A bérek konvergenciája az Európai Unióban

Tanulmányunk célja, hogy összehasonlító vizsgálat alá vesse az EU új kelet-közép-európai tagországaiban (KKEU(10)) a bérek nemzetgazdasági szintű felzárkózását az EU csatlakozás után, valamint a nemzetközi pénzügyi krízist követő reálgazdasági válság hatását a bérkonvergenciára. A tanulmány kiemelt célja tehát hogy felmérje, milyen hatással volt a nemzetközi gazdasági válság a KKEU(10) országokban a korábbi években megfigyelhető felzárkózásra a régi tagországok bérszínvonalához, valamint hogy milyen változásokat hozott a válság a munkaerőpiacok rugalmasságában.
Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára.
A tanulmányt készítő munkacsoport: Palócz Éva (kutatásvezető), Hárs Ágnes, Matheika Zoltán, Nagy Katalin, Vakhal Péter.
Megjelent: Budapest, 2011 február.

A tanulmány itt elérhető.