Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Felmérés és tanulmány a magyar befektetési környezetről

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a gyenge befektetési tevékenység okait a magyar vállalati szektorban az elmúlt évtizedben, különös tekintettel az utóbbi évekre. Az első fejezet általános áttekintést nyújt a magyar befektetési teljesítményről 2005 óta összehasonlítva ezt a szomszédos országok teljesítményével, ágazatok, eszköztípusok és iparágak szerinti bontásban. A második fejezet a vállalati szektor beruházási tevékenységére összpontosít mikrogazdasági adatok felhasználásával, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy részletesebb képet mutassanak a különböző méretű és eltérő tulajdonú vállalatokról. A harmadik fejezet a Világgazdasági Fórum intézményi indikátorainak felhasználásával próbálja azonosítani a nemzeti versenyképességi mutatók és a magánbefektetések teljesítményének kapcsolatát. A negyedik fejezet az e munka keretében végzett felmérés eredményeit értékeli 400 olyan vállalkozás körében, amely az összes iparágat képviseli Magyarországon. A válaszadó vállalatok a beruházási ösztönzők szűk keresztmetszeteit négy fő területen azonosítottak be: intézményi akadályok, munkaerő-hozzáférés, tőkéhez, tudáshoz és technológiához való hozzáférés. Az ötödik fejezet a különböző iparágak 40 vezetőjével készített mélyinterjú eredményeit dolgozza fel, a tematikus blokkok felépítése alapján, amelyeket kérdőíves lekérdezés útján vettek fel.
A tanulmány az Európai Bizottság Magyarországi képviselete megbízásából készült (No. 22/2016, Tender No.: 18/07/29016).
Készítették: Palócz Éva, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Oblath Gábor, Vakhal Péter. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva.

A tanulmány angol nyelven itt érhető el.