Vakhal Péter: A hozzáadott-érték kereskedelem tendenciái az OECD-országokban

A tanulmány felépítése a következő: az első fejezetben bemutatjuk a legfőbb trendeket a világkereskedelemben, a szabadkereskedelmi megállapodások hatását, valamint a kereskedelem és az FDI viszonyát.
A második fejezetben ismertetjük a hozzáadott érték kereskedelem definícióját, valamint különbséget a hagyományos külkereskedelmi kereskedelemi statisztikával szemben, továbbá egy ismert példán keresztül bemutatjuk jelentőségét. Ezután kitérünk a versenyképességgel, valamint a globális értékláncokkal való viszonyára.
A harmadik fejezetben bemutatjuk a TiVA összeállításának módszertanát, valamint magyarázattal látjuk el a statisztika mutatóit és fogalmait, úgymint belföldi hozzáadott érték, import hozzáadott érték stb.
A negyedik fejezetben értékeljük az előzetes eredményeket az Európai Unió, Magyarország valamint a világ többi országa szempontjából.
Készült a Költségvetési Tanács Titkársága megbízásából. Szerződésszám: KVT/19-1/2016
A tanulmány itt elérhető.