Váltóállítás: Szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében

A tanulmány az MGYOSZ megrendelésére készült a Tárki Zrt-vel közös munkacsoport keretében.
A kutatást vezette és a zárótanulmányt szerkesztette: Tóth István György
A kutatásban részt vett és az elemzéshez háttéranyagot készített: Bartha Attila, Gál Róbert Iván, Kolosi Tamás, Nagy Katalin, Palócz Éva, Szivós Péter és Tóth István György
Budapest, 2009

A tanulmány itt elérhető.