Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

GDP: kedvezőtlen szerkezetű növekedés a harmadik negyedévben

A végleges adatok szerint az idei harmadik negyedévben a GDP 2,2%-kal nőtt év/éves alapon, ami némi javulást jelent az előzetesen közölt 2%-hoz képest. A munkanappal kiigazított növekedés, különösen pedig a szezonálisan és munkanappal kiigazított ütem lényegesen alacsonyabb lett a nyers növekedési ütemnél.

A rossz hír az, hogy a növekedés szerkezete tovább romlott a harmadik negyedévben. A felhasználási oldalon a háztartások fogyasztási kiadásainak dinamikája számottevően lassult (a második negyedévi 5,2%-ról 4,5%-ra) és a nettó export növekedési hozzájárulása ismét (enyhén) negatívba fordult. Ez utóbbiban nemcsak az áru-, hanem a szolgáltatásexport növekedési ütemének erőteljes lefékeződése is alaposan hozzájárult. Másfelől a már második negyedévben is kulcsfontosságú  készletváltozás szerepe még prominensebbé vált: a készletnövekedésnek köszönhetően az összes felhalmozás kismértékben nőtt, holott a bruttó állóeszköz-felhalmozás – a várakozásoknak nagyrészt megfelelően – 9%-kal visszaesett. Így aztán a harmadik negyedévben a készletváltozás növekedési hozzájárulása meghaladta a magánfogyasztás növekedési hozzájárulását is: e volatilis, a statisztikai hibát is tartalmazó komponens vált pillanatnyilag a gazdasági növekedés „elsődleges hajtóerejévé”.

felhaszn term_komp

A termelési oldalon a negatív meglepetést (a fogyasztásnövekedés lanyhulásával összhangban) a szolgáltatások növekedési ütemének jelentős lassulása okozta (a második negyedévi 3,3%-ról 2,6%-ra). Ehhez legnagyobbrészt a kereskedelem, szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás ágazat járult hozzá a leginkább, habár továbbra is ez az ágazat produkálja a legmagasabb dinamikát a szolgáltatásokon belül. A szolgáltatások fékeződését a mezőgazdaság hozzáadott értékének drasztikus, 21%-ot meghaladó emelkedése kompenzálta részlegesen, miközben az ipari növekedés a vártnak megfelelően kiábrándítóan vérszegény volt. Az idei növekedés tehát az eddigiekhez képest is nagyobb mérték­ben fog függeni egy jelentős részben konjunktúra-független tényező, az agrárkibocsátás alakulásától.

Az októberi (lesújtó) előzetes adat fényében valószínűsíthető, hogy az ipar negyedik negyedévi növekedési üteme sem lesz lényegesen magasabb a harmadik negyedévinél. Ugyanakkor egy erős karácsonyi szezon fellendítheti a termelési oldalon a szolgáltatásokat, a felhasználási oldalon pedig a magánfogyasztást, így a növekedés szerkezete bizonyos fokig javulhat. A 2,2%-os GDP-növekedésre vonatkozó idei éves prognózisunk elvben továbbra is teljesülhet, de csak a mezőgazdaság, illetőleg a készletalakulás korábban vártnál jóval erőteljesebb közreműködésének köszönhetően. A jövő évet illetően óvatosságra int, hogy a mezőgazdaság aligha fog ismét mentő tényezőként előlépni. Ugyanakkor a folytatódó – sőt, jó eséllyel tovább erősödő – bérkiáramlás újabb lökést adhat a fogyasztásnak, illetőleg a termelési oldalon a szolgáltatásoknak, miközben jövőre a beruházások is új lendületet kapnak.