Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel irodánk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart, kollégáink távolról dolgoznak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez idő alatt a vezetékes telefonhívásokat nem áll módunkban fogadni, ám kollégáinkat mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül elérheti. Javasoljuk az info@kopint-tarki.hu központi e-mail cím használatát.

Kérjük, tartsák be a járványügyi szabályokat, és vigyázzanak magukra!

A Kopint-Tárki munkatársai

Dear Visitor,

Owing to epidemic outbreak we concluded to temporary shut down our office from March 16th. Please be advised that during that time we are unable to answer the office phone calls, however our colleagues are available through e-mail or mobile phone. Please use info@kopint-tarki.hu in any case.

Please obey the epidemic rules and stay safe!

The associates of Kopint-Tárki
CLOSE

Network of Eurofound Correspondents (NEC)

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) az Európai Unió egyik ügynöksége, amelynek célja az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek támogatása annak biztosítása érdekében, hogy Európa intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érjen el. A gyakorlati tapasztalatokat vizsgáló és a sikeres változásokra vonatkozó tényezőket azonosító kutatásával, az Eurofound arra törekszik, hogy dokumentálja és megértse ezeket a változásokat, valamint módszereket dolgozzon ki az európai polgárok élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása érdekében.
Tudásbázisának részeként az Eurofound rendelkezésére áll egy nemzeti kapcsolattartó hálózat, amely valamennyi tagállamot és Norvégiát is lefedi. 2018 és 2021 között Magyarország nemzeti kapcsolattartója a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvánnyal együtt.
  • A nemzeti kapcsolattartók által beküldött adatok lehetővé teszik az Eurofound számára, hogy feltérképezze és összehasonlítsa a munkaügyi viszonyok, a munkafeltételek, a munkaerőpiacok és a foglalkoztatás, valamint más szociálpolitikai területek szabályozását, politikáit és gyakorlatait.
  • A nemzeti kapcsolattartók rendszeresen beszámolnak a munka világában bekövetkezett változásokról és szerkezetátalakításokról is, amely lehetővé teszi az Eurofound számára az EurWORK és az EMCC információinak kiegészítését és frissítését. A jelentés rendszeres jellege egyes területeken hosszabb megfigyelési sorozatot eredményez, így a tendenciák leírhatóvá válnak például a fizetés, a munkaidő-fejlesztések és a kollektív tárgyalások területén.  A munkakörülményekről szóló országprofilok is rendszeresen frissülnek a nemzeti kapcsolattartók hálózatának információi alapján. A kapcsolattartók a reprezentativitási tanulmányokhoz nemzeti hozzájárulásokat is biztosítanak.
  • A kapcsolattartók saját országuk nagyszabású szerkezetátalakítási ügyeiről is beszámolnak, és rendszeresen frissítik az EMCC Európai Szerkezetátalakítási Megfigyelőrendszer (ERM) adatbázisait szerkezetátalakítási támogatásokról és jogi eszközökről szóló információkkal. Az Eurofound termékeinek e rendszeres frissítése mellett, a nemzeti kapcsolattartók nemzeti információkat is szolgáltatnak konkrét kutatási kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket összehasonlító áttekintésben, vagy nagyobb léptékű kutatási jelentésekben tesz közzé az Eurofound.
  • Tekintettel az Eurofound kormányzásának háromoldalú struktúrájára, a nemzeti kapcsolattartók abban is segítik az Eurofound-ot, hogy elérje az érdekelt feleket  (elsősorban szociális partnereket, kormányzati szerveket és más kulcsfontosságú döntéshozókat / véleményformálókat) saját országukban. A kapcsolattartók továbbá rendszeres kapcsolatban állnak az Eurofound igazgatótanácsának tagjaival is az érintett országban.
  • Az európai szintű hálózatban való részvétel egyedülálló lehetőséget biztosít a kapcsolattartóknak arra, hogy megosszák szakértelmüket, hozzájáruljanak a vitákhoz, és részt vegyenek  az EU foglalkoztatási és szociálpolitikai menetrendjével kapcsolatos témákban.
  •