Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Még mindig 4% feletti növekedés a foglalkoztatásban

A munkaerő-felmérés (LFS) szerint az utolsó negyedévben a foglalkoztatottak száma kismértékben alatta maradt a harmadik negyedévi szintnek, továbbá a szokásos szezonalitásnak nagyjából megfelelően 13 ezer fővel csökkent szeptember-novemberhez képest, de így is mintegy 4.142 ezer főre rúgott. Eközben  a munkanélküliek száma (közel 319 ezer fő) tovább csökkent a harmadik negyedévi átlaghoz képest, és ezzel a munkanélküliségi ráta 7,1%-ra csökkent.

A foglalkoztatottak számának év/éves növekedése az utolsó negyedévben is igen magas, 4,3%-os (172 ezer fős) volt. Ez azért is figyelemre méltó, mert a részletes adatok szerint e növekedésben nem játszott érdemi szerepet a közfoglalkoztatotti létszám emelkedése,  a nem közfoglalkoztatás keretében dolgozók száma is 4,3%-kal nőtt október-decemberben. Ez élesen ütközik az intézményi statisztika számaival: az utóbbi szerint a tavalyi első tizenegy hónap során egyszer sem (tehát október-novemberben sem) emelkedett a közmunka nélkül vett alkalmazotti létszám dinamikája 3% fölé.

A két statisztika közti diszkrepanciát – amely végigkísérte a 2014-es évet – a külföldön dolgozók számának emelkedése is csak nagyon kis részben magyarázza: habár a munkaerő-felmérés szerint a külföldön dolgozók száma az átlagosnál erőteljesebben, több mint 15%-kal nőtt az utolsó negyedévben, a belföldön foglalkoztatottak száma is 4,1%-kal bővült.

Szintén feltűnő, hogy ágazati bontásban a foglalkoztatottság növekményéhez legnagyobb részben a közszolgáltatások járultak hozzá (közel 75 ezer fővel), ugyanakkor ennek sincs nyoma az október-novemberi intézményi létszámadatokban.

Végül megemlítendő, hogy képzettség szerinti bontásban majdnem az összes alcsoportban érdemben nőtt a foglalkoztatás; kivételt képez az érettségivel nem rendelkező középfokú végzettségűek, vagyis lényegében a szakiskolát, szakmunkásképzőt végzettek csoportja  Ez utóbbiaknál a foglalkoztatottak száma közel 13 ezer fővel (több mint 1%-kal) csökkent október-decemberben. Amennyiben ez tartós tendencia volna, nem sok jóval kecsegtetne annak fényében, hogy a kormányzat a duális képzés jegyében szorgalmazza a szakiskolai képzés térnyerését. Ám tény, hogy a megelőző negyedévekben – és így a tavalyi év átlagában is – az érettségivel nem rendelkező középfokú végzettségűek foglalkoztatása jó ütemben nőtt, így az utolsó negyedévi adat egyszeri kilengés lehet.