Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

A belső kereslet volt a növekedés motorja

Az idei második negyedévben a GDP – az előzetes számoknak megfelelően – 0,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, illetőleg 0,1%-kal bővült – szezonálisan és munkanap hatással kiigazítva – az első negyedévhez képest. E tekintetben tehát a 130904_GDP volumene (08 egyenlo 100)_Q2 13GDP-adatok nem okoztak meglepetést, és e növekedési ütemek konzisztensek az idei évre vonatkozó, 0,3%-os GDP-növekedést előirányzó prognózisunkkal.

A növekedés komponenseit illetően azonban a második negyedév drámai irányváltást hozott: a növekedés húzóereje ezúttal nem a nettó export, hanem a belső kereslet volt. Vagyis a nettó export egatívan, a belföldi felhasználás pedig pozitívan járult hozzá a GDP év/éves növekedéséhez. Erre utoljára 2008 harmadik negyedévében, tehát lényegében a globális pénzügyi válság kirobbanása előtt volt példa utoljára.

A nettó export negatív teljesítménye az áru- és szolgáltatásexport mérsékelt, 3%-os növekedésének és az import ehhez képest igen erőteljes, 4,7%-os bővülésének az eredője. Ez a komoly mértékű negatív különbség a GDP szerinti export és import dinamikájában nem jó jel: azt sejteti, hogy a belső felhasználás széles spektrumú – a fogyasztást és a beruházást is magában foglaló – bővülése, legyen az akár szerény mértékű, máris a nettó export negatív teljesí130904_GDP term oldali növ hozzájár_Q2 13tményét hozza magával. Ez pedig távlatilag a folyó fizetési mérleg jelenleg még tetemes többletének leapadását, majd újbóli negatívba fordulását, vagyis a magyar gazdaság egyik régóta fennálló strukturális problémájának újramanifesztálódását vetíti előre.

Más kérdés, hogy a bruttó állóeszköz-felhasználás tartós bővülése egyelőre nem biztosított, hiszen a beruházások növekedésének elsődleges hajtóereje az állami beruházások drasztikus megugrása volt. A magánfogyasztás 0,3%-os, és ezen belül a fogyasztási kiadások 0,7%-os bővülése nem meglepetés a háztartások reáljövedelmének szerény emelkedése fényében.

A termelési oldalon a növekedést az első negyedévhez hasonlóan a mezőgazdasági és építőipari növekedés táplálta, újdonság viszont a szolgáltatások jelképes, 0,1%-os növekedése  az első negyedévi csökkenés után. Ám a jelek szerint a növekedés az állami szolgáltatásoknak tudható be, a piaci szolgáltatások még a második negyedévben is stagnáltak. Az ipari hozzáadott érték pedig továbbra is csökken, habár a csökkenés üteme 0,8%-osra enyhült az első negyedévi 2,5%-os esés után.