ServPPIN - The Contribution of Public and Private Services to European Growth and Welfare, and the Role of Public-Private Innovation Networks

SERVPPIN

Az állami és a magánszolgáltatások hozzájárulása az európai növekedéshez, jólléthez; és az állami-magán innovációs hálózatok szerepe –  2008-2011)

GA No: 217247

A ServPPIN projekt célja, hogy feltárja, milyen összefüggések léteznek a szolgáltatások, illetve a gazdasági és a társadalmi növekedés között; és hogy megértse egyfelől a szolgáltatási innovációk hozzáadott értékét a jelenlegi gazdaságban és a társadalomban, másfelől az az állami és a magánszektorok közötti esetleges különbségeket. Ehhez szükség van annak megértésére, hogy hogyan működnek a privát és az állami szektor közötti interakciók a szolgáltatások területén, és hogyan lehet javítani ezeken szakpolitikai döntésekkel, növelve a teljesítményt és a jóllétet.   A projekt keretében országokon és szektorokon átívelő elméleti, mind empirikus terepmunkákra került sor. A végleges, angol nyelvű tanulmány innen tölthető le.

The main objectives of the project were to identify the linkages between services, economic and social growth, and to understand the contribution of service innovations in the current economy and society, as well as any differences that may exist between the public and private sectors. This requires an understanding how public-private sector interactions function in the context of services, and how they can be better managed by private and public sector policy-makers to increase performance and welfare. It also requires an understanding of the characteristics of public-private service networks that induce innovation, and therefore growth, employment and welfare. The theoretical and empirical fieldwork has involved cross-country and cross-sector empirical analysis. To define the service innovation and service public-private innovation networks concept, and to guide the interface between theory and empirical research, the project has developed an analytical framework for studying multiinstitutional networks. The empirical research has followed a three-pronged approach at macro-, meso- and micro- economic levels including case studies covering the major service sectors of health, transport, tourism and knowledge intensive services.