Network of Eurofound Correspondents (NEC)

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) az Európai Unió egyik ügynöksége, amelynek célja az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek támogatása annak biztosítása érdekében, hogy Európa intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érjen el. A gyakorlati tapasztalatokat vizsgáló és a sikeres változásokra vonatkozó tényezőket azonosító kutatásával, az Eurofound arra törekszik, hogy dokumentálja és megértse ezeket a változásokat, valamint módszereket dolgozzon ki az európai polgárok élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása érdekében.
Tudásbázisának részeként az Eurofound rendelkezésére áll egy nemzeti kapcsolattartó hálózat, amely valamennyi tagállamot és Norvégiát is lefedi. 2018 és 2021 között Magyarország nemzeti kapcsolattartója a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvánnyal együtt.
  • A nemzeti kapcsolattartók által beküldött adatok lehetővé teszik az Eurofound számára, hogy feltérképezze és összehasonlítsa a munkaügyi viszonyok, a munkafeltételek, a munkaerőpiacok és a foglalkoztatás, valamint más szociálpolitikai területek szabályozását, politikáit és gyakorlatait.
  • A nemzeti kapcsolattartók rendszeresen beszámolnak a munka világában bekövetkezett változásokról és szerkezetátalakításokról is, amely lehetővé teszi az Eurofound számára az EurWORK és az EMCC információinak kiegészítését és frissítését. A jelentés rendszeres jellege egyes területeken hosszabb megfigyelési sorozatot eredményez, így a tendenciák leírhatóvá válnak például a fizetés, a munkaidő-fejlesztések és a kollektív tárgyalások területén.  A munkakörülményekről szóló országprofilok is rendszeresen frissülnek a nemzeti kapcsolattartók hálózatának információi alapján. A kapcsolattartók a reprezentativitási tanulmányokhoz nemzeti hozzájárulásokat is biztosítanak.
  • A kapcsolattartók saját országuk nagyszabású szerkezetátalakítási ügyeiről is beszámolnak, és rendszeresen frissítik az EMCC Európai Szerkezetátalakítási Megfigyelőrendszer (ERM) adatbázisait szerkezetátalakítási támogatásokról és jogi eszközökről szóló információkkal. Az Eurofound termékeinek e rendszeres frissítése mellett, a nemzeti kapcsolattartók nemzeti információkat is szolgáltatnak konkrét kutatási kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket összehasonlító áttekintésben, vagy nagyobb léptékű kutatási jelentésekben tesz közzé az Eurofound.
  • Tekintettel az Eurofound kormányzásának háromoldalú struktúrájára, a nemzeti kapcsolattartók abban is segítik az Eurofound-ot, hogy elérje az érdekelt feleket  (elsősorban szociális partnereket, kormányzati szerveket és más kulcsfontosságú döntéshozókat / véleményformálókat) saját országukban. A kapcsolattartók továbbá rendszeres kapcsolatban állnak az Eurofound igazgatótanácsának tagjaival is az érintett országban.
  • Az európai szintű hálózatban való részvétel egyedülálló lehetőséget biztosít a kapcsolattartóknak arra, hogy megosszák szakértelmüket, hozzájáruljanak a vitákhoz, és részt vegyenek  az EU foglalkoztatási és szociálpolitikai menetrendjével kapcsolatos témákban.
  •