Indikátorok és bázis célértékeinek meghatározásához nyújtott módszertani támogatás

A tanulmány célja az volt, hogy elősegítse a 2014-2020-as, jelenleg véglegesítés előtt álló, operatív programokhoz (GINOP, KEHOP, IKOP, EFOP, VEKOP, TOP és KÖFOP)- illeszkedő indikátorok körének kialakítását, illetve, ahol ez lehetséges, javaslatot tegyen ezen indikátorok bázis- és célértékeire. Az Európai Bizottság a programok előrehaladását, illetve a programok által kitűzött indikátorok teljesülését bizonyos mérföldkövek mentén (2018 és 2023) vizsgálja meg, így nagy jelentősége van annak, hogy a megadott bázis-, köztes cél- és célértékek reálisan legyenek meghatározva. Az OP tervezetek indikátorainak áttekintése egy indikátor sablon alapján történt, így egységes módszertan alapján lehetett a vizsgálandó teljesítménykeret és eredmény indikátorokat értékelni, kiszűrni a problémákat és egy esetleges alternatív indikátorigényt felmérni.
Megbízó: Miniszterelnökség
Budapest, 2014. augusztus 13
Készítették: Nagy Katalin, Serfőző Nóra, Vakhal Péter.