Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Köves András tudományos tanácsadó

Köves András

Elérhetőség:

 • andras.koves@kopint-tarki.hu
 • +36 1 3092639

Iskolák:

 • 1956-60 MKKE Budapest – közgazda
 • 1965 egyetemi doktor
 • 1975 közgazdaságtudományok kandidátusa
 • 1993 akadémiai doktor

Korábbi munkahelyek:

 • 2006-2007 KOPINT-DATORG zRt. Tudományos tanácsadó
 • 2005-2006 KOPINT-DATORG Rt. tud. kutató megbízási szerződéssel
 • 2002-2004 KOPINT-DATORG Rt. tudományos tanácsadó
 • 1987- KOPINT-DATORG Rt. vezérigazgató-helyettes
 • 1981- Konjunktúra- és Piackutató Intézet igazgatóhelyettes
 • 1978- Konjunktúra- és Piackutató Intézet főosztályvezető
 • 1973-1978 MTA Közgazdasági Információs Csoport tud. főmunkatárs
 • 1960-1973 Külügyminisztérium főelőadó

Nyelvismeret:

 • Angol: kiváló
 • Német: kiváló
 • Orosz: kiváló

Fontosabb kutatások, publikációk:

A világgazdasági nyitás: kihívás és kényszer.
KJK, l980. 42l old.

“Implicit szubvenciók” és a KGST-n belüli gazdasági kapcsolatok néhány kérdése.
Közgazdasági Szemle, l984. október. l235-l244 old.

Külgazdasági liberalizálás: nemzetközi tapasztalatok és a magyar gazdaságpolitika
(társszerk: Márer Pál),
KOPINT-DATORG és KJK, 1991. 360 p.

A “Nagy Ugrástól” a hétköznapok felé: a kelet-európai átmenet gazdaságpolitikájának néhány kérdése.
Külgazdaság, 1994. augusztus, pp. 4-19.

Egy alternatív gazdaságpolitika szükségessége és lehetősége
Külgazdaság, 1995. június, pp. 4-17

Fordulópont a magyar gazdaságpolitikában?
Társadalmi Szemle, 1995. augusztus-szeptember, pp. 37-43.

Folyamatosság vagy változás: gazdaság és gazdaságpolitika Bokros után.
Társadalmi Szemle, 1996. augusztus-szeptember, pp. 5-20.

A KGST-kereskedelemtől az EU-csatlakozásig. A kereskedelmi reorientáció néhány főbb kérdése a rendszerváltó országokban, különös tekintettel Magyarországra. I. Kontinuitás és diszkontinuitás a külkereskedelmi kapcsolatokban
Közgazdasági Szemle, 2003. július-augusztus, pp. 635-653.

A KGST-kereskedelemtől az EU-csatlakozásig. A kereskedelmi reorientáció néhány főbb kérdése a rendszerváltó országokban, különös tekintettel Magyarországra. II. rész. Reorientáció után – a tagság küszöbén
Közgazdasági Szemle, 2003. szeptember, pp. 765-778.

Külkereskedelmi reorientáció a kilencvenes években.
Versenyképesség és kreativitás. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok. 5. Program. Oktatási Minisztérium, 2003. pp. 86-94.

Olaj és gazdaság. Megjegyzések az orosz gazdasági fejlődés néhány vitatott kérdéséhez.
Külgazdaság, 2005/4, pp. 32-53.

“Implicit subsidies” and Some Issues of Economic Relations within the CMEA.
Acta Oeconomica, Vol. 3l. No l-2 (l983)

The CMEA Countries in the World Economy: Turning Inwards or Turning Outwards.
Akadémiai Kiadó. Budapest, l985. 248 p.

Intra-CMEA Trade: Old Problems and New Dilemmas.
In: Eastern Europe and the USSR. Economic Structure and Analysis: The Economist Intelligence Unit. Regional Reference Series May l988. pp. 2l-26.

Present Situation of Intra-CMEA Relations.
OECD Working Party of the Trade Committee East-West Trade TD/TC/WC (90) 58. September 1990.

Foreign Economic Liberalization – Transformations in Socialist and Market Economies.
Coedited with Paul Marer. Westview Press. Boulder-San Francisco-Oxford. 1991. 288 p.

Central and East European economies in transition : the international dimension.
Westview Press. Boulder-Oxford. 1992.

Economic Liberalization in Eastern Europe and in Market Economies (with Paul Marer)
In: Foreign Economic Liberalization – Transformations in Socialist and Market Economies Westview Press. 1991. pp. 15-36.

Hungary’s Eastern Economic Relations: A Time of Change.
In: Economic Commission for Europe. Economic Studies No.2. Reforms in Foreign Economic Relations of Eastern Europe and the Soviet Union. New York 1991. pp. 139-145.
From “Great Leaps Forward” to Normalcy: Some Issues in Transitional Policies in Eastern Europe.