Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Ismét nőttek a beruházások - hála az uniós támogatásoknak

Habár az első negyedévi csökkenés után számítani lehetett arra, hogy a második negyedévben a beruházási dinamika érezhetően javul – igaz, a két héttel ezelőtti kedvezőtlen GDP-adat után e várakozás is bizonytalanabbá vált – a KSH által jelzett 5,7%-os év/éves növekedés örömteli meglepetés. A visszamenőlegesen kissé felfelé korrigált első negyedévi dinamika (-3,9%) figyelembe vételével az első félév átlagában a beruházások 1,7%-kal nőttek.150831_Beruházások Ennek fényében ismét esélyesnek látszik, hogy az idén, ha szerény mértékben is, de nőni fognak a beruházások.

Figyelemre méltó, hogy az adatok szerint mind a vállalati, mind pedig az állami beruházások 10%-ot jócskán meghaladó ütemben emelkedtek a második negyedévben – ehhez képest a nemzetgazdasági szintű 5,7%-os bővülés meglehetősen mérsékeltnek mondható, és erőteljesen csökkenő háztartási-kisvállalati beruházásokat implikál.

Ezúttal a beruházások anyagi-műszaki  összetétele különösen egyértelműen jelzi a pozitív fordulat okát: míg a gépberuházások – hasonlóan az első negyedévhez – lényegében stagnáltak, addig az építési beruházások az első negyedévi 9%-os esést követően most 10,1%-kal nőttek. E dinamikus növekedés egyértelműen az uniós finanszírozású – részben az állami, részben a vállalati szektorhoz sorolt – beruházások meglódulásából adódott. Ágazati bontásban ez egyrészt abban tükröződik, hogy a szállítási beruházások volumene ismét 40%-ot meghaladó ütemben emelkedett (az első negyedévi mintegy 5%-os csökkenés után), másrészt pedig a közigazgatás-védelem, az oktatás, illetőleg az egészségügyi-szociális ágazat beruházási dinamikájának látványos javulásában.

Kevésbé biztató viszont, hogy eközben az uniós finanszírozás által kevésbé érintett feldolgozóiparban a beruházások mintegy 7%-kal visszaestek a második negyedévben (az első negyedévi 1% körüli növekedés után). A KSH közlése szerint a feldolgozóiparon belül immár nem csak az autóiparhoz kötődő gumiiparban, hanem magában az autóiparban is számottevő visszaesést mértek – ehhez társult a gyógyszeripari és építőanyag-ipari beruházások csökkenése. Az első félév átlagában a feldolgozóipari beruházások volumene 3,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az év második felében – az alacsonyabb bázisnak is köszönhetően – növekedést várunk, de az év egészét tekintve így is stagnálhatnak, vagy majdnem stagnálhatnak a feldolgozóipari beruházások.

Így aztán összességében a kedvező nemzetgazdasági szintű növekedés ellenére nem állítható egyértelműen, hogy a beruházások újból sínen vannak. Az idén még a második félévben is érződni fog a felpörgetett uniós projektek felfelé húzó hatása, és főleg emiatt lehetséges az összberuházások pár százalékos éves növekedése. Jövőre ez a növekedési tényező elesik, sőt gátló tényezővé válik.