Kovács Zoltán Ákos: A nemzetközi kereskedelem várható fejlődése az ezredfordulóig

Részlet a tanulmány bevezetőjéből:

” E tanulmány célja a nemzetközi kereskedelem fent vázolt átalakulásának elemzése és prognózis készítése az ezredfordulóig. Úgy véljük, hogy a globalizáció korában, a nemzetközi együttműködési rendszer teljes jogú tagjaként (ENSZ, WTI, IMF, Világbank, OECD), nyitott, a külkereskedelemre és tágabb értelemben a nemzetközi munkamegosztásra ráutalt ország lévén, Magyarországon sem nélkülözhetjük a világkereskedelemben zajló, bennünket is közvetlenül vagy közvetett módon nap mint nap érintő fontosabb folyamatok mélyebb tanulmányozását. A nemzetközi kereskedelem fejlődési kilátásainak  ismerete,  a fontosabb piacainkon várható konjunktúra előrejelzése pedig elengedhetetlen a magyar kivitel, s a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését és ösztönzését érintő helyes gazdaságpolitikai döntések meghozásához.” […]