Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Oblath Gábor et al:Magyarország csatlakozása az euró-övezethez

Részlet a műhelytanulmány bevezetőjéből:

[…] “a mielőbbi EMU-csatlakozás kívánatosságára vonatkozó kérdést kezelni tudjuk, a vonatkozó költségeket és hasznokat kell elemzés alá vonni. Nem véletlenül beszélünk e kérdéskörnek a kezeléséről, nem pedig annak megválaszolásáról.

Nem ígérhetjük ugyanis, hogy az alábbi rövid elemzés alapján határozott választ adhatunk arra: a jelenlegi hivatalos álláspont szerinti „gyors”, vagy inkább egy (a bizonytalan tartalmú „gyorsnál”) lassúbb EMU-hoz való csatlakozási stratégia áll-e az ország érdekében. Az, amire a következőkben vállalkozunk, nem több egyfajta fogalmi keret felvázolásánál, amely segíthet az alternatívák költségeinek, hasznainak és kockázatainak végiggondolásában. Természetesen törekedni fogunk arra, hogy azonosítsuk az egyes alternatívákhoz tartozó költségek és hasznok típusait. Arra azonban nem vállalkozunk, hogy ezekhez konkrét értékeket rendeljünk, ezért arra sem, hogy a várható hatások nettó számszerű mérlegét megvonjuk.” […]

A munkacsoport tagjai: Oblath Gábor (témavezető), Bartha Attila, Matheika Zoltán, Pásztori Veronika.

A műhelytanulmány ezen a linken tölthető le.