Köves András tudományos tanácsadó

Köves András

Elérhetőség:

 • andras.koves@kopint-tarki.hu
 • +36 1 3092639

Iskolák:

 • 1956-60 MKKE Budapest – közgazda
 • 1965 egyetemi doktor
 • 1975 közgazdaságtudományok kandidátusa
 • 1993 akadémiai doktor

Korábbi munkahelyek:

 • 2006-2007 KOPINT-DATORG zRt. Tudományos tanácsadó
 • 2005-2006 KOPINT-DATORG Rt. tud. kutató megbízási szerződéssel
 • 2002-2004 KOPINT-DATORG Rt. tudományos tanácsadó
 • 1987- KOPINT-DATORG Rt. vezérigazgató-helyettes
 • 1981- Konjunktúra- és Piackutató Intézet igazgatóhelyettes
 • 1978- Konjunktúra- és Piackutató Intézet főosztályvezető
 • 1973-1978 MTA Közgazdasági Információs Csoport tud. főmunkatárs
 • 1960-1973 Külügyminisztérium főelőadó

Nyelvismeret:

 • Angol: kiváló
 • Német: kiváló
 • Orosz: kiváló

Fontosabb kutatások, publikációk:

A világgazdasági nyitás: kihívás és kényszer.
KJK, l980. 42l old.

“Implicit szubvenciók” és a KGST-n belüli gazdasági kapcsolatok néhány kérdése.
Közgazdasági Szemle, l984. október. l235-l244 old.

Külgazdasági liberalizálás: nemzetközi tapasztalatok és a magyar gazdaságpolitika
(társszerk: Márer Pál),
KOPINT-DATORG és KJK, 1991. 360 p.

A “Nagy Ugrástól” a hétköznapok felé: a kelet-európai átmenet gazdaságpolitikájának néhány kérdése.
Külgazdaság, 1994. augusztus, pp. 4-19.

Egy alternatív gazdaságpolitika szükségessége és lehetősége
Külgazdaság, 1995. június, pp. 4-17

Fordulópont a magyar gazdaságpolitikában?
Társadalmi Szemle, 1995. augusztus-szeptember, pp. 37-43.

Folyamatosság vagy változás: gazdaság és gazdaságpolitika Bokros után.
Társadalmi Szemle, 1996. augusztus-szeptember, pp. 5-20.

A KGST-kereskedelemtől az EU-csatlakozásig. A kereskedelmi reorientáció néhány főbb kérdése a rendszerváltó országokban, különös tekintettel Magyarországra. I. Kontinuitás és diszkontinuitás a külkereskedelmi kapcsolatokban
Közgazdasági Szemle, 2003. július-augusztus, pp. 635-653.

A KGST-kereskedelemtől az EU-csatlakozásig. A kereskedelmi reorientáció néhány főbb kérdése a rendszerváltó országokban, különös tekintettel Magyarországra. II. rész. Reorientáció után – a tagság küszöbén
Közgazdasági Szemle, 2003. szeptember, pp. 765-778.

Külkereskedelmi reorientáció a kilencvenes években.
Versenyképesség és kreativitás. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok. 5. Program. Oktatási Minisztérium, 2003. pp. 86-94.

Olaj és gazdaság. Megjegyzések az orosz gazdasági fejlődés néhány vitatott kérdéséhez.
Külgazdaság, 2005/4, pp. 32-53.

“Implicit subsidies” and Some Issues of Economic Relations within the CMEA.
Acta Oeconomica, Vol. 3l. No l-2 (l983)

The CMEA Countries in the World Economy: Turning Inwards or Turning Outwards.
Akadémiai Kiadó. Budapest, l985. 248 p.

Intra-CMEA Trade: Old Problems and New Dilemmas.
In: Eastern Europe and the USSR. Economic Structure and Analysis: The Economist Intelligence Unit. Regional Reference Series May l988. pp. 2l-26.

Present Situation of Intra-CMEA Relations.
OECD Working Party of the Trade Committee East-West Trade TD/TC/WC (90) 58. September 1990.

Foreign Economic Liberalization – Transformations in Socialist and Market Economies.
Coedited with Paul Marer. Westview Press. Boulder-San Francisco-Oxford. 1991. 288 p.

Central and East European economies in transition : the international dimension.
Westview Press. Boulder-Oxford. 1992.

Economic Liberalization in Eastern Europe and in Market Economies (with Paul Marer)
In: Foreign Economic Liberalization – Transformations in Socialist and Market Economies Westview Press. 1991. pp. 15-36.

Hungary’s Eastern Economic Relations: A Time of Change.
In: Economic Commission for Europe. Economic Studies No.2. Reforms in Foreign Economic Relations of Eastern Europe and the Soviet Union. New York 1991. pp. 139-145.
From “Great Leaps Forward” to Normalcy: Some Issues in Transitional Policies in Eastern Europe.