Műhelytanulmányok

Ádám Zoltán: Sikerek és kudarcok

Ádám Zoltán: Sikerek és kudarcok – A szerkezeti reformok politikai gazdaságtana a magyarországi poszt-szocialista átalakulás során című műhelytanulmánya három szerkezeti reform példáján vizsgálja az 1990-2010 közti reformfolyamatokat.

Palócz Éva: Termelékenységi különbségek – alulnézetből

A tanulmány a külföldi és a belföldi tulajdonú vállalatok termelékenységét hasonlítja össze az EU-ban, különös tekintettel Magyarország és a Visegrádi országok helyzetére. (Készült az OTKA 105660-k számú támogatási projekt keretében.)

Kopint-Tárki munkacsoport: A TTIP várható hatása a magyar gazdaságra

A Kopint-Tárki munkacsoportjának tanulmánya szerint az EU és az Egyesült Államok közt megkötendő szabadkereskedelmi egyezménynek várhatóan szerény, de pozitív hatása lesz a magyar gazdaságra.

Ádám Zoltán: A poszt-szocialista átalakulás intézményi-közgazdaságtani értelmezése

A dolgozat a Douglass North és szerzőtársai által kidolgozott intézményi-közgazdaságtani fogalomrendszert használva értelmezi a kelet-közép-európai poszt-szocialista fejlődést és a magyar átmenetet.

Palócz Éva: A foglalkoztatási ágazati szerkezetének eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban

Az OTKA 105660-k számú támogatási projekt keretében készült tanulmány nemzetközi összehasonlításban vizsgálja a magyar foglalkoztatás ágazati szerkezetét.