Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Tanulmányok

2020
MAKROGAZDASÁGI, ÁLLAMHÁZTARTÁSI HELYZETKÉP 2019-RŐL

A világgazdaság 2019-ben még viszonylag jó növekedési ütemet ért el, bár a lassulás jelei mind a világgazdaság számos régiójában és országában, mind a világkereskedelem növekedésében már világosan körvonalazódtak. A koronavírus következményei azonban alapjaiban megváltoztatták a globális növekedés feltételeit. A járvány gyors, helyenként drámai ütemű terjedése mind keresleti, mind kínálati sokkot idézett elő.

2019

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK ELŐFINANSZÍROZÁSÁNAK HATÁSA AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÁLLAPOTÁRA ÉS A GAZDASÁGI FEJLŐDÉSRE

A 2014-20-as tervezési ciklusban 25.107,8 millió euró fejlesztési támogatás áll a magyar gazdaság rendelkezésére az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból, mellyel kapcsolatban a kormány stratégiai célja, hogy a forrásfelhasználás legalább 100%-os legyen. A tanulmányt készítette Palócz Éva – Nagy Katalin – Vakhal Péter, Szerkesztette és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva.

2018
A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KONSTRUKCIÓINAK HATÁSELEMZÉSE
Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Széchenyi Kártya Programnak az NFM szakmai felügyelete alá tartozó Konstrukcióinak hatáselemzésére. Készítette: Palócz Éva, Kállay László, Matheika Zoltán, Mérõ Katalin, Vakhal Péter. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva.
2017
 VEGYIPARI ÁGAZATOK BÉRSZÍNVONALÁNAK ÉS BÉRDINAMIKÁJÁNAK ALAKULÁSA
Készült a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmában Dolgozók Szakszervezete részére. Készítették: Palócz Éva, Matheika Zoltán. Budapest, 2017. november
Áttekintés a világgazdaság középtávú folyamatairól a magyar gazdaságra (növekedésre), államháztartásra gyakorolt hatásáról
A Kopint-Tárki csapata a Költségvetési Tanács Titkársága számára készített egy összefoglaló tanulmányt, melyben áttekinti a világgazdasági folyamatok magyar gazdaságra gyakorolt hatását.
A magyarországi munkaerő-helyzet áttekintése 2017 elején
A VOSZ megbízásából készített tanulmány a magyarországi munkaerőhelyzetet elemzi, 2017 eleji vállalati felmérésekre és a Munkaerő Központok adataira támaszkodva. A tanulmány kitér a betöltetlen álláshelyekre, adóékre, értékeli a közmunka rendszert illetve az oktatás és szakképzés aktuális helyzetét Magyarországon.
2016
A hozzáadott-érték kereskedelem tendenciái az OECD-országokban
A Költségvetési Tanácsnak készült tanulmány bemutatja a legfőbb trendeket a világkereskedelemben, a kereskedelem és az FDI viszonyát, valamint a hozzáadott érték kereskedelem versenyképességgel és globális értékláncokkal való viszonyát. Az elemzés kitér még az előzetes eredményekre az EU, Magyarország és más országok szempontjából és bemutatja a TiVA összeállításának módszertanát.
Felmérés és tanulmány a magyar befektetési környezetről
Az Európai Bizottság Magyarországi képviselete megbízásából készült tanulmány célja, hogy megvizsgálja a gyenge befektetési tevékenység okait a magyar vállalati szektorban az elmúlt évtizedben, különös tekintettel az utóbbi évekre.
Fiskális folyamatok átrendeződése a világgazdaság fontosabb országaiban, az EU-ban és Magyarországon
A Költségvetési Tanács Titkársága számára készített tanulmány célja azoknak a fiskális folyamatoknak az áttekintése, amelyek az elmúlt 2 évben jellemezték az Európai Unió gazdaságait, azon belül is kiemelten a közép-kelet-európai országokat és Magyarországot.
A magyar vegyipar helyzete
A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) megbízásából készített tanulmány a magyar vegyipar helyzetét elemzi, kitérve a főbb nemzetközi tendenciákra a világ és Európa vegyiparában.
2015
Fiskális folyamatok átrendeződése a világgazdaság fontosabb országaiban, az EU-ban és Magyarországon
A Költségvetési Tanács Titkársága megbízásából készült tanulmány a fiskális folyamatok átrendeződését vizsgálja a válság hatására a világgazdaság szempontjából legfontosabb országokban.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és befektetési egyezmény komplex hatásvizsgálata a magyar gazdaságra
Az Országgyűlés Hivatala Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa megbízásából készített tanulmány a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (Transatlantic Trade and Investment Partnership, rövidítve TTIP), az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett szabadkereskedelmi megállapodást és annak hatását elemzi a magyar gazdaságra.
A fizetési mérleg-folyamatok értelmezéséről
2015 első felében az ország nettó finanszírozási képessége 4,8 milliárd eurót tett ki, ami a szezonálisan kiigazított adatok alapján a GDP 10%-ának felelt meg. Milyen folyamatok vezettek ehhez a gazdaságtörténeti rekordhoz, és hogyan lehetséges őket értelmezni?
Termelékenység és felzárkózás – Magyarország kilátásai. Tendenciák és összefüggések
Az MKIK GVI és a Kopint-Tárki együttműködésében készített “Termelékenység és felzárkózás – Magyarország kilátási. Tendenciák & összefüggések” című tanulmány az MKIK GVI Kutatási Füzetek 2015/4. számaként jelent meg 2015 novemberében.
Tanulmány a Brazil Nagykövetség számára
Intézetünk a Budapesti Brazil Nagykövetség megrendelésére készített elemzést a magyar makrogazdasági helyzetről.
A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 1-15
A TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001- „A Munkáért!” program keretében a Kopint-Tárki kutatócsoportja 15 hírlevelél formátumú, rövid elemzést készített a LIGA Szakszervezetek vezette konzorcium számára, amelynek tagja az MGYOSZ, a VOSZ valamint az ESZA .
2014
Alapozó előtanulmány a makrogazdasági és költségvetési előrejelzési módszertanokról
A Költségvetési Tanács megbízása egy olyan makromodell fejlesztését megalapozó tanulmányra irányult, amely lehetővé teszi az intézet elemzőképességének erősítését és különféle előre­tekintő elemzések, kivetítések, alappályák és alternatív forgatókönyvek készítését.
Indikátorok és bázis célértékeinek meghatározásához nyújtott módszertani támogatás
A Miniszterelnökség megbízásából készített tanulmány célja az volt, hogy elősegítse a 2014-2020-as, jelenleg véglegesítés előtt álló, operatív programokhoz (GINOP, KEHOP, IKOP, EFOP, VEKOP, TOP és KÖFOP)- illeszkedő indikátorok körének kialakítását, illetve, ahol ez lehetséges, javaslatot tegyen ezen indikátorok bázis- és célértékeire.
A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és a költségvetésre
A Költségvetési Tanács Titkárságának megbízásából készült tanulmányban a világgazdaság növekedési pólusainak eltolódásait, az egyes régiók várható konjunkturális helyzetét és erőpozícióját elemeztük, különös tekintettel a magyar export főbb felvevőpiacaira.
A magyar gazdaság: Friss trendek és kilátások
Megrendelő: Trigránit
A személyi jövedelemadó és az autópályától való távolság ábrázolása kistérségi bontású térképen., 2002., 2006., 2009. és 2012.-es adatokat alapul véve
Megrendelő: AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Piacfelmérési scope a KKV-k számára nyújtandó exporthitel-biztosítási igények/lehetőségek felméréséhez
Az Eximbank megbízásából készített piacfelmérési tanulmány célcsoportját a Magyarországon bejegyzett és exportálásban érdekelt mikro-, kis- és középvállalkozások köre alkotta.
Női vállalkozók Európa 37 országában – Statisztikai összehasonlító elemzés
Az Európai Bizottság és a DG Enterprise and Industry megbízásából készített nemzetközi tanulmány 37 ország női vállalkozóiról gyűjtött összehasonlítható statisztikai adatokat elemzi. A női vállalkozók számát, a vállalkozások típusát, az aktivitásuk ágazatait, az életkori kohorszokat és az iskolázottsági szintet tartalmazó adatok arra szolgálnak, hogy tényekre alapozott szakpolitikákat és intézkedéseket segítsenek elő. Megrendelő: European Commission, DG Enterprise and Industry
Fiatal vállalkozói szellem Európában: Értékek, magatartások, politikák
A Eurofound által megjelentetett “Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies” című kiadványban intézetünk készítette a fiatalok magyarországi vállalkozói tevékenységéről szóló esettanulmányt.
A tagállamok kötelezettségteljesítéseinek vizsgálata a vállalkozások engedélyeztetéséről
Az European Commission, DG Enterprise and Industry megbízásából készült tanulmány azt vizsgálta, hogy a Versenyképességi és Innovációs Programban résztvevő tagországok (az EU 28, illetve Albánia, a volt Jugoszláv Macedón Köztársaság, Izland, Izrael, Törökország, Liechtenstein, Montenegró, Norvégia, Szerbia) mennyire tesznek eleget a vállalkozási engedélyeztetésre vonatkozó kötelezettségeiknek.
A kkv-k hitelkérelmei – piaci gyakorlatok és szabályozások
Az European Commission, DG Enterprise and Industry megbízásából készült telefonos megkérdezésen alapuló felmérésében résztvevő vállalatok képviselőinek mintegy a fele számolt be arról, hogy a bankok visszajelzése hasznos volt a számukra jövőbeni forrásszerzés szempontjából.
2013
Egy mikromegalapozású makrogazdasági modell, továbbá egy háztartási dinamikus/viselkedési mikroszimulációs modell kidolgozása
Készült a KIH ÁROP 1.1.10-2011-2011-0001 kutatási program keretében
Fejlesztési kataszter összeállítása az eddig elvégzett önkormányzati fejlesztésekről
A Belügyminisztérium által megvalósított „Önkormányzati fejlesztések Figyelemmel Kísérése” című ÁROP 1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében megvalósuló „Fejlesztési kataszter összeállítása az eddig elvégzett fejlesztésekről” című tanulmány célja, hogy lehetővé tegye az Európai Uniós tagsággal összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésére irányuló, elsősorban uniós forrásból megvalósuló önkormányzati fejlesztések egységes keretrendszerbe foglalását és nyomon követését.
A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében
A Költségvetési Tanács megbízásából készült tanulmány a német gazdaságnak a magyar gazdaság fejlődésére gyakorolt hatásairól szól, különös tekintettel a német gazdaság helyzetére, jellemzőire és kilátásaira, valamint a magyar gazdaság növekedésére gyakorolt hatására.
A foglalkoztatási és képzési szerkezet eltolódása 1980-2012 között Magyarországon és néhány környező országban
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége számára készült tanulmány a magyar oktatási rendszer szakmastruktúráját és a foglalkoztatás ágazati szerkezetét nemzetközi összehasonlításban vizsgálja, különös tekintettel a hozzánk hasonló adottságokkal rendelkező Csehországgal és Szlovákiával, valamint a lényegesen fejlettebb, a szocialista örökséggel nem terhelt Ausztriával összevetve.
2012
Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás: A közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára készült tanulmány célja, hogy megbecsülje a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházások jelentőségét az egész ország fejlődésére gyakorolt hatás szempontjából, illetőleg megbecsülje annak országos szintű negatív hatását, hogy e régió a következő tervezési-programozási időszakban a korábbinál lényegesen kevesebb uniós forrásban részesül.
A szálláshely-vendéglátó ágazat helyzetértékelése
A Magyar Fejlesztési Bank számára készített tanulmányban elemezzük, hogy a turizmus az egyetlen olyan szolgáltatási ágazat, amely vertikális és horizontális interdependens kapcsolatrendszerének köszönhetően kimutatható multiplikátor-hatást gyakorol a GDP-re.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat helyzetértékelése
A Magyar Fejlesztési Bank számára készített tanulmány számba veszi, hogy a 2000-es években folytatódott a mezőgazdaság GDP-részarányának csökkenése, és az élelmiszeripar részesedése is rendkívül alacsony. Különösen az utóbbi nem természetes folyamat eredménye, hanem a hazai élelmiszeripar gyenge pozíciójával magyarázható.
Az elmúlt két év adóváltozásainak hatásvizsgálata és nemzetközi összehasonlító áttekintése
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége számára készített tanulmány a társasági adó 2010. évi csökkentésének, a személyi jövedelemadó 2011-2012-es átalakításának, illetőleg a bankadó bevezetésének a hatását elemzi.
2011
A magyar kis- és középvállalatok beszállítói szerepének erősítéséről szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjárműipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetőségek kihasználásának eszközei
Készült a Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány, a Commerzbank valamint a Noerr és Társai Iroda együttműködésében, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) és tagvállalalatai szakmai támogatásával.
A bérek konvergenciája az Európai Unióban
Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára.
2010
A világgazdaság és magyar gazdaság helyzete és 2010. évi kilátásai
Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára.
A lakosság nemzetgazdasági szintű vásárolt fogyasztásának (fizetőképes keresletének): ezen belül az FMGC, szépség szektor, pénzügyi szektor keresletének, illetve fogyasztásának előrejelzése
A tanulmány magánmegrendelő számára készült.
Versenyhelyzet és válság a tejpiacon 2008 – 2009
Részanyag a Gazdasági Versenyhivatal „Kaleidoszkóp” c. kiadványa számára, a Pénzügykutató Zrt. megbízásából.
Állami és uniós támogatások. A versenyviszonyokra gyakorolt hatás gazdasági válság idején
Részanyag a Gazdasági Versenyhivatal „Kaleidoszkóp” c. kiadványa számára, a Pénzügykutató Zrt. megbízásából.
A magyar makrogazdaság szerkezetének alakulása a rendszerváltás után, a makrogazdaság szerkezetének átalakítása a fenntarthatóság irányába
Készült a Miniszterelnöki Hivatal Fenntartható Fejlődési Tanácsa számára.
Zöldség-gyümölcs szektortanulmány készítése Montenegró számára
Szakértői munka az Európai Bizottság megbízásából az IPARD program keretében.
Agrárrendtartási és kereskedelmi törvények egyes beszállítói-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalatai
A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ számára készült.
Egyes élelmiszeripari ágazatok költség-, ár-, jövedelemviszonyainak vizsgálata a vertikális láncban és ennek versenyre gyakorolt hatása
A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ számára készült.
A TÁMOP/TIOP midt-term értékelése
Értékelő jelentés az NFÜ-vel kötött szerződés alapján. Az elemzést a TÁRKI Zrt, a KOPINT-TÁRKI Zrt, és a PPH Értékelő Kft konzorciuma készíti.
A világgazdaság és magyar gazdaság helyzete és 2010. évi kilátásai
Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára.
Az adóváltoztatások lehetséges gazdasági hatásai
Kutatásvezető: Palócz Éva, megjelent: Kopint-Tárki Zrt, Budapest, 2010.
Tanulmányok a határ menti régiók gazdasági es munkaerő-piaci helyzetéről es lehetőségeiről, a foglalkoztatást segítő támogatásokról
Összegző tanulmány az ÁFSZ számára.
2009
A pályaorientációs / karrier tanácsadás hatékonyságának és költségráfordításainak vizsgálata gazdasági szempontból
Készült a Nemzeti Pályaorientációs Tanács megrendelésére.
Áttekintés az állami rendszerek működéséről nemzetközi összehasonlításban
Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megbízásából.
A szellemi tulajdonjogok megsértésének, illetve egyéb termékek hamisításának gazdaságstatisztikai háttere, mérési módszerei
Készült a Szabadalmi Hivatal megrendelésére.
A 2010. évi adó- és járulékváltoztatások hatása a vállalkozások adóterheire
Készült a Vállalkozások Országos Szövetsége számára.
A gazdasági válság vállalati szemmel
A Kopint-Tárki Zrt. és az MKIK GVI közös adatfelvételének elemzése.
A Közös Agrárpolitika fehérjenövényekre vonatkozó intézkedéseinek értékelése
Készült az Európai Bizottság számára.
A globális pénzügyi válság hatásainak elemzése
A tanulmány a Magyar Telekom Távközési NyZrt. megbízásából készült.
Felmérés, elemzés és kalkuláció a természetbeni juttatásokhoz kapcsolódó adókedvezmények módosításának teljes makrogazdasági hatásáról
Készült az Étkezési Utalványok Forgalmazására Szakosodott Vállalatok Magyarországi Egyesülése megbízásából.
A gazdasági növekedés dinamizálásának lehetősége az államháztartási kiadások csökkentése mellett
A tanulmányt a Reformszövetség megbízásából készítette a Kopint-Tárki munkacsoportja külső szakértők bevonásával.
Az állami kiadások alakulása a politikai környezet függvényében és a szociális kiadások összetétele az Európai Unióban
A tanulmány az UNICEF megbízásából készült angolt nyelven.
Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata
Értékelő jelentés, melyet a Tárki Zrt., a Kopint-Tárki Zrt. és a PPH Értékelő Kft. konzorciuma készített.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv története – A gondolatkísérletektől az operatív programok elfogadásáig
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Stratégiai és Értékelési Főosztályának megbízásából készítette a Kopint-Tárki kutatócsoportja külső szakértők bevonásával.
A HEFOP 1.2. központi program indikátorvizsgálata
A kutatást a Kopint-Tárki Zrt. a Tárki Zrt. alvállalkozójaként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megrendelésére készítette.
Váltóállítás: Szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében
A tanulmány az MGYOSZ megrendelésére készült a Tárki Zrt-vel közös munkacsoport keretében.
Magyarország országelemzése: A Területi Fejlesztési Politikákkal kapcsolatos kompetenciák kormányzati szintek szerinti elemzése
A Kopint-Tárki által elkészített országelemzés részletes regionális adatokat és információkat gyűjt össze nemzeti forrásokból a kompetenciák elosztásáról, fejlődéséről és az EU kohéziós politikájának szerepéről a különböző magyaországi régiókban. A tanulmány a “Regionális Fejlesztési Politikákkal kapcsolatos kompetenciamegosztás az Európai Unió tagállamaiban c. 2008 őszén, a DG REGIO által indított projekt keretében készült.
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002