Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Műhelytanulmányok

Ádám Zoltán: Sikerek és kudarcok

Ádám Zoltán: Sikerek és kudarcok – A szerkezeti reformok politikai gazdaságtana a magyarországi poszt-szocialista átalakulás során című műhelytanulmánya három szerkezeti reform példáján vizsgálja az 1990-2010 közti reformfolyamatokat.

Palócz Éva: Termelékenységi különbségek – alulnézetből

A tanulmány a külföldi és a belföldi tulajdonú vállalatok termelékenységét hasonlítja össze az EU-ban, különös tekintettel Magyarország és a Visegrádi országok helyzetére. (Készült az OTKA 105660-k számú támogatási projekt keretében.)

Kopint-Tárki munkacsoport: A TTIP várható hatása a magyar gazdaságra

A Kopint-Tárki munkacsoportjának tanulmánya szerint az EU és az Egyesült Államok közt megkötendő szabadkereskedelmi egyezménynek várhatóan szerény, de pozitív hatása lesz a magyar gazdaságra.

Ádám Zoltán: A poszt-szocialista átalakulás intézményi-közgazdaságtani értelmezése

A dolgozat a Douglass North és szerzőtársai által kidolgozott intézményi-közgazdaságtani fogalomrendszert használva értelmezi a kelet-közép-európai poszt-szocialista fejlődést és a magyar átmenetet.

Palócz Éva: A foglalkoztatási ágazati szerkezetének eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban

Az OTKA 105660-k számú támogatási projekt keretében készült tanulmány nemzetközi összehasonlításban vizsgálja a magyar foglalkoztatás ágazati szerkezetét.Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

--

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki