A magyar vegyipar helyzete

A tanulmány a magyar vegyipar helyzetét elemzi, kitérve a főbb nemzetközi tendenciákra a világ és Európa vegyiparában. A statisztikai adatok tükrében, elemzi a vegyipar helyét a magyar feldolgozóipari termelésben, a vegyipari ágazatokat alágazati bontásban, valamint a vegyipart a termelés és értékesítés, termelői árak és külkereskedelem viszonylatában. Vállalatméret és tulajdonszerkezet alapján áttekintést nyújt a magyar vegyiparról, elemezve a vállalatok számát, foglalkoztatási helyzetét és tőkeellátottságát, illetve a vegyipari vállalkozások árbevételét, jövedelmezőségét méret- és tulajdoni kategóriák szerint.
Készült a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) megbízásából.
Készítették: Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Palócz Éva. Szerkesztette és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva.
Budapest, 2016. november.

A tanulmány itt elérhető.