Konjunktúrajelentés

A magyar, a kelet-európai és a világgazdaság rövid távú folyamatainak, fejlődési irányainak áttekintése negyedévente.

A jelentés első része minden alkalommal átfogó elemzést ad a világgazdaság helyzetéről és kilátásairól. Részletesen áttekinti:

  • a fejlett ipari, az átalakuló kelet-európai és a fejlődő régiók gazdasági folyamatait,
  • a nemzetközi hitelpiacok és a valutaárfolyamok irányzatait,
  • a nemzetközi kereskedelem és árupiacok fejleményeit, valamint
  • az egyes kelet-európai országok gazdasági helyzetét.

Rövid távú előrejelzéseket tartalmaz az elkövetkező időszakra vonatkozóan.

A jelentés második része a magyar gazdaság helyzetét és kilátásait elemzi. Az elmúlt néhány év áttekintése mellett a jelentés rövid távú prognózist tartalmaz a makroökonómiai folyamatok számszerű alakulásáról. Mindezek az adatok jól felhasználhatók az éves beszámolók és üzleti jelentések készítésénél.

A táblázatokban és grafikonok legfontosabb adatai:
GDP, termelési és árindexek, foglalkoztatási és jövedelmi mutatók, külkereskedelmi termékforgalom, költségvetési és pénzügyi adatok

Angol nyelvű, rövidített változata az Economic Trends in Eastern Europe.