Az adóváltoztatások lehetséges gazdasági hatásai

A tanulmány a tervezett jogszabályok (T/581. számú törvényjavaslat) változtatásai közül csak azokkal foglalkozik, amelyeknek gazdasági relevanciájuk van, valamint az SzJA bejelentett módosításának lehetőségeit és esetleges hatásait vizsgálja. Ezen javaslatok a következők:
– Természetes személyek által háztartási munkára alkalmazott magánszemélyek adófizetési kötelezettségének eltörlése, a munkaviszony csupán regisztrálási kötelezettsége
– A társasági adó 10%-ra csökkentése 500 millió forint nyereséghatárig és a kedvezményes adózás feltételeinek eltörlése
– 200 milliárd forintos hitelintézeti adó – átmeneti – bevezetése 2010-ben
– A személyi jövedelemadó egységesen 16%-ra való csökkentése.
Kutatásvezető: Palócz Éva, megjelent: Kopint-Tárki Zrt, Budapest, 2010.
Töltse le a tanulmányt!