Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Hogyan vesztette el a Kopint-Tárki vezette konzorcium az MNB tender-kiírását a Századvéggel szemben?

(Milyen minőségi kritériumok alapján nyert a Századvég és vesztett a Kopint-Tárki?)

2015. április 30-án az MNB győztesnek hirdette ki a Századvég Politikai Iskola Alapítványt azon a pályázaton, amely komplex vállalati és lakossági konjunktúrakutatási tevékenységre vonatkozott. A szerződés becsült értéke (amelyet az MNB a tenderbontáson közölt) 3 évre 1,8 milliárd volt. A Századvég Politikai Iskola Alapítvány árajánlata fillérre ennyi volt.

Elindult azonban a pályázaton a konjunktúrakutatással évtizedek óta foglalkozó Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. is, a Tárkival konzorciumban.

A Kopint-Tárki árajánlata 1,12 milliárd forint volt. Az MNB azonban a Századvéget a Kopinténál több mint 50%-kal magasabb ár ellenére győztesnek hirdette meg. Ezt úgy érte el, hogy a pályázat minőségi pontjai értékelésében a Századvég minden tekintetben maximális pontot kapott, míg a Kopint rendre a „második helyen” végzett. Különösen nagy volt a kontraszt annak az úgynevezett mintatanulmánynak az értékelésében, amelyet az MNB a pályázók számára előírt: nemzetközi stratégiai tanulmány készítése volt a feladat az ajánlati felhívás megjelenése és az ajánlati határidő közötti időszakban megjelenő hírek, szakcikkek és források alapján.

A Kopint-Tárki tanulmánya nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján elemezte a világpiaci olajár-csökkenés hatásait, a belföldi árakra, a cserearányokra, a gazdasági növekedésre, a külkereskedelmi mérlegre, az inflációra és – mindezen hatásokat figyelembe véve – a jegybanki kamatpolitikákra. Erre a munkára a Kopint-Tárki 1 pontot kapott, ellenben a Századvég tanulmányát az MNB a maximális 10 pontra értékelte. Ez azért fontos momentum, mert a mintatanulmány az értékelésben 10%-kal szerepelt, így a mintatanulmányra a Századvég 100, míg a Kopint 10 pontot kapott, s ez döntötte el az eredményt.

Az értékelés kézhezvétele után a Kopint iratbetekintést kért, ahol lehetősége nyílt megnézni a Századvég ajánlatát, arról jegyzeteket készíteni (fénymásolni az iratbetekintés során nem szabad).

Nos, az iratbetekintés során derült ki, hogy a Századvég dolgozata három egészségügyi eszköz ismeretterjesztő bemutatására terjedt ki, a dolgozatban sem nemzetgazdasági, sem költségvetési számítások nincsenek és a témának semmiféle monetáris politikai relevanciája nincsen. Nem felel meg a Századvég dolgozata annak a feltételnek sem, hogy a mintatanulmánynak az ajánlati felhívás megjelenése és az ajánlati határidő közötti időszakban megjelenő híreken, szakcikkeken és forrásokon kell alapulnia: a források nagy része 2-3 éves, de semmiképpen sem az ajánlati felhívás megjelenése utáni.

Az egyik bemutatott eszköz egy „Telestroke” nevű szerkezet, amelyet a dolgozat szerint néhány brit megyében vezettek be. (A valóságban 2008 óta több magyar városban is létezik, de ez részletkérdés). A második rész röviden ismerteti az Elektronikus Beteg-nyilvántartási Rendszer több országban is működő rendszerét, a harmadik pedig a távoli betegfigyelés és távdiagnosztika lehetőségeit ismerteti. Látunk is egy képen két orvost, akik éppen távolról figyelik a beteget, továbbá egy karóra-szerű szerkezetet, amely a távdiagnosztikát lehetővé teszi (ára a dolgozat szerint 199 font).

A dolgozatban nincsen semmilyen makrogazdasági összefüggésről szó, s a témáknak nincs semmiféle monetáris politikai relevanciája. E három egészségügyi téma tökéletesen érdektelen makrogazdasági, illetve monetáris politikai szempontból. A Századvég dolgozata szakmailag semmiféle mércének sem felel meg, az MNB mércéje szerint mégis győztes lehet.

A Századvég dolgozatának megismerése után a Kopint-Tárki előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezett az Ajánlatkérőnél. Beadványában egyenként kitért a szakmai értékelés szempontjaira, azaz arra, hogy milyen stratégiai, nemzetközi, makrogazdasági vagy jegybanki relevanciája van a 3 egészségügyi eszköz bemutatásának. Formai szempontból azt a kérdést tette fel, hogy hogyan adhatott maximális pontszámot az MNB a Századvég dolgozatára, ha abban egyetlen, a megadott időszakban megjelenti forrás felhasználására sem került sor, holott ez előírás volt.

Válaszában az MNB visszautasította a Kopint-Tárki valamennyi vitakérdését. A válasz igen érdekes, érdemes rászánni néhány percet. Néhány figyelmet érdemlő momentumot kiemelünk.

Az MNB a Kopint-Tárkinak a Századvég által felhasznált források idejére vonatkozó kérdésére ugyanis azt válaszolta, hogy a Századvég számos, az előírt időszakban megjelent forrást használt fel, csak ezeket nem tüntette fel a dolgozatában, és ez rendben is van, mivel az” Ajánlatkérő nem írta elő az ajánlattevő számára kötelezően a minta-tanulmányban forrás-felhasználás megjelölését, így annak ellenőrzésére sem volt kötelezettség”.

Arra a kérdésre pedig, hogy elegendő világgazdasági vonatkozás-e az, hogy a Telestroke nevű eszközt állítólag két brit megyében (Cumbria és Lancashire megyékben) is bevezették (a dolgozat szerint), az MNB válasza az volt, hogy igen, mivel “Anglia a világgazdaság szempontjából kiemelkedően fontos ország”.

Az MNB válasza szerint a Századvég tanulmányának aktualitását mutatja többek között az alábbi idézet is: „A Nemzeti egészségügyi rendszer informatikai (e-Egészségügy) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás,- képzés- és humánerőforrás-fejlesztés tárgyú TÁMOP projektek politikai gazdaságtani paradigmában értelmezhető jelenségek miatt 2015 végére valószínűleg nem fognak megvalósulni (a projektek 4 százalékos +készültségi szinten állnak 2015 januárjában)”. (3 oldal, 2 bek).

Mint említettük, a Kopint-Tárki a jogszabályi előírások miatt nem teheti meg, hogy nyilvánosságra hozza a Századvég tanulmányának azon részeit, amelyeket az iratbetekintés alkalmával le tudott jegyezni. Erre azonban nincs is szükség. A fenti idézet, különös tekintettel „a TÁMOP projekt megvalósulását akadályozó politikai gazdaságtani paradigmában értelmezhető jelenségek”-re, magáért beszél. Erre kapott a Századvég tanulmánya a monetáris politikáért felelős jegybanktól 100 pontot, a Kopint-Tárki mellékelt tanulmányára adott 10 ponttal szemben.