A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és a költségvetésre

A külkereskedelemre épülő, nyitott magyar gazdaság növekedési kilátásai szempontjából meghatározó jelentőségűek a világgazdaságban végbemenő globális folyamatok. Ebben a tanulmányban a világgazdaság növekedési pólusainak eltolódásait, az egyes régiók várható konjunkturális helyzetét és erőpozícióját elemeztük, különös tekintettel a magyar export főbb felvevőpiacaira. Továbbá e globális folyamatba ágyazva vizsgáltuk a magyar külkereskedelem, export és import relációs- és termékszerkezetét, illetve a külkereskedelmi folyamatok külső pénzügyi egyensúlyi hatásait a feldolgozó iparra valamint a költségvetésre.

Megbízó: Költségvetési Tanács Titkársága

Szerződésszám: KVT-30-1/2014, Országgyűlés Hivatala finanszírozásában

Készítették: Ádám Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Oblath Gábor, Palócz Éva, Serfőző Nóra, Vakhal Péter

Budapest, 2014. június 15.

A tanulmány itt érhető el.