A világgazdaság és magyar gazdaság helyzete és 2010. évi kilátásai

Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára. A tanulmányt készítő munkacsoport: Palócz Éva (a munkacsoport vezetője), Bartha Attila, Gém Erzsébet, Gyukics Rita, Klauber Mátyás, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Szabó Márton, Vakhal Péter, megjelent: Kopint-Tárki Zrt, Budapest, 2010.

Töltse le a tanulmányt!