A szálláshely-vendéglátó ágazat helyzetértékelése

A turizmus az egyetlen olyan szolgáltatási ágazat, amely vertikális és horizontális interdependens kapcsolatrendszerének köszönhetően kimutatható multiplikátor-hatást gyakorol a GDP-re. Ugyanakkor bizonyos negatív tényezők (pl. gyenge árversenyképesség régiós összevetésben, átlagosan gyenge szolgáltatási színvonal), illetőleg a meglévő komparatív előnyök – mindenekelőtt a gyógyturizmus – elégtelen kihasználása miatt a hazai idegenforgalom szintje szinte kizárólag a nemzetközi idegenforgalmi trendek függvénye. Az utóbbi években a wellness- és gyógyturizmus fejlesztése komoly szakpolitikai támogatásban részesült. Ám továbbra is hiányzik az átfogó és konzisztens idegenforgalmi stratégia, és a szabályozási környezet sem egységes.

Készült a Magyar Fejlesztési Bank számára. A tanulmányt készítő munkacsoport: Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter, megjelent: Budapest, 2012. október