Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás: A közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása

A tanulmány célja, hogy megbecsülje a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházások jelentőségét az egész ország fejlődésére gyakorolt hatás szempontjából, illetőleg megbecsülje annak országos szintű negatív hatását, hogy e régió a következő tervezési-programozási időszakban a korábbinál lényegesen kevesebb uniós forrásban részesül. A KMR-beruházások jelentős szerepet töltenek be mind az ország, mind a többi régió beruházásainak alakulásában és az országos, valamint regionális kibocsátásban. Így a KMR-beruházások visszaesése önmagában érdemi GDP-csökkenést képes előidézni. Az egészségügyi, az oktatási, e-kormányzati és a foglalkoztatási szolgáltatások vonatkozásában a közép-magyarországi régió kiemelt jelentőségű – így például a központi régió felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók mintegy fele a konvergencia régiókból érkezik. Az EU 2020 – a foglalkoztatási rátára, a GDP-arányos K+F kiadásokra, az energiafelhasználásra vonatkozó – stratégiai célkitűzéseihez kapcsolódó országos indikátorok alakulását a KMR teljesítménye döntően befolyásolja, így e régióban a további fejlesztések elmaradása kiemelten veszélyezteti az országos vállalások teljesítését.

Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. A tanulmányt készítő munkacsoport: Nagy Katalin, Vakhal Péter, megjelent: Budapest, 2012. október