Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

GDP-komponensek: javuló fogyasztás, romló nettó export

A végleges adatok szerint az idei második negyedévben a GDP az előzetes adattal megegyező ütemben, 3,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, illetőleg 0,8%-kal bővült – szezonálisan és munkanappal kiigazítva – az első negyedévhez viszonyítva. GDP1A termelési oldalon a növekedés szerkezete nem tér el látványosan az első negyedévitől, de bizonyos eltolódások megfigyelhetőek: az ipari hozzáadott érték év/éves növekedési üteme 7,2%-ra emelkedett (az első negyedévi 6,3%-ról), az építőiparé viszont 19,1%-ra lassult (az első negyedévi 24,4%-ról), és e lassulás erősödhet a továbbiakban. A szolgáltatások hozzáadott értékének dinamikája 2,1% fölé gyorsult, a javulás kisebb-nagyobb mértékben kiterjedt a nyolc szolgáltatási alágból hatra. Figyelemre méltó továbbá, hogy a mezőgazdaságban immár enyhe növekedést mérnek, méghozzá nem csak a második, de visszamenőlegesen az első negyedévben is (ez utóbbi miatt korrigálódott az első negyedévi év/éves növekedési ütem 3,5%-ról 3,7%-ra). Ennek eredményeképpen ismét valamennyi nemzetgazdasági alág pozitívan járul a növekedéshez, de a domináns szerep továbbra is az iparé.

A felhasználási oldalon az élénkülés a belső felhasználásnak, jelesül a fogyasztási kiadások és még inkább az állóeszköz-felhalmozás élénkülésének köszönhető. A fogyasztási kiadások növekedési üteme végre – 2006 óta első ízben – 2% fölé emelkedett (2,4%-ra, az első negyedévi 1,7%-ról), ami már érezhető bővülés.  A bruttó állóeszköz-felhalmozás növekedési üteme a második negyedévben megközelítette a 19%-ot, növekedési hozzájárulása pedig 3,2%-pontos volt, a legmagasabb negyedéves érték 1999 óta.GDP2

Figyelmeztető jel ugyanakkor, hogy – 2009 óta először – zsinórban másodszor haladja meg az import dinamikája az exportét: az első negyedévben a negatív különbség még csak 0,1%-pont volt, a második negyedévben az olló 0,6%-pontosra tágult. Ennek következtében a nettó export növekedési hozzájárulása zérus volt a második negyedévben, ami a belső felhasználás ütemes (4,3%-os) bővülése mellett a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nettó export lehúzta az össznövekedés ütemét. Ez jó eséllyel az év második felére is jellemző lesz.