Fp7-es projektek

SPINTAN – Smart Public Intangibles

A projekt célja, hogy elméleti és empirikus támasztékokat nyújtson az állami immateriális szakpolitikáknak a következő lépésekkel: (1) egy állami immateriális adatbázis létrehozása számos EU-s országra és néhány jelentős nem EU-s országra kiterjedően ; (2) az állami szektor immateriális politikáinak hatáselemzése az innovációra, a jóllétre és az “okos” növekedésre (beleértve az oktatást, a K+F-et, és az innovációt és a digitális társadalom kiépítését) vonatkozóan; és (3) a megszorító intézkedések közepes/hosszútávú következményeinek kiemelt elemzése a várt gazdasági talpra állásra tekintettel.

MOPACT – Mobilizing the Potential of Active Ageing in Europe

A projekt az EU legnagyobb kutatási és innovációs projektjének, a Horizont 2020 keretprogramnak (ami az EU globális versenyképességét hivatott elősegíteni) illetve az EIPAHA (Európai Innovációs Partnerség Kísérleti Projekt az Aktív és Egészséges Öregedésért) célkitűzéseit figyelembe véve született meg. A Mopact olyan gyakorlati és kutatási tényeket kíván feltárni, amelyek fényében Európa értékként tekinthet a hosszú életre a társadalmi és a gazdasági fejlődés vonatkozásában.

EURA-NET – Transnational Migration in Transition

Szerte a világon egyre intenzívebb politikai és tudományos viták folynak az időszakos (temporális) mobilitással összefüggő jelenségekről. A 3 éves uniós projekt az időszakos transznacionális migráció transzformatív jegyeit és annak a fejlődésre gyakorolt hatásait vizsgálja mind a magasan iparosodott társadalmakban, mind az átalakuló és a fejlődő országokban egyaránt.

INDICSER – Indicators for Evaluating International Performance in Service Sectors

Az INDICSER projekt célja olyan indikátorok kidolgozása volt, amelyek információt adhatnak a szolgáltató szektorok növekedését meghatározó tényezőkről az EU-ban.

ServPPIN – The Contribution of Public and Private Services to European Growth and Welfare, and the Role of Public-Private Innovation Networks

A ServPPIN projekt célja, hogy feltárja, milyen összefüggések léteznek a szolgáltatások, illetve a gazdasági és a társadalmi növekedés között; és hogy megértse egyfelől a szolgáltatási innovációk hozzáadott értékét a jelenlegi gazdaságban és a társadalomban, másfelől az az állami és a magánszektorok közötti esetleges különbségeket. Ehhez szükség van annak megértésére, hogy hogyan működnek a privát és az állami szektor közötti interakciók a szolgáltatások területén, és hogyan lehet javítani ezeken szakpolitikai döntésekkel, növelve a teljesítményt és a jóllétet.