Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

2002

Elemzések és előzetes javaslatok a nemzeti számlák szerinti (nemzetgazdasági) külkereskedelmi statisztika revíziójának megalapozásához
Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 208 p. és 70 p. mell. ; 30 cm. Közreműködtek: Bedekovics István, Domján László, Hamar Judit, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Nagy Ágnes, Oblath Gábor, Palócz Éva
Javaslatok: A nemzeti számlák szerinti (nemzetgazdasági) külkereskedelmi statisztika revíziójára és a hazai külgazdasági statisztikák egységesítésére
Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 64,14 p. ; 30 cm. Közreműködtek: Gyulavári Antal, Hamar Judit, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Nagy Ágnes, Béres Attila, Klauber Mátyás, Nagy Krisztina, Palócz Éva
Kiegészítés: a nemzeti számlák szerinti (nemzetgazdasági) külkereskedelmi statisztika revíziójára és a hazai külgazdasági statisztikák egységesítésére készült tanulmányhoz
Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 32,27 p. ; 30 cm.
Internacionalizálódás és globalizáció
Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 247,69 p. stat.mell. p. ; 30 cm.Közreműködtek: Bodnár Katalin, Bogóné Jehoda Rozália, Hárs Ágnes, Juktusz Lilla, Kovács Zoltán Ákos, Lányi Kamilla, Palócz Éva, Pénzes Petra, Rába András
Az Európai Unió a keleti kibővüléskor és utána
Témavezető: Köves András. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 200 p. ; 30 cm. Bibliogr.: 187-200. p. Közreműködtek: Ádám Zoltán, Bartha Attila, Berényi Judit, Havasi Éva, Hárs Ágnes, Matheika Zoltán, Mervel Ida Myra, Munkácsy Gyula, Nagy Katalin, Pásztori Veronika, Rába András, Somogyi Dorottya, Szamuely László, Szilágyi Katalin, Tóth G, László
A külföldi működőtőke és a versenyképesség
Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 166 p. + 39 p. függ. ; 30 cm Bibliogr.: 163-166. p. A tanulmányt készítették: Hamar Judit, Bogóné Jehoda Rozália, Nagy Ágnes
A dezinfláció lehetőségei és korlátai, a lehetséges hasznok és költségek az EU csatlakozásig és azt követően: Az EMU-hoz való gyors csatlakozási igyekezet előnyei és lehetséges hátrányai
Témavezető: Palócz Éva. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 87 p. ; 30 cm. Közreműködtek: Bartha Attila, Matheika Zoltán, Pásztori Veronika
“Külkereskedelem” az Európai Unió tagországaival a csatlakozás után – változások a gazdaságirányítás és a vállalatok nézőpontjából
Nagy Ágnes. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 54 p. ; 30 cm. Közreműködött: Mandel György, Nagy Krisztina
A forint árfolyam-erősödésének hatása a belföldi árakra
Bartha Attila, Szilágyi Katalin. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 50 p. ; 30 cm Bibliogr.: 53-54. p.
Gazdasági növekedés, nemzetközi tapasztalatok és a magyar gazdaság környezetének alakulása: középtávú világgazdasági prognózis (2002-2006)
Témavezető: Köves András. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 89 p. ; 30 cm. Közreműködtek: Ádám Zoltán, Bartha Attila, Berényi Judit, Bogóné Jehoda Rozália, Havasi Béláné, Nagy Katalin, Pásztori Veronika, Rába András, Somogyi Dorottya, Szilágyi Katalin, Tóth G. László
A exportorientált, fenntartható gazdasági növekedés (makrogazdasági) szabályozási háttere, különös tekintettel az árfolyampolitika és az export versenyképességének összefüggéseire
Szilágyi Katalin. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 128 p.; 29 cm. Bibliogr.: 1270128. p.
A szolgáltatáskereskedelem helye és szerepe a magyar külgazdasági stratégiában (perspektívák és tendenciák)
Borszéki Zsuzsa, Palócz Éva. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 71 p. ; 29 cm.
A magyar külkereskedelmi cserearányok alakulása a piacgazdaságra való áttérés során, jövőbeni kilátások
Témavezető: Oblath Gábor – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 84 p. ; 30 cm. Bibliogr.: 84. p. A tanulmányt készítő munkacsoport: Berényi Judit, Béres Attila, Jutkusz Lilla, Lovas Ede, Pénzes Petra
Az állami adatvagyon hasznosítása: nemzetközi tapasztalatok, javaslatok a hazai alkalmazásra
Hüttl Antónia, [ et. al ] . -. Bp.: KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány, 2002. – 198 p. ; 30 cm. Bibliogr.: 191-198. p. Közreműködtek: Hüttl Antónia, Milassin László, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Pásztori Veronika
Szolgáltatások külkereskedelmének statisztikai rendszere: Megvalósíthatósági tanulmány
Témavezető: Hüttl Antónia. -. Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 127 p.; 29 cm. Közreműködtek: Horváth Krisztina, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Megyeri Krisztina, Nagy Ágnes, Nagy Krisztina
Szolgáltatások külkereskedelmének statisztikai rendszere: megvalósíthatósági tanulmány: függelék
Témavezető: Hüttl Antónia. -. Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – ism. lapsz. p.; 29 cm. Közreműködtek: Horváth Krisztina, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Megyeri Krisztina, Nagy Ágnes, Nagy Krisztina
Szolgáltatások külkereskedelmének statisztikai rendszere: megvalósíthatósági tanulmány: melléklet
Témavezető: Hüttl Antónia. -. Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – ism. lapsz. p.; 29 cm. Közreműködtek: Horváth Krisztina, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Megyeri Krisztina, Nagy Ágnes, Nagy Krisztina
Magyarország csatlakozása az euró-övezethez
Témavezető: Bartha Attila. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 134 p. ; 30 cm. Közreműködtek: Bartha Attila, Pásztori Veronika, Matheika Zoltán
A keleti kibővülés finanszírozása és a Strukturális Alapok jövője
Témavezető: Nagy Katalin. -. Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. 141 p. ; 29 cm. Közreműködtek: Berényi Judit, Fertő Imre, Havasi Béláné, Mohácsi Kálmán, Somogyi Dorottya
A személyek (munkaerő) szabad áramlásának hatásai: Tények és dilemmák a magyar munkaerőpiac vizsgálata alapján
Hárs Ágnes. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 137 p. ; 30 cm.
Az EU Bizottsága által készített 2001. országvélemények összehasonlító elemzése: a magyar felkészülés a többi tagjelölttel való egybevetésben és a 2000. évivel összehasonlítva
Témavezető: Köves András. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 78 p. ; 30 cm. A részanyagot készítették: Béres Attila, Békési Erika, Láng Orsolya, Hadas Veronika
Magyarország 2004-2006. évi külkereskedelmi forgalmának és vámbevételeinek előrejelzése / Imports and customs duties after the accession to the EU: Case of Hungary
Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. -39, 26 p. ; 30 cm.
A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok néhány aktuális kérdése
Témavezető: Bogóné Jehoda Rozália. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 67 p. ; 30 cm. A tanulmányt unkacsoport tagjai: Köves András, Munkácsy Gyula, Nagy Ágnes
Ágazati és kockázati tényezők feltárása
Klauber Mátyás. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 38 p. ; 30 cm.
Társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat az étkezési jegyek adómentességi mértékének felemeléséről
Bóc Imre, Hüttl Antónia, Klauber Mátyás. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 27 p. : 80 p. mell. ; 30 cm.