Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Az export is beszakadt

Az előzetes ipari adatok fényében nem meglepő, hogy augusztusban az export alakulásában is kedvezőtlen fordulat állt be. Forintban mérve az export gyakorlatilag stagnált (0,3%-kal nőtt) az előző év azonos hónapjához képest,  euróban mérve pedig több mint 4%-kal csökkent. A kedvezőtlen év/éves dinamika a júliusi exportértékhez viszonyított erős – forintban mérve 17%-os – visszaesés következménye, aminek következtében az export az idei legalacsonyabb (és euróban mérve 2013 eleje óta a második legalacsonyabb) havi értéket vette fel. Az okok ugyanazok, mint az iparban: az eddig is gyenge német exportdinamika újabb romlása, az egyik jelentős autógyár egész hónapos leállása, valamint az orosz-ukrán konfliktus, illetve az annak kapcsán bevezetett szankciók. Hogy e tényezők milyen arányban játszottak közre a rossz augusztusi esésben, az egyelőre nem ismert, így az is nyitott kérdés, hogy a romlás mekkora részben bizonyul átmenetinek a továbbiakban.

KülkerI KülkerII

Eközben viszont az import dinamikája stabilabbnak bizonyult: az euróban mért export 4%-os esésével szemben az euróban mért import csak 0,5%-kal volt alacsonyabb augusztusban, mint egy évvel korábban. Ez részben bázishatásból, részben viszont az importnak az exporténál mérsékeltebb hó/hó eséséből adódott. Ez utóbbi szintén nem meglepő a belső kereslet második negyedévi dinamizálódásának ismeretében. KülkerIIIA következmény azonban a külkereskedelmi többlet drasztikus – forintban mérve 42%-os, euróban mérve 46%-os – év/éves csökkenése volt, ami emlékeztet arra, hogy a belső kereslet ütemes bővülése idején egyedül az erős exportdinamika gátolhatja (vagy fékezheti) a külgazdasági mérlegek gyors romlását. Egyelőre abból az optimista feltevésből indulunk ki, hogy az ipar és az export augusztusi megtorpanása nagyobbrészt átmeneti jelenség, de a kedvezőtlen augusztusi számok után már nem valószínű, hogy az idei éves külkereskedelmi többlet eléri a tavaly realizált 6,6 Mrd eurós értéket.