Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Szamuely László: A közép és kelet-európai átalakulás társadalmi költségei

Részlet a műhelytanulmányból:

“Megkíséreljük, hogy – amennyire lehetséges – nemzetközi összehasonlításban vázlatos képet nyújtsunk az átmenet második értelemben vett társadalmi költségeinek alakulásáról. Mivel általában nem lehet egyértelműen elkülöníteni – Kemény István szóhasználatával élve – a régi rendszer ellehetetlenüléséből származó bajokat az átalakulás okozta veszteségektől, társadalmi költségen a továbbiakban – Balcerowiczcsal egyezően – a rendszerváltást kísérő  negatív jelenségeket értjük (vö. Balcerowicz, 1993, 27. old.). Ezek közül is az  emberek  életviszonyait és munkakörülményeit, egészségi állapotát és társadalmi helyzetét meghatározó és/vagy kifejező tényezőkről lesz szó. Jóllehet az életviszonyok és a gazdasági folyamatok alakulása között nehezen elválasztható kölcsönhatás van, a dolgozatban elsősorban az előbbiekről lesz szó.”

A műhelytanulmány letölthető az alábbi linken.