Kutatások

Az Európai Unió által támogatott projektek előfinanszírozásának hatása az államháztartás állapotára és a gazdasági fejlődésre

2018. december A Költségvetési Tanács Titkársága megbízásából készült tanulmány a 2014-20-as tervezési ciklusban az Európai Unióból érkező fejlesztési támogatások pénzügyi, …

A költségvetési pozíciót befolyásoló világgazdasági feltételek

Költségvetési Tanács Titkársága megbízásából készült áttekintés a világgazdaság középtávú folyamatairól és ezeknek a magyar gazdaságra (növekedésre), államháztartásra gyakorolt hatásáról. Budapest, …

Magyarország országelemzése: A Területi Fejlesztési Politikákkal kapcsolatos kompetenciák kormányzati szintek szerinti elemzése

A Kopint-Tárki által elkészített országelemzés részletes regionális adatokat és információkat gyűjt össze nemzeti forrásokból a kompetenciák elosztásáról, fejlődéséről és az EU kohéziós politikájának szerepéről a különböző magyaországi régiókban.
A tanulmány a “Regionális Fejlesztési Politikákkal kapcsolatos kompetenciamegosztás az Európai Unió tagállamaiban c. 2008 őszén, a DG REGIO által indított projekt keretében készült.

A HEFOP 1.2. központi program indikátorvizsgálata

A kutatást a Kopint-Tárki Zrt. a Tárki Zrt. alvállalkozójaként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megrendelésére készítette.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv története – A gondolatkísérletektől az operatív programok elfogadásáig

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Stratégiai és Értékelési Főosztályának megbízásából készítette a Kopint-Tárki kutatócsoportja külső szakértők bevonásával.