Gondolatok a külföldi tőke szerepéről az EU-országokban, különös tekintettel a V4 országokra és Magyarországra

53. sz Műhelytanulmány

Készítette: Palócz Éva

Az EU-országokban a külföldi vállalatok részesedése a hozzáadott érték termelésében és a foglalkoztatásban folyamatosan emelkedik. Különösen jelentős ez az emelkedés V4 országokban, azon belül pedig kiemelkedően magas Magyarországon. A magyar vállalati szektor által létrehozott hozzáadott érték több mint felét 2011 óta a külföldi vállalatok állítják elő, a GDP-nek pedig kb. 30%-a kapcsolódik a külföldi vállalatokhoz. Ennél is fontosabb, hogy a V4-országok – és különösen Magyarország – bérfelzárkózásához 2008-16 között kizárólag a külföldi tulajdonú vállalatok járultak hozzá, a belföldiek inkább visszahúzták azt.

Budapest, 2019. augusztus

Ez a cikk az OTKA K 125125 jelű „A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében – a magyar vállalatok integrálódása szempontjából” elnevezésű projekt keretében készült. Köszönettel tartozom a tanulmányhoz fűzött észrevételeikért Oblath Gábornak és Vakhal Péternek, akik a nevezett OTKA kutatócsoport tagjai.