Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

GDP-komponensek: meglóduló fogyasztás, lanyhuló szolgáltatásexport

A végleges adatok szerint a tavalyi utolsó negyedévben a GDP az előzetes számoknak megfelelően 3,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, illetőleg 1%-kal bővült – szezonálisan és munkanappal kiigazítva – az előző negyedévhez viszonyítva. Az egész éves növekedés 2,9%-os volt 2015-ben, az előzetes becslésnek megfelelően.

A növekedés komponenseit illetően mind160308_GDP2enekelőtt figyelemre méltó, hogy a belföldi felhasználás a vártnál sokkal jelentősebb, 3,2%-os növekedést produkált a negyedik negyedévben. Ezen belül a állóeszköz-felhalmozás 6,5%-os emelkedése – a beruházási statisztika ismeretében – már nem volt meglepetés, elsősorban az állami beruházásoknak a maradék uniós források lehívásával összefüggő megugrásából adódott. Ugyanakkor a fogyasztási kiadások 3,5%-os, illetőleg a háztartások tényleges fogyasztásának 3,2%-os növekedése magasabb a vártnál. A tavalyi év egészét tekintve a háztartások vásárolt fogyasztása 3,1%-kal nőtt, aminél magasabb éves átlagos ütemet utoljára 2003-ban mértek, és ami részben fordulatot jelez a háztartások viselkedésében a korábbi évekhez viszonyítva, részben a tavalyi dinamikus jövedelemkiáramlást tükrözi.

Eközben viszont a nettó export negatív meglepetést okozott: habár az áruexport gyorsabban nőtt az importnál, a szolgáltatásexpo160308_GDP1rt utolsó negyedévi lanyhulása és a szolgáltatásimport megugrása miatt a teljes kivitel növekedési üteme 0,3 százalékponttal elmaradt a behozatal dinamikájától. A nettó export növekedési hozzájárulása így is enyhén pozitív maradt az utolsó negyedévben is, de töredékére csökkent a megelőző három negyedévben mérthez képest.

Így aztán, miközben a harmadik negyedévi GDP-adatok közlése után azt lehetett hinni, hogy a 2015-ös évi növekedést is a nettó export fogja hajtani elsősorban, az utolsó negyedévi adatok felforgatták ezt az összképet: az éves növekedés majdnem kétharmad részben a belföldi felhasználásnak – azon belül is elsősorban a fogyasztásnak – volt köszönhető, habár az első három negyedév miatt a nettó export éves növekedési hozzájárulása is számottevő volt.

A termelési oldalon a növekedést az első három negyedévhez hasonlóan visszafogta a mezőgazdasági visszaesés, de valamivel kisebb mértékben, mint az előző negyedévben, továbbá a korrigált adatok szerint az első három negyedévi esés üteme is mérsékeltebb volt, mint az eddig tudni lehetett. Összességében 2015-ben az agrárágazat hozzáadott értéke 12,9%-esett vissza. Negatív meglepetést jelent, hogy az ipari hozzáadott érték mindössze 7,2%-kal nőtt az utolsó negyedévben, szemben a bruttó termelés 9,7%-os emelkedésével – a bruttó termelés és a hozzáadott érték közti rés az év végén látványosan kinyílt. Ezzel szemben az építőipari hozzáadott érték 0,3%-os emelkedése valamivel kedvezőbb adat a bruttó termelési számok alapján várhatónál. A szolgáltatások hozzáadott értékének a volumene az utolsó negyedévben nagyjából a várakozásoknak megfelelően, 3%-kal emelkedett a negyedik negyedévben. Ezen belül a turizmus (szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás) mellett fontos hajtóerőt jelentett az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, illetőleg (bár jóval kisebb súllyal) a művészet, szórakoztatás körébe tartozó szolgáltatások is. Az év egészét tekintve – ha hajszálnyival is – a szolgáltatások növekedési hozzájárulása meghaladta az iparét.