Piacfelmérési scope a KKV-k számára nyújtandó exporthitel-biztosítási igények/lehetőségek felméréséhez

A piacfelmérési tanulmány célcsoportját a Magyarországon bejegyzett és exportálásban érdekelt mikro-, kis- és középvállalkozások köre alkotta. A kutatás desk research szakaszában e vállalkozások lényegi jellemzőit (tulajdoni kategóriák, piaci irányultság, ágazati szerkezet, és kiemelt célországok) illetve exportteljesítményét foglaltuk össze már meglévő adatok alapján, míg a terepkutatás során telefonos lekérdezést folytattunk (egy több mint 200 vállalkozásból álló mintán) információkat gyűjtve az exporthitel-biztosításról szerzett tapasztalataikról és elvárásairól. Elkészült tanulmányunk a két fázis szintetizálására épült.

Megbízó: EXIMBANK

Budapest, 2014. február

Készítették Nagy Ágnes, Palócz Éva, Vakhal Péter.