A foglalkoztatási és képzési szerkezet eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban

Jelen tanulmány a magyar oktatási rendszer szakmastruktúráját és a foglalkoztatás ágazati szerkezetét nemzetközi összehasonlításban vizsgálja, különös tekintettel a hozzánk hasonló adottságokkal rendelkező Csehországgal és Szlovákiával, valamint a lényegesen fejlettebb, a szocialista örökséggel nem terhelt Ausztriával összevetve. A tanulmány célja egyrészt, hogy megállapítsa, milyen szerkezeti eltolódások mentek végbe az elmúlt évtizedekben a humán és műszaki tudományok között Magyarországon és a vizsgált másik 3 országban (illetve, tágabb kitekintésben, az EU-országaiban).
A második fejezet a foglalkoztatottak ágazati megoszlását árutermelő, illetve szolgáltató szektor bontásban, illetve ennél mélyebb alágazati tagolásban is vizsgálja. Bemutatja azokat az okokat, amelyek a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan mindenhol a szolgáltató ágazatok növekvő foglalkoztatási részarányához vezetnek, és értékeli annak következményeit.
A harmadik fejezet az oktatási rendszer által biztosított munkaerő-kínálat és a munkaadók kereslete közötti konzisztenciát vizsgálja, a különböző felmérések tükrében. Nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi megfelelést is értékeli.
Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége számára.
Készítették: Palócz ÉvaVakhal Péter.
2013. május 30.
A tanulmány itt érhető el.