormányzati fejlesztésekről, Az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében elkészült tanulmány, 2013. december

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai. Készült a Költségvetési Tanács Titkársága megbízásából.  Országgyűlés Hivatala finanszírozásában. Készítette: Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter. Budapest 2013. május 31.

Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás: a közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása –, NFÜ, 2013

Gazdasági indikátorok kialakítása, részfejezet az Indikátor struktúra tanulmány egy átfogó indikátorrendszer kidolgozásához, A dokumentum a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. között, 2013. április 23-án megkötött szerződés keretében készült.

A szálláshely-vendéglátó ágazat helyzetértékelése. Készült a Magyar Fejlesztési Bank megbízásából. Készítették: Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter. Budapest, 2012. október

TÁMOP/TIOP konstrukciók indikátorainak értékelése, HEPIH részére, 2011

A TÁMOP és a TIOP félidei áttekintő értékelése, NFÜ részére, 2010.

Az ERFA forrásokból megvalósított kohéziós programok ex-post értékelése a 2000-2006 finanszírozási időszakra vonatkozóan. Magyarországi eredmények., 2010. (Applica-Ismeri megbízásából)

A gazdasági növekedés dinamizálásának lehetősége az államháztartási kiadások csökkentése mellett. Készült a Reformszövetség megbízásából. A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Gém Erzsébet, Hárs Ágnes, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva. Megbízott külső szakértők: Antal Dániel (Bankárképző), Kincses Gyula (ESKI): Voszka Éva (Pénzügykutató Intézet).  Szerkesztette, és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Budapest, 2009. február

Kompetenciák értékelése regionális kormányzati szinteken. Készült az Ismeri Europa Roma megbízásából. Készítették: Nagy Katalin, Nagy Ágnes, Hüttl Antónia, Bartha Attila. 2009

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról. Készült a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány között létrejött kutatási támogatási szerződés keretében. Készítették: Matheika Zoltán, Palócz Éva, Nagy Katalin, Nagy Ágnes. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Budapest, 2009. december 8.

Transferable skills across economic sectors – Role and importance for employment at European level, European Commission Employment DG Contract service VC/2009/0818, 2010

Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata NFÜ részére, 2009. aug.-2010. május

A HEFOP 1.2. központi program indikátor-vizsgálata, HEPIH részére,2009. ápr.- 2009. december

Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében. Készült azMGYOSZ megrendelésére, a Tárki Zrt-vel közösen. A kutatást vezette és a tanulmányt szerkesztette Tóth István György. A kutatást végző munkacsoport tagjai: Bartha Attila, Gál Róbert Iván, Kolosi Tamás, Nagy Katalin, Palócz Éva, Szivós Péter és Tóth István György, a Tárki Zrt-vel közösen. Budapest, 2009. június

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv története – a gondolatkísérletektől az operatív programok elfogadásáig. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Stratégiai és Értékelési Főosztályának megbízásából készítette a KOPINT-TÁRKI kutatócsoportja (Nagy Katalin, Bartha Attila), külső szakértők bevonásával., 2008. október-2009. április

Felmérés a készülő új Polgári Törvénykönyv új rendelkezéseinek a gazdálkodó szférára gyakorolt hatásáról. A tanulmányt készítő munkacsoport: Gém Erzsébet, Klauber Mátyás, Nagy Katalin, Páczi Erzsébet, Vakhal Péter. Budapest, 2008. május.  

A Gripen ellentételezési program makrogazdasági hatásainak vizsgálata. Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. A tanulmányt készítő munkacsoport: Hárs Ágnes, Klauber Mátyás Nagy Katalin, Matheika Zoltán. Budapest, 2008. április

A közép-európai országok tapasztalatai az üzleti környezet javításáról és a magyarországi fejlesztési lehetőségek.  Készült a Versenyképességi Kerekasztal megbízásából. A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Nagy Katalin. Budapest, 2008.

A magyar villamosenergia-ipar hosszú távú fejlődési irányzatai.  A tanulmányt készítő munkacsoport: Gém Erzsébet, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Páczi Erzsébet, Palócz Éva. Budapest, 2007. május.

INTI projekt. A projekt célja az EU-ba harmadik országból érkező bevándorlók integrálásának elősegítése. A projekt keretében öt ország munkaerőpiacának részletes elemzésére, és a különböző integrálási programok értékelésére került sor. A projektet az Európai Unió Foglalkoztatáspolitikai és Társadalmi Ügyekért Felelős Főigazgatósága támogatta (Ref: No: JLS/2006/INTI/071).

Regionális gazdasági előrejelzés, regionális gazdasági és társadalmi tendenciák értékelése az Észak-Magyarországi és a Kelet-Szlovákiai Régió vonatkozásában, A projekt a Human Development Report keretében, a UNDP megbízásából készült. 2006. január-szeptember

A fejlesztéspolitikai stratégia nemzetközi keretei, illeszkedési pontjai. A projekt célja az EU fejlesztéspolitikai vonatkozású politi­káinak áttekintése, a magyar fejlesztéspo­litika uniós mozgásterének feltérképezése, Készült az NFÜ megbízásából. 2005. május-2005 október

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és alkalmazási lehetőségek az új tagállamok számára. A projekt célja az európai foglal­koztatási stratégia fontosságának és lényegének megismertetése Magyar­országon, s annak értékelése, hogy az európai munkaerőpiac kihívásaira milyen válasz adható az európai foglalkoztatási stratégia segítségével az új tagálla­mokban, különösképpen Magyarországon. A projektet az Európai Unió Foglalkoztatáspolitikai és Társadalmi Ügyekért Felelős Főigazgatósága támogatta (VS/2004/0707) 2004. december-2005.

Akcióterv a Széchenyi Terv beruházás-ösz­tönzést és kis- és középvállalatokat támo­gató pályázati keretnek a Nemzeti Fejlesz­tési Tervvel történő összehangolására, a forrásfelhasználás harmonizálására, valamint a jogszabályi környezet, Készült a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából. 2002. november-2003. január

Regionális gazdaságpolitikai program. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. által támogatott projekt, célja a Közép-Magyarországi Régió gazdaságfejlesztési programjának kidolgozása. 2000. április- október