Magunkról

A KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt.-t 2007. március 1-jén alapította a több évtizedes gazdaságkutatási múltra visszatekintő Kopint kutatógárdája, a Konjunktúra Kutatási Alapítvány és az alkalmazott társadalomkutatással foglalkozó TÁRKI Zrt.. Az új intézet kutatógárdája a Kopint-Datorg-ból vált ki, amelynek jogelődje az 1964-ben alapított Konjunktúra- és Piackutató Intézet (KOPINT).

 

A közös vállalkozás létrehozása azon az elgondoláson nyugszik, hogy a gazdaság- és a társadalomkutatás közelítésével olyan komplex profil jöhet létre, amely jelenleg nincs a magyar palettán. Tevékenységünk során arra törekszünk, hogy egyrészt megőrizzük azt a kritikai szellemiséget, független gondolkodásmódot, amely mindig is jellemezte a Kopint kutatásait, másrészt egy modern, a társadalomkutatással szervesen együttműködő műhelyt alakítsunk ki, amelynek kutatási eredményei mind hazai, mind nemzetközi szinten jelentős színvonalat képviselnek.

Kutatóintézetünk fontos sajátossága, hogy tanulmányaink ötvözik az elméleti hátteret és az empirikus, gyakorlati megközelítést, ezért elemzéseink módszertanilag és elméletileg megalapozott, mindazonáltal jól hasznosítható eredményeket hozhatnak a megrendelők számára.

A KOPINT-TÁRKI szorosan együttműködik az 1991-ben alapított KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvánnyal, amely maga is részt vesz különböző hazai és nemzetközi kutatási projektekben. Az Alapítvány kiadója a Külgazdaság című folyóiratnak, valamint számos szakmai kiadványnak, oktatási tevékenységet végez, illetve támogat, és fiatal közgazdászok számára ösztöndíjat nyújt.

 

Tevékenységek

 

MAKROGAZDASÁGI ÉS NEMZETKÖZI ELEMZÉSEK

 • Magyarország főbb gazdasági folyamatai, a versenyszektor és a fiskális, monetáris politika vizsgálata, pénzpiaci elemzések;
 • Az új EU-tagországok és a délkelet-európai országok gazdasága;
 • Összehasonlító világgazdasági elemzések;
 • Nemzetközi kereskedelem és nyersanyagpiacok, olajpiac, nemzetközi pénz- és tőkepiaci folyamatok;
 • Strukturális változások elemzése: a versenyképesség, a munkaerőpiac, a regionális gazdasági folyamatok, külkereskedelem és intézményrendszer vizsgálata Magyarországon és nemzetközi kitekintésben;
 • Az európai integráció hatásainak vizsgálata: a gazdasági fejlettség, az ár-, a bér- és a jövedelmi szintek konvergenciája, makrogazdasági stabilitás és fenntartható növekedés, az euró bevezetése, közös európai politikák;
 • Ágazati elemzések: turizmus és egyéb szolgáltatások, energiaszektor, egészségügy
 • Migrációkutatás.

MAKROGAZDASÁGI ELŐREJELZÉSEK

 • Rövid- és középtávú előrejelzések a magyar gazdaságról;
 • Rövid- és középtávú makrogazdasági előrejelzések a világgazdaság és a kelet-közép-európai országok fő mutatóiról.

STATISZTIKAI-MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

 • Termékek és szolgáltatások külkereskedelmének módszertani és számbavételi kérdéseiről;
 • Üzleti szolgáltatások ármegfigyeléséről;
 • A nemzeti számlák egyes részterületeiről.

Rendszeres kiadványaink