Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

GDP-komponensek: lehetne rosszabb

150904_részletes GDP_termelés, és a negyedév/negyedéves növekedési ütem is viszonylag halvány, 0,5%-os volt. A jó hír viszont az, hogy a részletes adatok szerint a lanyha növekedési ütem oka – legalábbis a termelési oldalon – olyan specifikus tényező, amely kevéssé befolyásolja az alapvetően még mindig kedvező konjunkturális trendet. A termelési oldalon a korábban vártnál erőteljesebb lassulás teljes egészében a mezőgazdasági hozzáadott érték első negyedévinél is drasztikusabb, közel 17%-os visszaesésének tudható be. Eközben mind az ipar, mind az építőipar nagyjából a vártnak megfelelő, sőt annál talán kissé erőteljesebb (6%-ot meghaladó) növekedést produkált – ez lassulást jelent az első negyedévhez képest, de ettől még 3% felett maradhatott volna a GDP-növekedés. A szolgáltatások bővülése minimálisan élénkült – 2,3%-ról 2,4%-ra – és a gyorsulás erőteljesebb is lehetett volna, ha az állami szolgáltatások hozzáadott értéke nem fordul enyhe csökkenésbe. A piaci szolgáltatások hozzáadott értékének növekedési üteme 3% fölé emelkedett a második negyedévben.

150904_részletes GDP_felhasználásA felhasználási oldalon a kép valamivel felemásabb. A bruttó állóeszköz-felhalmozás kedvezően alakult – az 5,2%-os növekedés nem meglepetés a hétfői beruházási adatok után – de mint ismeretes, e növekedés főleg az EU-finanszírozású építési projektek átmeneti megugrásából adódik, vagyis a magánszektor beruházási kedvét illetően lényeges javulás nem történt. Kifejezetten jó hír viszont, hogy a háztartások fogyasztási kiadásainak dinamikája elérte a 3%-ot. Sajnos közben – a természetbeni társadalmi juttatások gyengülő dinamikája miatt – a háztartások tényleges fogyasztásának növekedési üteme megmaradt az első negyedévi 2,6%-on. A felhasználási oldalon a bruttó állóeszköz-felhalmozás növekedésbe fordulását nagyrészt (negatívan) ellensúlyozta a drasztikus készletcsökkenés – emiatt a bruttó felhasználás 1,1%-kal csökkent a második negyedévben is. Ezzel együtt – figyelembe véve a közösségi fogyasztás korábbi zuhanásának stagnálásba váltását – a belső felhasználás növekedési hozzájárulása érezhetően javult az első negyedévihez képest. Így a gazdasági növekedés lassulása a felhasználási oldal felől nézve a nettó exportnak tudható be: az export a második negyedévben is gyorsabban nőtt az importnál, de a kettő növekedési üteme közti rés 1%-pontosra szűkült az első negyedévi 2,7%-pont után. A fogyasztási kiadások élénkülése ellenére a növekedési rés szűkülése nem az erősödő importból adódott: mind az export, mind az import növekedési üteme mérséklődött az első negyedévihez képest, az exporté jóval erőteljesebben. (Méghozzá az áru- és szolgáltatásexport egyaránt.) Így a nettó export növekedési hozzájárulása, noha pozitív és érdemi maradt, jócskán alatta maradt az első negyedévinek, és végső soron emiatt bukott alá a GDP-növekedés üteme.

A nettó export növekedési hozzájárulása tovább gyengülhet a következő negyedévekben – erre utal, hogy a negyedév/negyedéves adatok szerint az import dinamikája jelentősen meghaladta az exportét. Ugyanakkor a továbbiakban folytatódhat a belföldi felhasználás lassú élénkülése. Egészében véve valószínűsíthető, hogy az idei GDP-növekedés lassúbb lesz az éves prognózisunkban szereplő 3,2%-nál.