Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Ádám Zoltán: A poszt-szocialista átalakulás intézményi-közgazdaságtani értelmezése

Műhelytanulmány_cím

Absztrakt

A dolgozat a Douglass North és szerzőtársai által kidolgozott intézményi-közgazdaságtani fogalomrendszert használva értelmezi a kelet-közép-európai poszt-szocialista fejlődést és a magyar átmenetet. Az átmenet lényege a North-i értelemben vett korlátozott hozzáférésű rendből a nyílt hozzáférésű rend felé tartó mozgás, ami a kétezres évek második felében Magyarországon elakadt, majd a folyamat több tekintetben a visszájára fordult. A tanulmány a politikai és gazdasági fejlődés vonatkoztatási pontjai között, a magyar átmenet jellegzetességeit vizsgálva igyekszik erre magyarázatot találni. Az elemzés arra a következtetésre jut, hogy a magyar átalakulás kudarca mögött meghúzódó egyik legfontosabb tényező a politikai intézményrendszer túlzott központosítása, aminek következményei az átalakulás második évtizedében mind politikai, mind gazdasági szempontból erős negatív hatást gyakoroltak.

JEL kód: H11

Töltse le a tanulmányt!