Termelékenység és felzárkózás - Magyarország kilátásai. Tendenciák és összefüggések

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének felkérésére vettünk részt a “Termelékenység és felzárkózás – Magyarország kilátási. Tendenciák & összefüggések” című tanulmány elkészítésében. A tanulmány az MKIK GVI Kutatási Füzetek 2015/4. számaként jelent meg 2015 novemberében.

A szerzők Ádám Zoltán (Kopint-Tárki), Katona Sándor (MKIK GVI), Limbek Zsófia (MKIK GVI), Oblath Gábor (Kopint-Tárki és MTA KRTK KTI), Palócz Éva (Kopint-Tárki), Sturcz Anikó (MKIK GVI) és Tóth István János (MTA KRTK KTI és MKIK GVI) voltak. A kutatást Tóth István János vezette.

A tanulmány az MKIK GVI honlapjáról tölthető le.