Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

GÁCS JÁNOS, HÁRS ÁGNES, HÜTTL ANTÓNIA: Bérkonvergencia EU-csatlakozás előtt és után

Részlet a tanulmány bevezetőjéből:

[…] Tanulmányunk a fogalmi és közgazdasági homály eloszlatásában kíván segítséget nyújtani, valamint az EU csatlakozási tárgyalásokhoz igyekszik muníciót adni.

Az első fejezet azt vizsgálja, milyen támpontokat találunk a közgazdaságtan különböző ágaiban a bérkonvergencia értelmezéséhez. A második fejezet módszertani: felvázolja, milyen jelenségek tartoznak a bérek és keresetek fogalma alá, ezeket hogyan mérik, és milyen forrásokból juthatunk többé-kevésbé egyértelmű és összehasonlítható adatokhoz. A harmadik fejezet azt vizsgálja, milyen jellegzetességek tapasztalhatók az EU négy viszonylag elmaradottabb, úgynevezett kohéziós (mert kohéziós alapokban részesülő) országában a bérek felzárkózása terén. A következő fejezet azt foglalja össze, hogy milyen sajátos együttmozgás figyelhető meg a bérek között az EU tagországok teljes körében. Az ezt követő fejezet bemutatja, hogy mik a bérnövekedés forrásai a növekedési folyamatban és ezek a források mennyire mutathatók ki az EU tagországok (elsősorban a kohéziós országok) fejlődésének hátterében. A hatodik fejezet a magyar bérek helyét igyekszik kijelölni, különböző dimenziókban, az európai országok bérszínvonalához viszonyítva. A hetedik fejezet kísérletet tesz a magyar bérek jövőbeli fejlődési útjainak, a konvergencia lehetséges szcenárióinak felvázolására. S végül a záró fejezet összefoglalja a tanulmány eredményeit, s a bérek felzárkóztatását illetően gazdaságpolitikai következtetéseket fogalmaz meg. […]

A munkacsoport tagjai:  Gács János, Hárs Ágnes és Hüttl Antónia

A munkacsoportot koordinálta: Gács János

A műhelytanulmány ezen a linken érhető el.