Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás: A közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása

A tanulmány célja, hogy megbecsülje a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházások jelentőségét az egész ország fejlődésére gyakorolt hatás szempontjából, illetőleg megbecsülje annak országos szintű negatív hatását, hogy e régió a következő tervezési-programozási időszakban a korábbinál lényegesen kevesebb uniós forrásban részesül. A KMR-beruházások jelentős szerepet töltenek be mind az ország, mind a többi régió beruházásainak alakulásában és az országos, valamint regionális kibocsátásban. Így a KMR-beruházások visszaesése önmagában érdemi GDP-csökkenést képes előidézni. Az egészségügyi, az oktatási, e-kormányzati és a foglalkoztatási szolgáltatások vonatkozásában a közép-magyarországi régió kiemelt jelentőségű – így például a központi régió felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók mintegy fele a konvergencia régiókból érkezik. Az EU 2020 – a foglalkoztatási rátára, a GDP-arányos K+F kiadásokra, az energiafelhasználásra vonatkozó – stratégiai célkitűzéseihez kapcsolódó országos indikátorok alakulását a KMR teljesítménye döntően befolyásolja, így e régióban a további fejlesztések elmaradása kiemelten veszélyezteti az országos vállalások teljesítését.

Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. A tanulmányt készítő munkacsoport: Nagy Katalin, Vakhal Péter, megjelent: Budapest, 2012. október